Az ​Önmagáért való Ember 9 csillagozás

Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata
Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember

Erich ​Frommot első, világhírűvé vált műve, a Menekülés a szabadság elől (1941) méltán avatta az elkötelezett és etikus tudományos gondolkodás egyik nagy alakjává. E második, 1947-ben keletkezett nagy munkája a szerző pszichoanalitikus felismerések alapján megfogalmazódott etikai nézeteit tárgyalja.
Fromm tudományos érdeme, hogy a pszichoanalízis jelentőségét a szociálpszichológiát illetően vizsgálta, és egy speciális karakterfogalom kifejlesztésével hidat vert a szociológia és a szociológiai jelenségek pszichoanalitikus látásmódja között. E karakterológia nem csupán az egyedi életsorsok pszichoanalízisét kínálja, de egyben az egyes társadalmi csoportok dinamikus vizsgálatát is. Ezúttal nem csak a beteg egyén az érdekes, hanem sokkal inkább az embereknek a dolgokhoz, az emberi és természeti környezethez fűződő kapcsolatainak alapmintái.
Fromm az általa használt karakterfogalom kialakításával már első munkáitól folyamatosan foglalkozott. Kiterjesztette a pszichoanalízis… (tovább)

Eredeti cím: Man for himself

>!
Napvilág, Budapest, 1998
214 oldal · ISBN: 963908218x · Fordította: Gellériné Lázár Mária

Enciklopédia 45

Szereplők népszerűség szerint

Henrik Ibsen


Kedvencelte 2

Most olvassa 7

Várólistára tette 19

Kívánságlistára tette 18


Kiemelt értékelések

>!
Chöpp 
Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember

Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata

Ez a téma a szívem csücske! Nagyon jó volt olvasni róla, megerősítve látni saját értékrendem és megdédelgetni egy chöppet önszeretetemet. :)

>!
kulcsi
Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember

Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata

Egyik örökzöld könyvem. Késő kamaszkoromban olvastam, ez volt az egyik hatás, melynek eredményeképpen otthagytam a vélt gurumat.

>!
Magos_Roland_Rahl
Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember

Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata

Én megadtam neki az 5 csillagot de ez csakis a személyes véleményem, nem vagyok jártas a témában, nem olvastam más könyvet róla így nincsen összehasonlítási alapom. Az viszont biztos, hogy engem érdekelt a könyv tartalma és míg az elején voltak részek amiket konkrétan nem értettem a végére szinte már faltam a témát így mindenképpen megérte elolvasnom. Akit csak egy kicsit is érdekel az emberi elme, vagy jellem annak mindenképpen ajánlom.


Népszerű idézetek

>!
Chöpp 

A tanulásnak a kisiskolás kortól egészen az egyetemig csakis az a célja, hogy ki-ki a lehető legtöbb, piaci célokra használhatónak bizonyuló információt gyűjtsön. A diákoknak olyan sokféle dolgot kell megtanulniuk, hogy alig marad idejük a gondolkodásra.

72. oldal

Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata

Kapcsolódó szócikkek: gondolkodás · tanulás
1 hozzászólás
>!
Chöpp 

„Nem szabad önzőnek lenned” – ezt a mondatot sulykolják nemzedékről nemzedékre gyermekek millióiba. A mondat jelentése pedig homályos. A legtöbb ember így értelmezi: ne légy egoista, másokra tekintet nélküli. Valójában azonban többet mond. A „Ne légy önző!” ezt is magában foglalja: ne tedd meg azt, amit te magad szeretnél, add föl akaratodat valamilyen tekintély kedvéért. Az utóbbi esetben a „Ne légy önző!” mondatnak ugyanolyan kettős a jelentése, mint amilyet már a kálvinizmus esetében kapott. Nyilvánvaló értelmétől eltekintve ezt is jelenti: „ne szeresd magad”, „ne légy önmagad”, hanem vesd alá magadat valaminek, ami fontosabb, mint te magad, vesd alá magad valami rajtad kívüli hatalomnak vagy e hatalom immanens csereértékének, a „kötelességnek”. A „ne légy önző” mondatból vált a spontaneitás és a szabad fejlődés elfojtására szolgáló leghatalmasabb ideológiai eszköz.

112. oldal

Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata

Kapcsolódó szócikkek: hatalom · kötelesség · önzőség · önzőség
>!
Chöpp 

Az, hogy valaki elkorcsosítja magát, amikor mások eszközévé válik – bármi méltóságteljes színben tűnjön is az fel –, „önzetlensége”, boldogtalansága, beletörődése és kedveszegettsége mind ellentmond a lelkiismeret követelményeinek. Épségünk és személyiségünk megfelelő működésének bármilyen megsértése, akár gondolatban, akár tevőlegesen – legyen szó az ételekkel kapcsolatos vagy a szexuális élet során követett hajlamról –, lelkiismeretünk ellen irányul.

