A ​középkori magyar állam története megalapításától mohácsi bukásáig 0 csillagozás

Elekes Lajos: A középkori magyar állam története megalapításától mohácsi bukásáig

Minden ​nép, minden társadalom életében jelentős állomás az állam létrejötte. Ez bizonyos vonatkozásban a fejlődés fokmérője, ha nem is abban az értelemben, mint a régebbi történetírás etatisztikus irányzata (s hellyel-közzel a mai polgári történettudomány némely ágazata) feltételezte. Az etatisztikus felfogás hatása alatt keletkezett művekben olyan szemlélet fejeződik ki, amely szerint az állam a történelem fő mozgatója, meghatározó tényezője. Szélsőséges megfogalmazásban: csak annak a népnek van, lehet történelme, amely államot alapított. Ezt tekintve megkülönböztethetők „történelmi” és „történelem nélküli” – államalkotó és államot nem alkotó – népek; a gondolatmenet következetes végigvitelével az utóbbiak elmaradottaknak nyilvánulnak. E következtetés fajmítosszal átszőtt változatában az államot nem alkotó népek már mint államalkotásra alkatilag képtelenek, mint alacsonyabb rendűek jelennek meg. A történelem marxi-lenini felfogása elutasítja ezeket a nézeteket, amelyeket… (tovább)

>!
Kossuth, Budapest, 1964
328 oldal · keménytáblás

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Csongor Barnabás – Tőkei Ferenc (szerk.): Klasszikus kínai költők I-II.
Hegedüs Géza: Korona és kard
Bíró Imre: Magyar királyok 1000–1571
Karácsonyi János: Békésvármegye története I.
Zima Szabolcs (szerk.): Lehel kürtje
Kristó Gyula (szerk.): Korai magyar történeti lexikon (9-14. század)
H. Kolba Judit (szerk.): A Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának vezetője 2
Magyar Kálmán: A segesdi királynéi ispánság történetéről
Petkes Zsolt – Sudár Balázs (szerk.): Hétköznapok a honfoglalás korában
Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán