Jézus ​élete 6 csillagozás

Ernest Renan: Jézus élete Ernest Renan: Jézus élete Ernest Renan: Jézus élete

Ernest Renan (1823-1892), francia orientalista, vallástörténész és író. A Jézus élete című könyvében Jézus alakját az ország és a nép viszonyaiból, az akkori kultúrából, hagyományokból és rítusokból valamint az egyén lélektani fejlődéséből konstruálja. Jézus emberként való ábrázolása és a köré épülő legendák feltárása és leírása miatt a könyvet mindenütt a világon nagy érdeklődéssel fogadták. Mérvadó vallási képviselők és történészek szerint ez az egyik leghitelesebb Jézus történet.

>!
Noran, Budapest, 2007
482 oldal · ISBN: 9789639716216 · Fordította: Réz Pál
>!
Európa, Budapest, 1991
428 oldal · keménytáblás · ISBN: 963075309X · Fordította: Réz Pál
>!
Fővárosi, Budapest, 1945
396 oldal · keménytáblás · Fordította: Salgó Ernő · Illusztrálta: Gustave Doré

1 további kiadás


Enciklopédia 2

Szereplők népszerűség szerint

Nikodémus


Most olvassa 2

Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 5


Kiemelt értékelések

>!
kGyuri
Ernest Renan: Jézus élete

Akikre vigyázó szemem vetem, liberálisok, írók, franciák, mint ha mind kedvelnék ezt a szerzőt, konkrétan nem emlékszem, de rengeteg a ráhivatkozás(Anatole France, duGard, Thomas Mann, tán Ady?, Babits?)
Hogy ő új friss módon meséli el a megváltó földi történetét, az Evangéliumok anyagát.
Magam régebben agnosztikus voltam, amióta RichardDawkinst olvastam(Isteni téveszme), kifejezetten ateista lettem. A világtörténelem jól tanúsítja, micsoda társadalmi károkat, nyomort. tömeges szenvedést, a világirodalom meg azt mutatja, mennyi egyéni, lelki, szenvedést, okozott eddig az Isten fogalma.
De azt is látom, az ember, mint faj, úgy van megszerkesztve, szüksége van hamisságra, öncsalásra átveretésre, ez sztem nem genetika, hanem a társadalom, a környezet hatása!
Mindenesetre hát vannak vallások, Voltaire szerint: Ha nem lenne Isten, ki kellene találni. Ezt én úgy módosítom a magam számára, ha lenne isten meg kéne szüntetni.
Persze ez nem ilyen egyszerű, ez csak egy retorikus „sziporka”.

Számomra ez ügyben mérvadót Koestler Arturtól olvastam (Alvajárók), liberális, sőt baloldali ember, ha nem is a legnagyobb magyar író, biztos, hogy a legokosabb.
A vallásokat ellenzem, de azt, hogy primitív aljasokkal hiénázzak, röfögjek az Egyház ellen, eszetlenül csapkodva, attól viszolygok. A zsidó, liberális Koestlertől megtanulhattam, hogy pl. a földrajzi felfedezések kora nem lett volna az Egyház nélkül, nem igaz, hogy Bellarmine bíboros nem akart belenézni Galilei távcsövébe, mert annyira stupid reakciós lett volna. Nem úgy van, hogy, Kopernikusz, Galilei, Kepler az emberi faj afféle tökéletes szentháromsága, nekik köszönhetjük végső soron a tudományt (Sic itur ad astra! Stb) Azaz, hogy kicsit így (is) van. De nem hibátlanok,(sőt!), egyedül tán Kepler övezhető igaz emberi nagysággal(Madáchilag)!
Elég az hozzá, úgy tűnik, a világ még annál is bonyolultabb, mint képzeljük!
A keresztény (katolikus) vallásról annak kritizálása ügyében is csak a Koestler-es módon vagyok hajlandó gondolkodni. Mentesen, remélemm, felszínes, ostoba és gagyi hiénázástól! Az emberiség történetében fontos szerepe volt, ne piszkítsunk a saját tányérunkra!
A három nagy kinyilatkoztatásos vallás közül ,még mindig a leghumánusabb, legtoleránsabb a kereszténység(leginkább a katolicizmus), mert a történelem folyamán megtanulta tudomásul venni, hogy nem körülöttük fordul a világ, aki velük nem ért egyet, az mégsem az ördög ágense(ahogy a középkorban vagy ezer évig természetesnek vették). Lehet akár Jézust is szidalmazni(Nem úgy, mint Mohamedet, lásd a gyilkos moszlim örjöngőket). Egyébként a judaizmust ebből a szempontból nem ismerem eléggé, elfogadhatatlanul patriarkálisnak tűnnek, de ez csak egy adalék, nem tudom, lehet-e őket a keresztényekhez hasonlóan domesztikáltnak tekinteni. Az is a kereszténység javára szól, hogy Ferenc pápa személyében egy kétségtelen igaz ember került az élére.
Renan mint atheista, emberközelből próbálja bemutatni Jézust ezt a rendkívüli embert, ez mindenképpen izgalmas , fontos és aktuális vállalkozás, jóllehet, még 1863-ban adták ki.
Renanéhoz hasonlatos kísérlet M. Baigent szinte egész életműve, pl. „Mi az igazság a HolttengeriTekercsekKörül?” Ennek egy nagyon híg és gagyi földolgozása lett: „A daVinci kód”, egy forgatókönyvvel mely szerint Jézus nem halt meg a kereszten, de MáriaMagdolnával a későbbi Franciaország területén gyereke(ke)t csináltak, aki(k) a Meroving királyok dinasztiájába került(ek), (1-es botrány!). Baigent forgatókönyve hihetőbb, szerinte, Jézus eredeti eszméi sokkal harciasabbak(Róma ellenesek) voltak, SzentPál mint a Róma ügynöke, meghamisította Jézus szándékait, Aki nem is biztos, hogy megszűntette volna a judaizmust(2-es botrány!)
A száz évvel korábbi kezdeményező, Renan elképzelése szelídebb, ő botránymentesen, egy ideális történeti Jézust gondolt el.

