Kant ​valláserkölcsi világnézete 0 csillagozás

Erdey Ferenc: Kant valláserkölcsi világnézete

A ​francia forradalom őrületében a csőcselék egy hírhedt színésznőt emelt oltárra, kiben a tudás megszemélyesítését akarta jelképezni s ezzel világgá kürtölni az újabb időknek öntelt, gőgös jelszavát: tudást és nem hitet! Az emberi műveltség folytonos fejlődése, de főleg a középkori hűbérséget követő szabadság szelleme elszédítette a büszke embert, ki azt hitte, hogy az új bálvány, az ész és tudás, boldoggá tudja varázsolni életét. Ezen szellemi irányzatból nőtt ki a racionalizmus, észelvűség, mely az újabb kor világnézetének alapja s mely a modern ember életének irányítója nagy részben még ma is.

A racionalista kriticizmus elszigetelt elveit, szétfolyó tanítását összefoglaltan és kiforrottan Kant nyújtotta. Kant nemcsak új bölcseleti rendszert akart megalapozni, hanem egészen új vallási elméletet felépíteni s a régi helyét a tiszta ész számára lefoglalni.

A könyv foglalkozik a racionalizmust megelőző és bele torkolló szellemi fejlődéssel (első fejezet), majd… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1929

Róla szól: Immanuel Kant

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1929
138 oldal

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Lev Sesztov: Az alaptalan apoteózisa
Julian Baggini: A tányérra kívánkozó malac
Carlo Maria Martini – Umberto Eco: Miben hisz, aki nem hisz?
Papp Miklós: A vallásosság erkölcsi erénye
Weöres Sándor: A teljesség felé
Hamvas Béla: Scientia sacra
Bolyki László: Kegyelem és kalmárszellem
A magasztos szózata – Bhagavad-Gítá
Søren Kierkegaard: A keresztény hit iskolája
Tatár György: A „másik oldal”