A ​nélkülözhetetlen művészet 0 csillagozás

Ernst Fischer: A nélkülözhetetlen művészet

A ​magyar olvasók e kötettel ismerkednek meg a híres osztrák művészetteoretikussal és íróval, Ernst Fischerrel.
Könyve érdekes és eredményes kísérlet és bizonyítás a művészetek, a művészi irányzatok társadalmi szükségszerűségéről, nélkülözhetetlenségéről. Fischer ragyogó stílusa, világos, érthető kifejezésmódja, találó példái, lebilincselő elemzése szinte az élő szó erejével hatnak, s az olyan fogalmakat, mint mágia, pszichologizmus, misztifikáció, l'art pour l'art – hogy csak néhányat ragadjunk ki e kötet számtalan érdekes kérdésfeltevéséből – könnyen érthetővé teszi. A szerző sok tekintetben újszerű összefoglaló képet ad a művészetek kialakulásáról. De nem elégszik ezzel meg. A jelenkor képzőművészetének, költészetének és irodalmának, sőt zeneesztétikájának áttekintése és elemzése után a jövő művészetének irányát is felvázolja.
A kötetet Fischer eredeti gondolatai és mély embersége, alapvető optimizmusa és kiváló asszociáló képessége, nagy tudása és egyszerű, szerény… (tovább)

Eredeti cím: Von der notwendigkeit der kunst

>!
Gondolat, Budapest, 1964
242 oldal · Fordította: Nyilas Vera
>!
Gondolat, Budapest, 1962
244 oldal · Fordította: Nyilas Vera

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Heinrich Wölfflin: Művészettörténeti alapfogalmak
Radnóti Sándor: Jöjj és láss! – A modern művészetfogalom keletkezése – Winckelmann és a következmények
Rudolf Wittkower – Margot Wittkower: A Szaturnusz jegyében
Sík Csaba: Sem kő, sem bronz, sem vászon
Darida Veronika: A fenséges és a rejtőzködő jelenlét
André Chastel: Fabulák, formák, figurák
Boris Groys: Az utópia természetrajza
Edgar Wind: Művészet és anarchia
Friedrich Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások
Jan Mukarovsky: Szemiológia és esztétika