A ​bűnügyi nyomozás kézikönyve 1 csillagozás

Magyarország első kriminalisztikai szakkönyve
Endrődy Géza – Kovács Gyula: A bűnügyi nyomozás kézikönyve

A ​bűnügyi nyomozás tudományának első hazai szakkönyve 1897-ben, 121 évvel ezelőtt jelent meg Losoncon, Endrődy Géza tollából, a Kármán-féle könyvnyomda gondozásában. A második kiadás egy esztendővel később, 1898-ban, 120 éve látott napvilágot Budapesten (Singer és Wolfner munkáját dicséri.)
A budapesti megjelenés 120. évfordulója már önmagában is okot szolgáltat a szerzemény kiegészített változatának újrakiadására. A bűnügyi nyomozás kézikönyve azonban nem csupán egy antik könyvritkaság: a méltatlanul elfeledett, de visszafogottan fogalmazva is csak kevésbé ismert szerző munkája igazi csemege a kriminalisták számára. A szakkönyv megállapításainak bizonyos részei napjainkban is érvényesek, sőt, továbbgondolásra alkalmasak és érdemesek. Nem mellesleg a – munkaszervezési, nyomozásetikai, valamint krimináltechnikai, krimináltaktikai, illetve kriminálmetodikai ismereteket egyaránt tartalmazó – mű kriminalisztikatörténeti kuriózum, egyben kortörténeti dokumentum, és nem… (tovább)

>!
Magánkiadás, Budapest, 2018
318 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789631281811
>!
dr. Kovács Gyula, Losonc, 1897
320 oldal · ISBN: 9789631281811

Kívánságlistára tette 3


Népszerű idézetek

Viktória_Erdei >!

A legegyszerűbb bűnesetektől kezdve a legmagasabb politikai porokig mindenütt ott van az asszony. Tulajdon elleni vétséget követnek el, hogy a bűnös szerzeményt könnyelmű hölgyekkel elpazarolják; falusi legények közt a verekedés indító oka legtöbbször a leány; lopott portékát legbiztosabban az asszonynál lehet elrejteni; szökés, valamint a szökevény elrejtése legtöbb esetben asszony közreműködésével megy végbe ; a leghírhedtebb játékbarlangok asszonyok vezetése alatt vannak; a hamis pénzt legtöbbnyire asszonyok által terjesztik s mindazon megszámlálhatlak bűntettek, melyek: a szerelemre vezethetők vissza, asszony miatt követtetnek el.
Majd minden régebbi kriminalistának szokása a bűncselekményeknél először is az asszony után kutatni„ ami igaz, hogy néha tévútra is vezet, de azért soha sem tévesszük szem elől ezt az elvet: „Keresd az asszonyt /‘‘

1. fejezet - A csendőrről

Endrődy Géza – Kovács Gyula: A bűnügyi nyomozás kézikönyve Magyarország első kriminalisztikai szakkönyve

Viktória_Erdei >!

Könnyebbé teszi a kutatást, hogyha a vádlott is jelen van az eljárásnál, mert ha annak arcvonásait jól megfigyeljük, gyakran csalhatatlan kinyomatát találjuk azon a félelem, vagy a kárörömnek, s abból tudhatjuk meg, hogy jó, vagy rossz helyen kereskedünk-e ?

3. fejezet - A helyszíni szemle

Endrődy Géza – Kovács Gyula: A bűnügyi nyomozás kézikönyve Magyarország első kriminalisztikai szakkönyve

Viktória_Erdei >!

Korunkban — sajnos — gyermekgyilkossági esetek gyakran fordulnak elő, azért tudni kell a közbiztonsági közegnek, hogy a csecsemő köldökzsinórja a vízben és a nedves földben elrohad, de sohasem szárad meg. Ebből az következik, hogy ha a vízbe dobott, vagy nedves földben elásott csecsemőnek a köldökzsinórja el van száradva, akkor ennek napokig kellett a levegőn lenni, ami gyanút szolgáltat arra„ miszerint az újszülött élve temettetett el.

17. fejezet - A testi sértésekről

Endrődy Géza – Kovács Gyula: A bűnügyi nyomozás kézikönyve Magyarország első kriminalisztikai szakkönyve


Hasonló könyvek címkék alapján

Fazekas István (szerk.): Jasszok, zsarók, cafkavágók
Faluba Zoltán: Méhek, méhészkedés
Ránky Mátyás: Játék a kosárlabda – A kosárlabda játék
Zsidei Barnabás: A méhészkedés 12 hónapja
Buzás Gergely: A királyok Visegrádja
Medve A. Zoltán: Struktúrák, nyelviség, hagyomány
Herman Judit (szerk.): Miért marad???
Pócs Éva (szerk.): Szem meglátott, szív megvert
A magyar helyesírás szabályai
Tevan Andor: A könyv évezredes útja