A ​kapcsolatok törvénye 3 csillagozás

Esther Hicks – Jerry Hicks: A kapcsolatok törvénye

Az ​élet, fizikai létezésünk alapját a kapcsolatok jelentik, mert mindent azért észlelünk, azért veszünk észre, mert kapcsolatban vagyunk valamivel. Összehasonlításon alapuló tapasztalat nélkül képtelenek volnánk felfogni, értelmezni bármit is. Ezért joggal mondhatjuk, hogy kapcsolatok nélkül egyáltalán nem is létezhetnénk. Abraham tanítása szerint azért érkezünk ebbe az anyagi világba, hogy megtapasztaljuk az ellentéteket, ennek hatására pedig útnak indítsuk vágyunk nyilait egy jobb valóság megteremtése érdekében. Az ellentétek legnagyobb tárházát pedig éppen a kapcsolatok jelentik. Mind közül pedig a köztünk és a Forrásunk közötti kötelék a legfontosabb, és amíg ezt nem értjük, addig semmilyen más kapcsolatot sem érthetünk meg világosan. Ha először és mindenekelőtt erre ügyelünk, akkor és csak akkor rendelkezünk majd azzal a biztos alappal, amellyel továbbléphetünk más kapcsolatokba. Kapcsolatunk a testünkkel, a pénzzel, a szüleinkkel, a gyermekeinkkel, az unokáinkkal, a… (tovább)

>!
Édesvíz, Budapest, 2010
288 oldal · ISBN: 9789635290598 · Fordította: Hegedűs Péter

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 8

Kölcsönkérné 1


Népszerű idézetek

>!
VeresIbi

…az élet alapja a szabadság, következménye a fejlődés – célja pedig az öröm.

14. oldal

>!
csillagka P

Társadalmaitok soha nem fognak rátalálni a vágyott boldogságra – vagy megismerni a valódi szabadság fenséges érzését –, amíg hisznek abban, hogy tagjaiknak szabályozniuk kell egymás magatartását.

155. l.

37 hozzászólás
>!
VeresIbi

Az uralom sohasem bizonyul kielégítőnek sem az uralom gyakorlását megkísérlőnek, sem annak, akin uralkodnak, mert mind uralkodni máson, mind pedig mások uralma alatt lenni ember és állat számára egyaránt természetellenes.

77. oldal

>!
VeresIbi

Mindannyian túl nagy ügyet csinálunk ebből. Ez egyszerűbb, mint ami­lyennek beállítjuk. Vegyétek könnyedén. Legyetek elnézők magatokkal. Tegyetek olyan dolgokat, amelyekben örömötö­ket lelitek. Keressétek azokat a dolgokat, amelyek megkönnyebbülést okoznak, és könnyedén jussatok el a helyre (az Örvényetekbe), ahol már elő van készítve minden számotok­ra, amire vágytok.

284. oldal

>!
VeresIbi

Amikor valaki elvárja vagy megköveteli, hogy a viselke­désed valami olyasmihez igazodjon, ami jobban megfelel neki, azzal megkísérel eltéríteni saját Érzelmi Vezérlőrend­szered segítségének igénybevételétől. Pedig minden kapcso­lat megromlása, minden elégedetlenség, minden betegség vagy rendellenesség oka éppen ebben a hihetetlen elképzelésben gyökerezik: sohasem állt szándékodban mások jóvá­hagyására vagy rosszallására támaszkodva tájékozódni, ha­nem ezt a te és a Forrásod Energiái között fennálló viszony alapján kívántad megtenni.

187. oldal

>!
VeresIbi

Ne kérd egy embertől vagy emberektől, akik segítettek ne­ked meghatározni, hogy mit kívánsz, hogy változzanak az­zá, amit te kívánsz, és így szert tehess arra, amit kívánsz.

280. oldal

>!
VeresIbi

A szavak nem tanítanak. Az élet tapasztalata tanít. Gyermekeid nem azért jöttek, hogy a szavaidból tanuljanak, hanem hogy életük tapasztalataiból.

208. oldal

>!
VeresIbi

Világotok és a ti megteremtésetek nem egy olyan dolog története, amely megtörtént – hanem olyan dolog története, amely történik.

218. oldal

>!
VeresIbi

Semmiféle tudást nem tapasztalsz meg, ha mások vágyaival próbálod tartani az iramot. Ezért nem tanítanak a szavak. Csak az élettapaszta­latok tanítanak.

223. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Bhikkhu Bodhi: A nemes nyolcrétű ösvény – A buddhista szellemi út
Friderick Lenz: Szörföltem a Himaláján
Rüdiger Dahlke: Az agresszió mint esély
Pál Ferenc: A szorongástól az önbecsülésig
Szabó Péter: Állj félre a saját utadból!
Soma Mamagésa: Hogyan ne sárkányosodjunk el?
David McRaney: Rejtett énünk
Lü Tung-pin: Az aranyvirág fakadásának titka
Edward de Bono: A hat értékmedál
Kurt Tepperwein: Út a sikerhez