Szabadság ​és identitás 3 csillagozás

A függőség problémája logoterápiai megközelítésben
Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás

Hogy ​lehet az, hogy az a posztmodern kor, amelyik az individuális testi és a lelki egészséget tekinti elvileg az egyetlen elérendő célnak, nem tud mit kezdeni a tömegesen elterjedőben levő önsorsrontó szenvedélybetegségekkel? Sőt, a legkülönfélébb szenvedélybetegségek tűnnek fel, mint pl. az internetfüggőség, a játékfüggőség vagy a szexfüggőség újabb formái. Úgy tűnik, hogy a szenvedélybetegségek megközelítésmódja a helytelen. Nem elég csupán a testnek vagy a pszichének okozott kárra rámutatni, mert a károk éppen a kóros testi vagy az alacsonyabb rendű pszichés örömök élvezetének kizárólagos keresésében érik a szenvedélybetegeket. A probléma nemcsak kognitív, hanem egyszerre érinti a helyes élet erkölcsilelki és kognitív-tudati szféráit. A gondot éppen az okozza, hogy korunkban a boldogság az élvezetek fokozásával illetve a fájdalmak elkerülésével azonosítódik. Tény, hogy az ember sokféle módon válhat szenvedélybeteggé, hiszen annak több oka lehet, azonban nem indulhat el a… (tovább)

>!
Jel, Budapest, 2009
108 oldal · ISBN: 9789639670631 · Fordította: Kalocsai Varga Éva

Enciklopédia 74

Szereplők népszerűség szerint

Jean-Paul Sartre · Angelus Silesius · Bertrand Russell · Viktor Frankl


Kedvencelte 1

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

>!
Kkatja P
Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

Remek kis könyvecske a logoterápia atyja Viktor E. Frankl tanítványának tollából: a függőségek kialakulásának folyamatáról, a már meglévő függések kezelési lehetőségeiről, kiemelve a cél és értelem keresést az addikciót kiváltó probléma felismerésével, szembenézéssel és végül annak felismerésével, hogy nincs olyan probléma, amit csak alkohollal, drogokkal és más szerekkel lehet csak „túlélni”, mert ennek pontosan az ellenkezője fog bekövetkezni, lassú vagy gyors romlás mindenféle szinteken. Ehelyett próbáljunk szembenézni önmagunkkal vagy észrevenni ismerőseinken, családtagjainkon a jeleket és időben segítséget kérni, hogy aztán újra teljes életet élhessenek, egy remélhetően sokkal értelmesebb és függetlenebb út által, kiteljesítve önmaguk igazi énjét és valóját, ami higgyünk benne, menni fog a pótszerek nélkül is, ha van előttünk egy cél és/vagy egy értelmes élet reménye.

Nagyon egyetértek a végső konklúzióval: „A függőség ellentéte valójában nem a függetlenség (ami nekünk, esendő embereknek a maga teljességében egyébként sem lehet soha osztályrészünk), hanem sokkal inkább az identitás. Az identitás ahhoz a belső nemességhez való hűség, amit énünk mélyén őrzünk.”

2 hozzászólás
>!
Morpheus
Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

Kirándulni indultunk, és zsebre tettem ezt a vékony könyvecskét, hogy olvassam amíg kiérünk a zöldbe. Körülbelül a könyv harmadáig értem, és észleltem magamon ama bizonyos fizikai „tüneteket”, amelyek bizonyítják a számomra, hogy ez most rám is érvényes, ez keményen betalált. Le is kellett tennem, és csak másnap tudtam befejezni. :)
Jung Csilla előszavával egyetértek, ez egy esszenciális tanítás mindazoknak, akik valamiféle függőségben élnek. Bár a függőséget alapvetően alkoholra, drogra, szerencsejátékra, internetre, esetleg a szexre értjük, ám ez a függőség fenn állhat más formában is, mellyel menekülni próbálunk a valóság elől, az élet elől, ahelyett, hogy szembenéznénk vele. Ezen kívül kórosan függhetünk akkor, amikor a többi ember reagálásától tesszük függővé cselekedeteinket, amikor szüleink, társunk, partnerünk reagálásától tesszük függővé cselekedeteinket, vagy amikor az emberi társadalom szokásrendszeréből fakadó reagálástól tesszük függővé cselekedeteinket. Nos, jelentkezzen az, aki minden függőségtől mentes… Nem hiszem, hogy sok jelentkező lesz. És nem is baj, ha szinte mindannyian küszködünk valamiféle függőséggel, mert legalább lehetőségünk van arra, hogy meghaladjuk azt, azokat. Többek között ennek a könyvecskének a segítségével.
Egyetlen apróság van, ami azért mindig az eszembe jut, mikor Frankl és követői könyveit olvasom, akik monoteisták és egzisztencialisták, így a világ mögött értelmet látnak, Istent. Nekik szükségük van erre az értelemre, mert elviselhetetlen lenne számukra egy végső értelem nélküli világ. Ez vajon nem egy függőség, egy menekülés a világ értelmetlensége elől? (Ettől függetlenül az egyéni értelemkeresést nagyon is fontosnak tartom, ám nem hiszek abban, hogy a világ mögött bármilyen teremtő értelem lenne.)

