A ​magyar nép története 1526-ig 2 csillagozás

Draskóczy István: A magyar nép története 1526-ig Draskóczy István: A magyar nép története 1526-ig Draskóczy István: A magyar nép története 1526-ig

Sorozatcím: Korszerű történelem érettségizőknek és felvételizőknek

Elnyomás, osztályharc, a tömegek kizsákmányolása, elnyomottak lázadása, a diadalmas szocializmus mint az emberiség fejlődésének csúcspontja – ebből állna a történelem?

Az IKVA Könyvkiadó kiadványsorozatában olyan műveket jelentet meg, amelyek háttérinformációt nyújtanak a használatban lévő tankönyvek adataihoz (…) és ami a legfontosabb: új, korszerű történetszemléletet adnak közre a történelmi folyamatok megértésére törekvők számára.

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Korszerű történelem érettségizőknek és felvételizőknek

>!
IKVA, Budapest, 1991
104 oldal · ISBN: 9637760539
>!
IKVA, Budapest, 1990
104 oldal · ISBN: 963776013X

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

Emmi_Lotta I>!
Draskóczy István: A magyar nép története 1526-ig

A magyar történelem az őstörténettől a mohácsi vészig vázlatosan: vándorlások, trónharcok, testvérháborúk és -gyilkosságok, belviszályok, a magyar társadalmi rétegek kialakulása, a nemesek kiváltságainak a változása, a jobbágyok megsarcolása, nyomorgatása. Mindez tömören, adatszerűen előadva az összefüggések feltárása nélkül, kevés magyarázattal.
Ahhoz képest, hogy a második, javított kiadást olvastam, sok hibát találtam benne.

>!
IKVA, Budapest, 1990
104 oldal · ISBN: 963776013X
3 hozzászólás

Népszerű idézetek

Emmi_Lotta I>!

Előszó

Elnyomás, osztályharc, a tömegek kizsákmányolása, elnyomottak lázadása, a diadalmas szocializmus mint az emberiség fejlődésének csúcspontja – ebből állna a történelem? Talán Madáchnak van igaza, amikor olyan érzést kelt olvasójában, hogy az emberiség históriája kudarcok sorozata? Az állam valóban az elnyomó osztály erőszakszervezete? Erőszakos, az emberre ránehezedő közhatalom? És ha az, akkor csakis ebben a vonatkozásban határozható meg? Akkor talán a besenyők meg az úzok voltak a boldog népek, amelyek el sem jutottak az államalapításig? Megannyi kérdés, amely óhatatlanul felmerülhet abban a szerencsétlen diákban, aki ez elmúlt évtizedek hazai történelemkönyveiből volt kénytelen tanulni, no meg abban a még kevésbé szerencsés tanárban, aki mondanivalóját kényszerült e tankönyvek tartalmához és szemléletéhez igazítani. Megannyi kérdés, amelyre csak lassan érkezik a kielégítő válasz, hála néhány tudományos-ismeretterjesztő műhelynek, mint a TIT Szabadegyeteme vagy a História című folyóirat. Az IKVA Könyvkiadó kiadványsorozatban olyan műveket jelentet meg, amelyek háttérinformációt nyújtanak a használatban lévő tankönyvek közölt adataihoz, ahol szükséges, helyre is igazítják az avult ténymegállapításokat, és ami a legfontosabb: új, korszerű történetszemléletet adnak közre a történelmi folyamatok jobb megértésére törekvők számára. Ilyen vonatkozásban a sorozatban megjelenő történelmi tanulmányok egyaránt hasznosak tanár és diák részére. A tanulmányokat úgy kell olvasni, hogy azok kiegészítik, sok esetben módosítják, de nem helyettesítik a történelem tankönyveit. Azokkal együtt használva viszont megbízható, korrekt ismereteket adnak.

3-4. oldal

Emmi_Lotta I>!

Elnyomás, osztályharc, a tömegek kizsákmányolása, elnyomottak lázadása, a diadalmas szocializmus mint az emberiség fejlődésének csúcspontja – ebből állna a történelem?

(első mondat)

1 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Róna-Tas András: Kis magyar őstörténet
Fodor István – Diószegi György – Legeza László: Őseink nyomában
Csorba Csaba: Árpád népe
László Gyula: Múltunkról utódainknak I-II.
László Gyula: Őseinkről
Róna-Tas András: A honfoglaló magyar nép
Fodor István: Verecke híres útján…
László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról
Sudár Balázs (szerk.): Magyarok a honfoglalás korában
Sándor Klára: Nyelvrokonság és hunhagyomány