Egyességi ​irat 0 csillagozás

Egyességi irat

"Az Egyességi ​irat 1580-ban németül jelent meg először, majd röviddel ezután latinul is. Több mint 330 évnek kellett eltelnie, hogy most magyar fordítást vehessen kezébe az Olvasó. Igazságtalanok lennénk a korábbi nemzedékekkel szemben, ha a magyar nyelvre átültetés késlekedéséért bármelyikük érdektelenségét hibáztatnánk. Nem lenne helytálló az az állítás sem, hogy korábban nem is volt szükség magyar fordításra, mert a korábbi lelkésznemzedékek nehézség nélkül ol­vas­tak, írtak és beszéltek németül és latinul. Hiszen már 1598-ban elkészült és nyomtatásban is megjelent az irat kivonatát tartalmazó rész, az Epitomé magyar fordítása.
Az aktív evangélikus lelkészi szolgálatból nyugalomba vonult Bohus Imre volt az, aki évtizedes munkával lefordította a lutheranizmusnak ezt a fontos 16. századi szövegét. A nehézségét és terjedelmét is tekintve hatalmas munka 2009-ben befejezett szakaszában a fordító bátorítója, ihletője és részben munkatársa is volt a néhai Dóka… (tovább)

>!
Luther, Budapest, 2015
440 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789631235210 · Fordította: Bohus Imre


Hasonló könyvek címkék alapján

Albert Greiner: Luther Márton – Az igazság megszállottja
Bitskey István: Hitvita és hitújítás Luther életművében
Ursula Koch: Rózsák a hóban
Luther Márton: Heidelbergi Disputáció
Luther Márton: A szolgai akarat (De servo arbitrio)
Luther Márton: Prédikációk
Gerhard Ebeling: Luther – Bevezetés a reformátor gondolkodásába
Sólyom Jenő: Luther és Magyarország
Ittzés Gábor: Christum treyben
Ágostai hitvallás