Először Baigent könyve nagyon tetszett, morális tőkét véltem kovácsolhatni a két említett botrányból(a családi életet élvező Jézusból, és/vagy a hamisító SzentPálból). De egyrészt aztán elolvastam DanBrown könyvét, aki sztem nyegle, szenzációhajhász futóbolond(„Túltolta”!), másrészt elolvastam az előfutár Renant, aki még az Egyház által felépített, virtuális, teológikus Jézusképet próbálta emberközelbe hozni, ami nekem jobban tetszik.
Mert úgy gondolom, Voltairenak nagyon is igaza volt az emberiség még ma is olyan éretlen, hogy tényleg ki kell nekik találni egy istent, s akkor még a keresztény a legkevésbé ártalmas. Így a Renan által megénekelt, virtuális Jézusképet fogadom el. Cseppet sem zavar, ha a történeti Jézus egy valóságos kéjenc kispolgár, vagy ha valójában zsidó terrorista, aki akaratlanul, véletlenül fordult a rabbinikus hagyomány ellen. Százmilliók olyannak hiszik, amilyennek az Egyház megalkotta, s ezért a hatása is olyan a világra.
Az ateizmusban minden a csodá(ko)n múlik, Renanról is onnan lehet biztosan tudni, ateista, amikor kikel a csoda ellen. Ezzel én is így vagyok, kikelek!
Viszont: egyrészt, ha valaki egy bizonyos csodában hisz, az minden csodában hisz(hihet), mert miért ne? Másrészt gondoljunk bele, nagyjából 1-1.5 milliárd évvel az élet, 70-100 ezer évvel a Homo sapiens megjelenése után a bolygón egyszer csak előáll egy isten, hogy neki fia van egy szűztől, akit halálra kínoznak, s utána föltámad, hát ez igazán csoda,
De nem még nagyobb csoda-e, ha valszeg, nincs is ilyen isten, hanem egy ember jön elő azzal, hogy ő ennek az istennek a fia egy szűztől, s föl fog támadni, amit mindenkinek meg is igér, aki hisz neki?
De nem még ennél is nagyobb csoda-e, ha ilyen ember sincs, de egy intézményrendszer pár száz éven belül megteremt egy virtuális valóságot azzal, hogy ezen intézmény által kitalált istennek fia volt egy szűztől, s akit halálra kínoztak, aztán föltámadt, s ezt az intézmény meg is igéri mindenkinek, aki hisz benne? Az utóbbi tán a leghihetetlenebb változat, hát abban kellene a legkevésbé hinni!
Az mentheti a helyzetet, hogy ha a csoda egy jelenség, ami nem magyarázható a természet logikus törvényeivel, mivel a logika is a természetből született, tán nem is képezhető az a kérdés, hogy két csoda közül melyik nagyobb(hihetetlenebb).
Itt most abba is hagyom, mert még megtérek, pedig eddig sztem normális és egészséges voltam.