5 hozzászólás

Népszerű idézetek

>!
Kkatja P

(…) szenvedélybetegek esetében gyakran arról van szó, hogy két függőséget kell legyőzniük: meg kell szabadulniuk magától a szertől és a függővé válás kialakulásának körülményeitől. Az alkohol mindaddig szilárdan a markaiban fogja tartani a beteget,a míg azt állítja: Azért lettem alkoholista, mert a szüleim nem törődtek velem eléggé." Megállhat azonban a lejtőn, ha elszánja magát a gyökeres fordulatra, s így fogalmaz: „Bár a szüleim keveset törődtek velem, mégis értelmesen alakítom az életemet.”

73. oldal Relaxáció és az akarat megerősítése

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

Kapcsolódó szócikkek: függőség
>!
Morpheus

(…) etikai szempontból lényegtelen, hogy mit nyújt nekünk az élet – örömet vagy szenvedést, odafigyelést vagy elutasítást, dicséretet vagy elmarasztalást. Csak az a fontos, hogy mi hogyan reagálunk, mi az, ami tőlünk ered… egyedül a válasz a fontos, egy adott eseményre adott válaszunk, legyen bár felemelő vagy kiábrándító, amire reagálnunk kell; egyedül a mi feleletünk a lényeges, aminek milyenségét mi határozzuk meg; a felelet az, amiért nekünk kell viselnünk a felelősséget. Nem frusztrációt okozó helyzetek teszik tönkre az embert, azonban sokan sodorják szerencsétlenségbe magukat azáltal, ahogyan frusztrációt okozó szituációkra reagálnak, mert (…) szaporítják a világban az értelemnek ellentmondó cselekedeteket, ahelyett, hogy az értelmet szegeznék szembe velük.

82. oldal

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

Kapcsolódó szócikkek: élet · értelem · etika · frusztráció · öröm · szenvedés
>!
Morpheus

(…) gyakoroljuk annak művészetét, hogy tudjunk másokkal együtt örülni. S ez valóban művészet, mert az irigység mindig ott lappang agyunk minden zugában.

100. oldal

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

Kapcsolódó szócikkek: irigység · művészet · öröm
>!
Kkatja P

Viktor E. Frankl (…) meggyőződése szerint a lelki értelemben stabil, egészséges ember valójában és eredendően nem boldogságra, hanem értelemre törekszik. Amennyiben odafordul egy magával ragadó ügyhöz, ha egy maga elé tűzött célnak szenteli magát, egy műnek vagy egy szeretett embernek, akkor fogja önnön létezését értelmesnek megélni, s életét élni érdemes életnek tekinteni, amihez aztán a boldogság megélése mint egyfajta mellékhatás társul. S jöjjenek bár közben boldogtalan életszakaszok, azokat is bátran el lehet viselni annak tudatában, hogy tetteink és azok hatása mindenek ellenére értelemmel telítettek.

19-20. oldal Logoterápia és szenvedélybetegség-prevenció

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

>!
Morpheus

Jellemző a lelkileg labilis emberekre, hogy nehezen tudnak dönteni, mert a választás minden aktusa egyszersmind azt is jelenti, hogy le kell mondanunk arról, amit nem választottunk. Nem igaz, hogy nem tudnak dönteni, sokkal inkább arról van szó, hogy nem tudnak lemondani. Hiányzik belőlük egy képesség: nem tudnak megbékélni azzal a ténnyel, hogy nem birtokolhatnak mindent.

