Vikingek (A világ népei) 3 csillagozás

Eric Christiansen: Vikingek

A ​vi­kin­gek­ről szin­te min­den­ki hal­lott már éle­té­ben, és fel­te­he­tő­en sok min­den, amit tu­dunk vagy tud­ni vé­lünk, az a fik­ci­ók­ból, re­gé­nyek­ből és fil­mek­ből ered. A té­ma köz­ked­velt­sé­ge szá­mos tév­hi­tet és fél­iga­zsá­got tart élet­ben, és egy­ál­ta­lán nem kön­­nyű el­vá­lasz­ta­ni ezek­től a va­lós té­nye­ket. És pon­to­san ez az, ami­ért ez a mű író­dott. Eric Christiansen könyvében arra tesz kísérletet, hogy az északi népek világát az ellenséges környezet kihívásaival szembeni leleményes válaszok alapján írja le. A gazdaság, a társadalmi szokások, az egyéni- és a csoport öntudat vizsgálata után az északi népek fô tevékenységeivel: a háborúval, a munkával, a vándorlással és a letelepedéssel foglalkozik. Az utolsó három fejezet a vikingek múltról és jövôrôl alkotott elképzeléseit igyekszik elénk tárni, hogy mindezek segítségével megérthessük a kor emberének gondolkodásmódját és viselkedési szokásait. A szerzô állításait rúna-, vers- és régészeti leletek… (tovább)

>!
Szukits, Szeged, 2008
372 oldal · ISBN: 9789634971795 · Fordította: Birkás Barnabás Ábel

Most olvassa 4

Várólistára tette 8

Kívánságlistára tette 19

Kölcsönkérné 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Trevor Rowley: A normannok
Fiona Macdonald: Vikingek
Michael Wood: Anglia múltjának nyomában
Victoria Holt: Szenvedélyes ellenségek
Bánki Éva: Elsodort idő
Heather Graham: A tűz hercegnője
Frans G. Bengtsson: Rőde Orm
Frans G. Bengtsson: Vikingek
Johannes Brøndsted: A vikingek
Robert Low: Varjúcsont