Az ​iglói Szontagh nővérek és a Csetneki Magyar Csipke 0 csillagozás

Erdei T. Lilla: Az iglói Szontagh nővérek és a Csetneki Magyar Csipke

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
62 oldal · ISBN: 963217674x

Kívánságlistára tette 2


Népszerű idézetek

desertangelable P>!

Bevezető sorok 19-20. század fordulója és a századelő a társadalmi, gazdasági és művészeti megújulás korszaka volt. Ekkor kezdett kialakulni a modern értelemben vett polgári társadalom és a lassan végbemenő ipari forradalom következtében a gazdaság kezdett felzárkózni Nyugat-Európához, sőt egyes vonatkozásaiban túl is szárnyalta azt. Gyors léptékben fejlődött a tudomány és a nők számára is nyitottá vált a felsőoktatás. Ekkor alakultak ki a művészeti felsőoktatási intézmények, így pl. a Mintarajziskola és Rajztanárképző is. A nagy arányú gépesítések hatására Angliából indult el egy Ruskin nevével fémjelzett tömegtermelés elleni mozgalom, mely áthatotta az európai művészet és kézművesség minden területét. A kezdeményezés a lélektelenné vált gyári termékek ellen indítva harcot, a kézi munkát állította a középpontba. Ebben a megváltozott, új értékrendet adó miliőben a művészek is keresték megfelelő kifejezési módjukat, stílusukat. Számos irányzat alakult ki. Egyes törekvések visszanyúltak az elmúlt korok különböző stílusirányzataihoz vagy egzotikus nemzetek hagyományos kultúráját állították a középpontba. Mások ezzel szemben az elmúlt korszakoktól való teljes elzárkózást hirdették. Ez az időszak a kiindulópontja az újkori magyar csipketörténetnek is, mely mind a vert-, mind a varrott csipkék szempontjából igen termékeny időszaknak bizonyult. Kialakulásukban a szociális-kereskedelmi-művészi szempontok voltak az irányadóak, továbbá közös jellemzőjük a magyar népművészet mintakincse felé való fordulás. E kezdeményezések közé tartozik – bár horgolt-varrott technikája különbözik a többi csipkefajtától – a csetneki csipke is. E csipkefajta jelentőségét Mihalik Gyula és Török Kálmán így foglalta össze Az iparművészet könyvében: „Ugyancsak külföldi sikerei teszik közgazdasági fontosságúvá a csetneki horgolt csipkét, a melyet a Szontagh-nővérek honosítottak meg nálunk s fejlesztettek a hasonló technikájú írországi csipkénél is nagyobb tökéletességre és magyaros jellegűvé."

Előszó


Hasonló könyvek címkék alapján

Medgyesiné Vághy Ida: A csetneki magyar csipke
Janó Ákos – Vorák József: Halasi csipke
László Emőke – Pásztor Emese – Szakál Aurél: Halasi csipke
Janó Ákos – Vorák József: A halasi csipke útja a gondolattól a világhírig
Sz. Csorba Tibor: A halasi csipke múltja – jövője
Száraz Miklós György: Lovak a ködben
Szomolai Tibor: Felvidéki saga
Ujváry Zoltán: Szülőföldön hontalanul
Grendel Lajos: Áttételek
Hunčík Péter: Határeset