28. oldal

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

Kapcsolódó szócikkek: birtoklás · döntés · ember, emberiség · lemondás
>!
Kkatja P

    Olykor ezzel a paradoxul hangzó felszólítással szembesítem a pácienseimet: „Akarják is, amit tesznek!” Ha valaki gyakran nyúl a sörös és féldecis pohárhoz, tegye azt legalább azzal a beismeréssel: „Azért iszom, mert szenvedélybeteg akarok lenni!” S ha valaki minduntalan eltűri, hogy minden munkát rá hárítsanak, tegye azt legalább ezzel a belenyugvással: „Azért vállalom el ezt a munkát is, mert azt akarom, hogy kihasználjanak.” Sokan, akik berzenkednek az efféle abszurd megfogalmazás ellen, csak ekkor veszik észre, hogy micsoda szakadék tátong tetteik és szándékaik között, s ekkor töprengenek el azon, vajon miért is tesznek olyasmit, amit valójában nem is akarnak megtenni.

29. oldal Logoterápia és szenvedélybetegség-prevenció

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

>!
Kkatja P

Bertrand Russell egyik mondása jut eszembe, aki egyszer így vélekedett:

„Minden, ami az emberiségnek hasznára vált, abból az igyekezetből fakad, hogy a jó mellett kitartsunk, s nem abból, hogy a rossz ellen hadakozzunk.”

70. oldal Relaxáció és az akarat megerősítése

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

Kapcsolódó szócikkek: Bertrand Russell
>!
Morpheus

Az egyik legbiztosabb út, ami az emberséghez vezet, a szeretetre való nevelés. (…) Mindenesetre ki kellene egészítenünk ezt a figyelmeztetést: a gyerekeknek nemcsak szeretetre, hanem a szeretet képességére is szükségük van. Mert csak saját szeretetre való képességük erejének segítségével válthatnak át egy napon a „nekem szükségem van” síkjáról a „rám szükség van” síkjára, végérvényesen csak ez vágja le őket a puszta elfogadás és fogyasztás köldökzsinórjáról.

55. oldal

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

Kapcsolódó szócikkek: emberség · fogyasztás · gyerek · képesség · szeretet
>!
Morpheus

A szabadság azt jelenti, hogy igent mondunk valamire azért vagy annak dacára, mert az, ami. Ami igazán számít, az az, hogy választásunkban a szabadság legyen a meghatározó, mert mindent, amit nem választunk, kiszolgáltatunk a mulandóság kockázatának. Igazán az számít, hogy a megvalósítható lehetőségek közül a megvalósításra érdemeset válasszuk ki, legyen az bár könnyű vagy nehéz.

71. oldal

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben

Kapcsolódó szócikkek: lehetőség · mulandóság · szabadság · választás
>!
Kkatja P

    Ismerjük el: korunk nem könnyíti meg a szenvedélybetegségek megelőzését. A nyugati társadalmak vidámságra és élvezetekre törő trendjei a jókedv maximalizálását tekintik kívánatosnak. „A hosszan tartó élvezet” – hangzik a dohányipar egyik reklámszlogenje. „Élvezze most, fizessen később” – így hirdetnek a hitelt kínáló bankok. Modern rabszolgaság. Építsünk védőfalat magunknak az élvezet kényszerével szemben! Éljünk szerényen, s cserébe elnyerjük lelkünk békéjét! Ha ezt az életformát mutatjuk fel a ránk bízott embereknek, egy napon rádöbbennek, micsoda gazdagság van a birtokunkban, ha képesek vagyunk lemondásra.

85. oldal Gondolatok az alkoholbetegek utókezeléséhez

Elisabeth Lukas: Szabadság és identitás A függőség problémája logoterápiai megközelítésben


Hasonló könyvek címkék alapján

Gyökössy Endre: A növekedés boldogsága
Gyökössy Endre: Magunkról magunknak
Tom Marshall: Kapcsolatok
Dennis Linn – Matthew Linn – Sheila Fabricant: Életünk nyolc szakaszának gyógyítása
Marco La Loggia – Émilie Pécheul: Ezek ám a terapeuták!
Lawrence Crabb: Mélybenéző
Hanna Wolf: Jézus a pszichoterapeuta
Michael Dieterich: Pszichológiai és lelkipásztorkodási kézikönyv
René Girard: Mi rejtve volt a világ teremtésétől fogva
Bernhard Liss: A családpasztoráció útjai