Elméleti ​fizika IX. – Statisztikus fizika II. 0 csillagozás

E. M. Lifsic – L. P. Pitajevszkij: Elméleti fizika IX. – Statisztikus fizika II.

A ​jelenlegi kiadáshoz a könyvet jelentősen kibővítettük és átdolgoztuk; ezt a munkát L. P. Pitajevszkijjel együtt végeztük. Új szakaszok foglalkoznak a gázok mágneses tulajdonságaival, a degenerált plazma termodinamikájával, a folyadékkristályokkal, a másodrendű fázisátalakulások és kritikus jelenségek fluktuációs elméletével. Lényegesen kibővítettük a szilárd testekről és a kristályszimmetriákról szóló fejezeteket; többek között részletesebben ismertetjük a tércsoportok irreducibilis ábrázolásainak alkalmazásait a kristályos állapot fizikájában. Átdolgoztuk és kibővítettük a fluktuáció-disszipáció tétellel foglalkozó szakaszokat. Ugyanakkor ebből a könyvből kimaradt néhány szakasz, amelyek a kvantumfolyadékok elméletével és az ideálistól kissé eltérő elfajult gázok elméletével (amely az előzővel kapcsolatos) foglalkoztak. A kvantumfolyadékok fizikája, amelynek fejlődése jelentős mértékben támaszkodott P. L. Kapica úttörő kísérleti kutatásaira és magának L. D. Landaunak elméleti… (tovább)

>!
Typotex, Budapest, 2012
456 oldal

Hasonló könyvek címkék alapján

Albert Einstein: A speciális és általános relativitás elmélete
J. D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika
Tom Stonier: Információ és az univerzum belső szerkezete
Percy Stulz: A Szörnyeteg
Giber János: Szilárdtestfizikai feladatok és számítások
Frei Zsolt – Patkós András: Inflációs kozmológia
Horváth János: Termodinamika és statisztikai mechanika
Albert Einstein: A relativitás elmélete
Jeremiah P. Ostriker – Simon Mitton: Sötét hatalom
Békéssy András – Károlyházy Frigyes – Freud Géza – Marx György – Nagy Károly: Elméleti fizikai feladatok