Molytársaim, honfitársaim lehangolóak, egyikük könyvet égetne(be szép is ezt így pacekba kapni(ide jutott kis hazánk)! Gondolom, ha tehetné a szerzővel sem fínomkodna, aztán nyílván az olvasóval sem. No, amikor majd föllépek a máglyára, szeretnék a szeme közé nézni, s mi tagadás, szívesen elegyengetném a szalmakalapját.
Másik molytárs: „A szerző idegbeteg, egzaltátnak állitja be Jézust. Nekem egyáltalán nem tetszett”
Jellegzetes begőzölt, gyűlölködő, illiberális fanatikusra valló vitastílus(„árnyékra vetődés”),
mondanom se kell, hogy az egész szöveget végig böngészve sem található ilyen kitétel a szerzőtől
egy részlet tán emlékeztet (162. P): „Egy ízben anyja és fivérei kijelentették, hogy elment az esze,
és mivel egzaltált rajongónak tartották, „erővel akarták megfogni”[Márk 3:21, ]
Tehát hivatkozás a Szentírásra
Itt viszont : » A mint az övéi ezt meghallák, eljővének,
hogy megfogják őt; mert azt mondják vala, hogy magán kívül van«(Károli)
Szóval a kifogásolt részt a Szentírás írja, noch dazu pár versszakkal feljebb megtudjuk, hogy az “övéi” között van az anyja is, a mi szelíd PatronaHungariaenk)
A vádaskodással szemben az igazság az, hogy számtalanszor a legnagyobb tisztelettel s
együttérzéssel szól Jézusról(pl. számomra a dicshimnusz tán túlzott pátoszos s bombasztos is).
Ha már mostanában az „Írást” forgattam, hadd mondjam így: Bizony, mondom nektek, sem a pőre butaság, sem az az aljasság, ami fennhéjázó, hiú szellemi restség, magyarán értetlenségként buggyan belőletek, sem egyenként sem együtt nem kompenzálhatók hitbuzgalommal!

Egy meglepő hiányosság: A kilencedik fejezetben (Jézus tanítványai)
fölsorolja a tanítványokat(12 főtanítvány: az apostolok, a zsidók 12 törzse miatt ennyien ,
fura de kihagyja a kisebbik Jakab apostolt(Alfeus fiát), ami még furább,
említ egy “Ariston nevű tisztázatlan szerepű személyt, aki sose lett appstol.
Nem hibátlan Renan sem, de ez sztem csak mellette szól.

>!
padamak
Ernest Renan: Jézus élete

Na, ezen átverekedtem magam. De olvasásom kezdeti és befejező napjai alapján elég bolond voltam, hogy belekezdtem, és szerencsétlen, hogy befejeztem.
Renan egy szkeptikus, lenéző, anakronizmusokkal magyarázkodó, mindenben kételkedő „történetíró” – s ezzel úgy odavan. Én meg tőle úgy nem! Jézus élete ennél a találgatós-tapogatózós filozofálgatásokkal meg-megszakított írásnál sokkal többet érdemel. Alázatot, hitelt és elfogadást.
Szóval nekem ez a könyv eladóvá vált…
– Később: Beírtam a számomra fontos idézeteket. Némelyiket kommenteltem. Azok alapján érthetőbb az értékelésem.

4 hozzászólás
>!
pelika_Bp 
Ernest Renan: Jézus élete

Hívő keresztényként ez nagyon rossz könyv. A szerző idegbeteg, egzaltátnak állitja be Jézust. Nekem egyáltalán nem tetszett

2 hozzászólás

Népszerű idézetek

>!
padamak

Jézus, ha visszatérne közénk, nem azokat ismerné el tanítványainak, akik azt állítják, hogy teljes egészében be tudják gyömöszölni a katekizmus néhány mondatába, hanem azokat, akik folytatni kívánják, amit ő elkezdett. A nagyság minden osztályában azé az örök dicsőség, aki lerakta az alapkövet.

406. oldal - Huszonnyolcadik fejezet: Jézus művének lényege (Noran Kiadó Kft., 2007)

>!
padamak

Jézus megalapította az emberiség vallását, mely nem a vérre épül, hanem a szívre.

246. oldal - Tizenharmadik fejezet: Az első jeruzsálemi kísérlet (Noran Kiadó Kft., 2007)

Kapcsolódó szócikkek: Jézus Krisztus
>!
padamak

A filozófia nem elég a tömegnek: szentségre van szüksége.

