A ​Turán című folyóirat 1913, 1917–1918, 1921–1944 finnugor mutatója 0 csillagozás

Egey Emese – Szíj Enikő: A Turán című folyóirat 1913, 1917–1918, 1921–1944 finnugor mutatója

A ​világháborúk közötti időszak a magyar-finn-észt kapcsolatok több évszázados történetében a virágkor, ekkor váltak kapcsolataink – az állami és a társadalmi támogatottságnak köszönhetően – sokrétűvé, szerteágazóvá, tömegessé. A kisebb finnugor népek iránti érdeklődés megnyilvánulását ellehetetlenítette a Szovjetunió beteges gyanakvása, egyre nagyobb fokú elzárkózása, a kapcsolatok ápolására kész finnugor értelmiség kiirtása.
A különféle küldetéstudat által vezérelt nagy népek, birodalmak között az I. világháború után helyüket kereső nem-indoeurópai és nem-sémi nyelvű népeket nevezték – XIX. századi elnevezéssel élve – turániaknak. Közéjük elsősorban a finnugor, a török-tatár nyelvű népek, a bolgárok és a japánok tartoztak. Róluk bizonyítottnak látták, hogy a közös keleti múlt és kulturális örökség mellett gazdasági és politikai érdekek fűzik össze őket. Ezen népek kapcsolatainak kortörténeti dokumentuma a Turán. A „régi” Turánról van szó, nem a napjainkban is létező Turán… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Bibliotheca Regulyana Tinta

>!
Tinta, Budapest, 2002
82 oldal · ISBN: 9639372277

Hasonló könyvek címkék alapján

Kerezsi Ágnes: Az uráli népek néprajza
Radó György: Nyelvrokonok között
Csepregi Márta (szerk.): Finnugor kalauz
Domokos Péter (szerk.): Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I-II.
Bereczki Gábor (szerk.): Földisten lánykérőben
Pap Éva (szerk.): A medvefiú
Virányi Elemér: A finnugor népek élettere
Bereczki András – Klima László (szerk.): Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére
Bereczki Gábor: A Névától az Urálig
Dornbach Mária (szerk.): Erős mackó