Világdemokratúra 1 csillagozás

A hitelpénz-fasizmus világrendje
Drábik János: Világdemokratúra

A pénz- és korporációs oligarchia csaknem teljessé vált pénzkibocsátási és kamatszedési monopóliuma révén el tudta érni, hogy ma már ő rendelkezik a világ termelő vagyonának a túlnyomó része felett is. A hitelpénzrendszer pénzügyi diktatúrát valósít meg. Feltalálói, irányítói és haszonélvezői azonban elrejtőznek a demokratikus formák és eljárások kulisszái mögé. Más szóval ez a rendszer belső lényegét tekintve kemény diktatúra, amely azonban demokratikus formákat használ a politikai élet látható terében a választópolgárok megtévesztése céljából. Ezért a demokratúra olyan elfajzott alibidemokrácia, amelynek legfontosabb funkciója e rendszer haszonélvezőinek az elrejtése és védelmezése a hátrányos helyzetűekkel szemben. Ennek az elkorcsosult hibridnek azért „demokratúra” a neve, mert olyan politikai-társadalmi-gazdasági rendszer, amely röviden megfogalmazva belül diktatúra, kívül pedig látszatdemokrácia.

>!
Gold Book, Debrecen, 2014
392 oldal · ISBN: 9789634263364
>!
Gold Book, Debrecen, 2006
386 oldal · ISBN: 9634260071

Enciklopédia 1


Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

Molu P>!
Drábik János: Világdemokratúra

Drábik János: Világdemokratúra A hitelpénz-fasizmus világrendje

Lényegében tetszett a könyv, de azért nem tudok 4 vagy 5 csillagos értékelést adni, mert úgy érzem nagyon sok a szövegelés és a lényeg elvész benne, szó szerint. Kitartás és türelem kell ahhoz, hogy több oldalnyi olvasás után ráleljünk a mondandó lényegére.
A közel múltban olvastam Oliver Stone könyvét hasonló témában – igaz ő csak Amerikát vette nagyító alá – és ott jobban tudtam követni a mondanivalót. Itt viszont olvashatunk az Európai Unióról is, hazánkról is.
Csupa politika az egész.

Többségünk tisztában van azzal, hogy ami a színpad mögött történik azt az átlagember sose látja meg. Ez a könyv bepillantást ad a színfalak mögé, megosztja velünk a titkokat, amiket nagyon nagy erőfeszítésekkel igyekeznek eltitkolni, és média segítségével, politikusok által – manipulálni a tömegeket.
A szomorú igazság, hogy mióta világ a világ – rich get reacher, and poor get poorer.


Népszerű idézetek

Molu P>!

1982 után a kádárista vezetés háta mögött, és még Moszkvát is átjátszva, beléptették az országot a Nemzetközi Valutaalapba. Ezután a Valutaalap ajánlásnak nevezett diktátumait végrehajtva elkezdték a pénzrendszer átalakítását. Módosították az adórendszert. Hozzáfogtak a kétszintű bankrendszer bevezetéséhez. Előkészítették a tőzsde működését. Szabaddá tették a külkereskedelmet. Leértékelték a forintot. Eltörölték a köztulajdont védő szabályokat és erőteljes privatizációt kezdtek. Csökkentették a központi újraelosztás szintjét és elkezdék az állam jóléti szolgáltatásainak piacosítását. Ezzel lényegében szabaddá tették az országot a jövedelemkiszívásra és a külföldi tőke befogadására.

Drábik János: Világdemokratúra A hitelpénz-fasizmus világrendje

Kapcsolódó szócikkek: 1982
Molu P>!

Az EU-ban a tényleges döntési jogköröket nem a demokratikusan megválasztott intézmények gyakorolják. A legfontosabb döntéseket a tagállamok különböző ügyekben illetékes miniszterei lényegében titkos alkukon alakítják ki.

287. oldal

Drábik János: Világdemokratúra A hitelpénz-fasizmus világrendje

Molu P>!

Az Európai Unió igazgatási apparátusa is egyedülálló. Sokkal nagyobb hatásköre van, mint a tagállamok államigazgatási szerveinek.

287. oldal

Drábik János: Világdemokratúra A hitelpénz-fasizmus világrendje

Molu P>!

Az EU felett a tényleges ellenőrzést gyakorló háttérhatalom létrehozta 1983-ban a saját informális, zárt társaságát – a Nagyiparosok Európai Kerekasztalát (angolul: European Round Table of Industrialists, ERT). Itt nem arról volt szó, hogy a demokráciát, vagyis a „nép kormányzását a nép által a népért” erősítsék. Ellenkezőleg! Azt hangsúlyozták, hogy felelőtlen csoportok állandóan támadják a kormányokat több és jobb jóléti szolgáltatásokért, az esélyegyenlőség igazságosabb biztosításáért, a háborúk kiiktatásáért….

ERT első számú követelése az volt, hogy le kell bontani a jóléti államot.

287. oldaldal

Drábik János: Világdemokratúra A hitelpénz-fasizmus világrendje

Molu P>!

A terrorizmus tehát a mi korszakunkban ténylegesen a nemzetek feletti pénz- és korporációs oligarchia, esősorban a nemzetközi pénzügyi közösség titkos háborúját jelenti a lakosság többsége ellen. Itt olyan harcról van szó, amelyet a politikai okokból nyíltan nem lehet folytatni. Ennek a nemzetek feletti oligarchiának pedig az a célja, hogy fenntartsa, és ha lehet, még növelje is saját hatalmát, és így biztosítja fennmaradását.

325. oldal

Drábik János: Világdemokratúra A hitelpénz-fasizmus világrendje

Molu P>!

Milton Beardman, a CIA egyik munkatársa az állította, hogy abban az időszaban, amikor Oszama bin Laden a mudzsahedin harcosokat szervezte a szobjet megszállók elleni harc folytatására Afganisztánban, nem volt tisztában azzal, hogy ezt az egész akciót a CIA finanszírozta és irányította…
A CIA nem közvelenül juttatta el támogatását a mudzsahedineknek…
Vallási fanatizmustól és arab naiconalizmustól vezérelve az iszlám harcosok nem látták világosan, hogy ők az Egyesül Államok hatalmi érdekeinek a szolgálatában küzdenek a szovjet hadsereg ellen.

335. oldal

Drábik János: Világdemokratúra A hitelpénz-fasizmus világrendje

Molu P>!

…háttérhatalom döntéshozói, a leghatalmasabb pénzügyi és korporációs oligarchák olyan formális politikai vezetőket részesítenek előnyben, akik pontosan intellektuális és morális gyöngeségeik miatt könnyen kézben tarthatóak, és akik hajlandók a kapott utasításokat teljesíteni.

355. oldal

Drábik János: Világdemokratúra A hitelpénz-fasizmus világrendje

Molu P>!

Az Egyesült Államok jelenlegi társadalmi és politikai rendszere már eltávolodott az alapító atyák által létrehozott köztársasági rendszertől, amelynek lényege a vagyon decentralizációján alapuló széles hatáskörű önigazgatási rendszer, valamit a központi államhatalom alulról jövő ellenőrzésének a lehetősége…
Egyes kutatók szerint a mai Egyesült Államok társadalmi berendezkedésére már az oligarchikus rendszer a jellemző, amelynek kitüntetett szerepe van a pénzvagyon-tulajdonos plutokráciának.
Az oligarchikus hatalomgyakorlásnak az összeesküvés rutinszerű és tipikus velejárója.

360. oldal

Drábik János: Világdemokratúra A hitelpénz-fasizmus világrendje

Molu P>!

Azt tényekkel bizonyították a kutatók, hogy 1917-e orosz forradalmat egyrészt a Wall Street bankárai, másrészt Németország zsidó származású bankárai, a Warburgok finanszírozták.

369. oldal

Drábik János: Világdemokratúra A hitelpénz-fasizmus világrendje

Molu P>!

Nagy irodalma van a Bajorországban megszerveződött titkus illuminátus rendnek, amelyből ma már kellően bizonyítható, hogy a frakfurt bankárok finanszírozták. Az illuminátusok feladata az volt, hogy beépüljenek a tekintélyes létszámmal bíró szabadkővüves páholyokba és titokban átvegyék azok irányítását.

368. oldal

Drábik János: Világdemokratúra A hitelpénz-fasizmus világrendje


Hasonló könyvek címkék alapján

Bencze Izabella – Mezei Károly: Haza (ki)árulás
Tomas Sedlacek: A jó és a rossz közgazdaságtana
Bognár Zsoltné: Vállalkozások 2.
Szabó József: Devizahitel
Lipót József: Public relations a gyakorlatban
Grzegorz W. Kołodko: Megatrendek
Philippe Jorion: A kockáztatott érték
Jean Monnet: Emlékiratok
Joseph O'Connor: NLP kézikönyv
Hans-Peter Martin – Harald Schumann: A globalizáció csapdája