A ​vallási élet elemi formái 4 csillagozás

Émile Durkheim: A vallási élet elemi formái

A ​vallási élet elemi formái a vallásszociológia-vallásetnológia (vallásantropológia) és az összehasonlító vallástudomány klasszikus alapműve, amely meghatározó befolyást gyakorolt a 20. századi kulturális antropológia fejlődésének egészére. Szerzője olyan végső, nagy kérdésekre keresi benne a választ, mint a vallás kezdete s eredete, az „elemi” vallások (animizmus, totemizmus) megnyilvánulási formái, a vallásos szimbolizmus természete vagy a vallásos rítusoknak a társadalmi szolidaritást és kohéziót megerősítő hatása. Noha a megjelenése (1912) óta eltelt több mint 90 évben számos nyelvre lefordították, magyarul most jelenik meg először, jóllehet Durkheim összes többi fő műve – azok, amelyek inkább a szociológia, mintsem a kulturális antropológia tárgykörébe tartoznak – rég beépültek már a magyar társadalomtudományi gondolkodásba. A mű megjelenése tehát máig fájó űrt tölt be: egyszerre fontos lépés a kulturális antropológia, az egyetemes valláskutatás, valamint a francia társadalom… (tovább)

>!
L'Harmattan, Budapest, 2004
404 oldal · ISBN: 9789639457164 · Fordította: Vargyas Zoltán

Kedvencelte 1

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 10


Hasonló könyvek címkék alapján

Pentelényi László – Zentay Nóra Fanni (szerk.): JLG / JLG
Bubnó Hedvig – Horváth Emőke – Szeljak György (szerk.): Mítosz, vallás és egyház Latin-Amerikában
Arnold van Gennep: Átmeneti rítusok
Victor Turner: A rituális folyamat
Lajos Veronika – Povedák István – Régi Tamás (szerk.): The Anthropology of Encounters / A találkozások antropológiája
Jakab Albert – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések
Boglár Lajos – Ferenczy Mária (szerk.): Tanulmányok 1986
Borsányi László – Ecsedy Csaba (szerk.): Etnológiai tanulmányok
Veress Károly: Paradox (tudat)állapotok
Grover S. Krantz: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása