Kis ​magyar nyelvtörténet 1 csillagozás

É. Kiss Katalin – Gerstner Károly – Hegedűs Attila: Kis magyar nyelvtörténet É. Kiss Katalin – Gerstner Károly – Hegedűs Attila: Kis magyar nyelvtörténet

Egyetemi jegyzet magyar szakos BA-hallgatók részére.

>!
PPKE BTK, Piliscsaba, 2013
176 oldal · ISBN: 9789633081334

Várólistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Kálmán László – Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvről
Rácz Endre – Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből
Rácz Endre – Szemere Gyula: Mondattani elemzések
Deme László – M. Korchmáros Valéria: Mondattan
Bárczi Géza – Benkő Loránd – Berrár Jolán: A magyar nyelv története
Bárczi Géza: A szótövek
Szilágyi Ferenc: A magyar szókincs regénye
Szilágyi Ferenc: A magyar szó regénye
Bencédy József – Fábián Pál – Rácz Endre – Velcsov Mártonné: A mai magyar nyelv
Berrár Jolán: Magyar történeti mondattan