138-139. oldal

Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata

>!
Chöpp 

A tanár „jónak” tarthat egy tanulót, amennyiben az engedelmes, nem okoz bajt, és tanára büszkélkedhet vele. Hasonlóképpen a gyerek is akkor „jó”, ha tanulékony és engedelmes. Lehet, hogy ez az ún. „jó gyerek” meg van félemlítve és bizonytalan, s nincsen más vágya, mint az, hogy – akaratuknak alávetve magát – tessék szüleinek, míg a „rossz gyereknek” megvan a saját akarata és érdeklődése, ami nincs ínyére a szülőnek.

19-20. oldal

Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata

Kapcsolódó szócikkek: · tanár
>!
Chöpp 

A bűntudatosság a függőség megteremtésének és erősítésének hatékony eszköze. Ez az egyik azon társadalmi szerepek közül, amelyeket a tekintélyelvű etika a történelem során eljátszott.

135. oldal

Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata

Kapcsolódó szócikkek: bűntudat · függőség
>!
Chöpp 

Az emberi létezés paradoxona, hogy az embernek egyszerre kell keresnie a közelséget és a függetlenséget, egyszerre kell egynek lennie másokkal és megőriznie saját egyszeriségét és különösségét.

88. oldal

Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata

>!
Chöpp 

A személyiség hanyatlása az öregkorban annak a tünete, hogy az ember nem élt produktívan. Az öregségtől való félelem a nem-produktív életérzés – gyakran tudattalan – kifejeződése; lelkiismeretünk reagálása saját öncsonkításunkra.

141. oldal

Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata

Kapcsolódó szócikkek: öregség
>!
Chöpp 

A gondoskodás és a felelősség, bár a szeretet lényeges elemeit jelentik, de a szeretett ember tisztelete (respektusa) és ismerete nélkül a szerelem uralom- és tulajdonvággyá fajul. A tisztelet nem jelent félelmet vagy alázatot. A latin szó gyökének megfelelően a „respektus” (respiceo, respicere = odatekint) annyit jelent, hogy olyannak látunk egy embert, amilyen ő, és büszkék vagyunk individualitására és egyszeriségére. Nem lehet valakit úgy tisztelni, hogy nem ismerjük őt. A gondoskodás és a felelősségérzet vak lenne, ha nem vezetné a másik egyéniségének az ismerete.

92. oldal

Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata

Kapcsolódó szócikkek: felelősség · gondoskodás · szerelem · tisztelet
>!
Chöpp 

Önzés és önszeretet nem ugyanazok, hanem pontosan egymás ellentétei. Az önző ember nem túlságosan szereti magát, hanem túl kevéssé; valójában gyűlöli magát. Az önmaga szeretetének és az önmagáról való gondoskodásnak e hiánya, amely csupán produktivitása hiányának kifejeződése, üressé és elégedetlenné teszi. Kénytelenül elégedetlen, és aggodalmasan ügyel arra, hogy kicsikarja az élettől azt a kielégülést, amelynek elérésében saját magát megakadályozza. Látszólag nagyon is magával van elfoglalva, de a valóságban csak ezen a sikertelen módon próbálja meg leplezni és kompenzálni azt, hogy képtelen a gondoskodásra saját magáról.

115-116. oldal

Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata

Kapcsolódó szócikkek: önzőség · önzőség
>!
Chöpp 

… a mai ember az önmegtagadás alapelve szerint él, de az önérdek fogalmai szerint gondolkodik. Azt hiszi, hogy sajátérdekei szerint cselekszik, amikor a valóságban mindenekelőtt pénzre és sikerre vágyik. Azzal csapja be magát, hogy miközben az állítólagos legjobbat keresi, megvalósítatlanul maradnak saját legfontosabb lehetőségei és elveszíti önmagát.

119. oldal

Erich Fromm: Az Önmagáért való Ember Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata


Hasonló könyvek címkék alapján

Nodar Dumbadze: Fehér zászlók
Rotterdami Erasmus: Beszélgetések
Oliver Sacks: Ébredések
Ritoókné Szalay Ágnes: „Nympha super ripam Danubii”
Kulcsár Péter: Humanista történetírás Magyarországon
Rotterdami Erasmus: A keresztény fejedelem neveltetése
Tóth István (szerk.): Alkinoosz kertje
Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép
Trencsényi-Waldapfel Imre: Humanizmus és nemzeti irodalom
Békés Enikő (szerk.): Janus Pannonius