Etelka 8 csillagozás

Egy igen ritka magyar kis-asszony Világas-Váratt, Árpád és Zoltán fejedelmink ideikben
Dugonics András: Etelka Dugonics András: Etelka Dugonics András: Etelka

Dugonics András Etelka című, 1788-ban megjelent regénye a magyar preromantika egyik legfontosabb eseménye. Jelentőségét már csak az is növeli, hogy ez volt az első magyar könyvsiker, kinyomtatott ezer példánya egy év alatt elfogyott, és a magyar olvasóközönség egységesen lelkesedett érte. Az Etelkával nyert a magyar szépirodalmi mű polgárjogot, és népszerűségére jellemző, hogy rengeteg újszülöttet kereszteltek el ekkor Etelkának. Sikerét a könyv elsősorban a romantikus mozzanatainak köszönhette. Az Etelka Árpád fejedelem korában játszódik, benne a nemzeti múlt és a nép kultusza öltenek ponyvaregényformát. A regénynek a valós történelemhez semmi köze nincs, bár Dugonics fantasztikus lábjegyzetek sorával igyekezett művének tudományos mellékízt adni, mégis az Árpád-kori leírások feltűnően hasonlítanak a XVIII. század viszonyaihoz.

Eredeti megjelenés éve: 1788

>!
Kossuth Egyetemi, Debrecen, 2002
508 oldal · ISBN: 9634726283

Most olvassa 1

Várólistára tette 8

Kívánságlistára tette 12


Kiemelt értékelések

>!
dwistvan P
Dugonics András: Etelka

Dugonics András: Etelka Egy igen ritka magyar kis-asszony Világas-Váratt, Árpád és Zoltán fejedelmink ideikben

Ez a professzor 230 évvel ezelőtt közelebbről emlékezhetett a honfoglalás idejére, a magyar történelem régi dokumentumaira. A szöveg nagyon nehéz, mert régies, de mégis élvezetes annak ősi stílusa. A történet izgalmas és nemes erkölcsi tartalommal bír. A jegyzetekből sok történelmi és nyelvészeti ismeretet szereztem. Még akkor is, amikor a könyv utáni kommentárok kicsit túlzónak tartják néhol a szerzőt. Érdekes volt az író szándékát oly nyíltan hallani magától a szerzőtől, aki az Etelkának Kúlcsa című részben elmagyarázta indítékait és megvilágította a II. József elleni közhangulat számos okát. Végig elemezte, hogy a művében hol szerepelnek a tiltakozások. Sok naiv dicsekvéssel alátámasztja, hogy milyen sikerei voltak a könyvnek, mennyire megalapozta a hazafias érzelmeket. Az író tulajdonképpen Csokonai kortársa, akire hivatkozik is a jegyzeteiben.
Hosszan olvastam, mégis örülök, hogy megismerkedhettem ezzel a felvilágosodás korabeli ősi nyelvemlékkel és történelmi visszatekintéssel.

>!
tsikorgo
Dugonics András: Etelka

Dugonics András: Etelka Egy igen ritka magyar kis-asszony Világas-Váratt, Árpád és Zoltán fejedelmink ideikben

ha az ember túlteszi magát a szöveg nyelviségén – egyébként annyira nem vészes –, jó szöveget kap, érdekes, hogy a klasszikus ókori szerelmi regényből (meglátja egymást a férfi és a női főhős, szerelmesek, intrikusok közbelépnek, el kell válniuk, végén ismét együtt) az érzékenység miféle hibridet gyárt, különösen az elbeszélő helyenkénti sejtetései, elhallgatásai. ráadásul a vezetők sem olyan magától értetődő figurák. szóval bármilyen furcsán hangzik is: jó.


Népszerű idézetek

>!
Habók P

Etele: Oh! mit tudtok ti a szenvedésről?
Márna: De nékünk-is esnek ám nehezünkre valamik.
Etele: Ha csizmátok el-szakad; ha hajfürtjeiteket a szél megbontya, ha szeretőtök máshoz áll.

Második rész

Dugonics András: Etelka Egy igen ritka magyar kis-asszony Világas-Váratt, Árpád és Zoltán fejedelmink ideikben


Hasonló könyvek címkék alapján

Jósika Miklós: A csehek Magyarországon
Jókai Mór: Egy magyar nábob
Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek
Jókai Mór: Az arany ember
Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya
Petőfi Sándor: A hóhér kötele
Eötvös József: A karthauzi
Jósika Miklós: A nagyszebeni királybíró
A. O. Esther: Kristályfény
Bleeding Bride: A téboly kertje