409. oldal - Huszonnyolcadik fejezet: Jézus művének lényege (Noran Kiadó Kft., 2007)

1 hozzászólás
>!
padamak

De a nagy dolgokat többnyire a nép kisebbsége viszi végbe. A zsidó nép, minden óriási hibája mellett, annak ellenére, hogy kemény, önző, gúnyolódó, kegyetlen, elfogult, szőrszálhasogató, szofista, mégiscsak a történelem által számon tartott legönzetlenebb lelkesedés gyönyörű mozgalmának elindítója. Egy országnak mindig dicsőségére válik az ellenzéke. Egy nemzetnek gyakorta azok a legnagyobb emberei, akiket megöl. Szókratész híressé tette Athént, mely nem tudott együtt élni vele. Spinoza a legnagyobb modern zsidó, s a zsinagóga gyalázatosan kizárta. Jézus dicsősége volt Izrael népének, mely megfeszítette.

121. oldal - Negyedik fejezet: Milyen gondolatkörben bontakozott ki Jézus? (Noran Kiadó Kft., 2007)

>!
padamak

Merőben új eszme tűnt fel vele a világban, a szív tisztaságára és az emberi testvériességre épülő kultusz gondolata; olyan emelkedett eszme ez, hogy a keresztény egyház ebben a tekintetben szükségképpen teljességgel hűtlenné vált alapítójának szándékához, s annak átélésére még ma is csak néhány lélek képes.

151. oldal - Ötödik fejezet: Jézus első aforizmái - Gondolatai Istenről, mint Atyáról, és a tiszta vallásról - Első tanítványok (Noran Kiadó Kft., 2007)

>!
padamak

Az erkölcsben, akár a művészetben, a szó semmi, minden a tett.

152. oldal - Ötödik fejezet: Jézus első aforizmái - Gondolatai Istenről, mint Atyáról, és a tiszta vallásról - Első tanítványok (Noran Kiadó Kft., 2007)

>!
padamak

Az alázat sohasem volt az erős zsidó lelkek jellegzetessége.

162. oldal - Hatodik fejezet: Keresztelő János - Jézus útja Jánoshoz - Jézus a júdeiai sivatagban - Felveszi János keresztségét (Noran Kiadó Kft., 2007)

>!
padamak

Jézus sokkal több, mint egy elavult vallás reformátora: az emberiség örök vallásának megteremtője.

324. oldal - Huszadik fejezet: Támadások Jézus ellen (Noran Kiadó Kft., 2007)

>!
padamak

Valamely vallás történetének megírásához először is az szükséges, hogy egykor hitünk légyen benne (enélkül nem értenénk, hogy mivel bűvölte el és elégítette ki az emberi tudatot); másodszor, hogy már ne higgyünk benne feltétlenül, minthogy a feltétlen hit nem egyeztethető össze az őszinte történetírással.

84-85. oldal - Bevezetés, mely főként e történet eredeti forrásait vizsgálja (Noran Kiadó Kft., 2007)

1 hozzászólás
>!
padamak

Nem akarván kockáztatni jó hírét, éjjel kereste fel Jézust, és, mint mondják, hosszan beszélgetett vele.40 (40 János, III, 1 skk.; VII, 50. A beszélgetés szövegét a negyedik evangélium szerzője találta ki, de nem fogadható el az az állítás, mely szerint magának Nikodémusnak személye, vagy legalábbis Jézus életében játszott szerepe is a szerző képzeletének műve.) A találkozás minden bizonnyal kedvező benyomást tett rá, hiszen később tulajdon társainak vádja ellen védelmezni igyekezett Jézust,41 (41 János, VII, 50 skk.) a Mester halálakor pedig kegyes szorgoskodással gondoskodott teteméről.42 (42 János, XIX, 39.)

243-244. oldal - Tizenharmadik fejezet: Az első jeruzsálemi kísérlet (Noran Kiadó Kft., 2007)

Kapcsolódó szócikkek: Nikodémus
1 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Dietrich Bonhoeffer: Követés
Canterbury Szent Anzelm: Proslogion
Jose H. Prado Flores: Hogyan evangelizáljuk a megkeresztelteket?
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése I-II.
Walter Kasper: Irgalmasság
Hilarion Alfejev: A hit titka
A Katolikus Egyház Katekizmusa
Békés Gellért: Krisztusban mindnyájan egy
Dolhai Lajos: Az ókeresztény egyház liturgiája
Békés Gellért: Krisztusi örömhír – evangéliumi boldogság