Örvénylő ​idő 1 csillagozás

Duba Gyula: Örvénylő idő

Duba ​Gyula új regénye a szlovákiai magyarság közelmúltjának két évtizedes korszakát ábrázolja egy képzeletbeli Garam menti falu – Füzesnyék – lakóinak sorsán keresztül. A korszak kezdete tele van drámai eseményekkel: lakosságcsere, szövetkezetesítés, életformaváltás. Mindez történelmi félmúlt immár. Ami történt, elég távol van ahhoz, hogy tárgyilagosan elemezni tudhassuk, de még sincs olyan távol, hogy értékelése szenvedélyektől, érzelmektől mentes lehessen. Így születhetett meg Duba Gyula – sorrendben második – nagyepikai munkája a szenvtelen, hűvös elemzés és a szenvedélyes igazságkeresés metszőpontjában.
Duba Gyula egy életforma pusztulásáról ír elégiát, a születő új életforma nézőpontjából. A gazda halála a regény végén így válik jelképessé is anélkül, hogy a szerző elrugaszkodna a leíró nagyrealista regényforma konvencióitól. Füzesnyék lakóinak a sorsa szinte az egész szlovákiai magyar népközösség sorsát sűríti, foglalja össze. Mindaz, amiről a szerző beszél, úgy válik… (tovább)

>!
Madách, Pozsony, 1982
460 oldal · keménytáblás

Várólistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Grendel Lajos: Áttételek
Dobos László: Egy szál ingben
Grendel Lajos: Galeri
Dobos László: Földönfutók
Hunčík Péter: Határeset
Dobos László: Sodrásban
Fábry Zoltán: Az őrhely megszólal 1945–1948
Grendel Lajos: Einstein harangjai
Dunajszky Géza: Arcok és sorsok
Dunajszky Géza: Kínterhes évek