Rendiség ​és központosítás a feudális államokban 0 csillagozás

Problémák a kérdés kelet-európai vonatkozásainak kutatásában, különös tekintettel a XV. századi Magyarország viszonyaira
Elekes Lajos: Rendiség és központosítás a feudális államokban
>!
Akadémiai, Budapest, 1962
124 oldal · keménytáblás

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Granasztói György: A városi élet keretei a feudális kori Magyarországon
Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon
Kristó Gyula: A feudális széttagolódás Magyarországon
Balázs Péter: Győr a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején
Makkai László: A magyar puritánusok harca a feudalizmus ellen
H. Balázs Éva – Ember Győző – Heckenast Gusztáv – Sinkovics István – Wellmann Imre – Wellmann Tibor: Magyarország története 1526–1790
Szili Ferenc: Somogy megye kereskedelme a kései feudalizmus korában
Szerémi György: Magyarország romlásáról
Czeferner Dóra – Szőts Zoltán Oszkár – Szőts-Rajkó Kinga (szerk.): Történészek története
Novotny Elemér: Sumer = magyar