Gyermekvédelmi ​szakellátás 0 csillagozás

Segédanyag a szociális szakvizsgához
Domszky András (szerk.): Gyermekvédelmi szakellátás

A ​gyermekvédelmi szakellátási szociális szakvizsga részletes követelményei a többi szociális szakvizsgaterülethez hasonlóan négy csoportot alkotnak:
• társadalmi, demográfiai és kulturális jellemzők,
• az ellátórendszer és az azt szabályozó jogi rendelkezések,
• speciális ismeretek,
• alkalmazott módszerek és technikák.
A felkészülési segédlet elkészítésekor nem törekedhettünk monografikus teljességre, már csak azért sem, mert a gyermekvédelmi szakellátás teljes ismeretanyagát lehetetlen egyetlen kötetben összefoglalni. Így a szakvizsga követelményrendszeréhez igazodva egy sajátos „szöveggyűjteményt” állítottunk össze. (Olyan szöveggyűjteményt, melynek minden írása most jelenik meg először.)
Saját tapasztalatunk (a segédlet szerzői közül többen már szakvizsgáztak, vezettek szakvizsga-felkészülést és szakvizsgáztattak is) és a hozzáférhető irodalom alapján határoztuk meg az egyes fejezetek tartalmát és a kifejtésre kerülő ismeretek mélységét is.… (tovább)

>!
282 oldal · ISBN: 9638650184

Hasonló könyvek címkék alapján

Herczog Mária: Gyermekbántalmazás
Gergely Ferenc: A magyar gyermekvédelem története (1867-1991)
Fülöpné Erdő Mária – Fehér Ágota (szerk.): Hivatásos és gyermekvédelmi gyámok képzése és továbbképzése
Tóthné Szecskó Piroska – Tóth Sándor: Iskolába készülök
Rákó Erzsébet: A gyermekvédelmi szakellátás helyzete
Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institúciói
Bartus Tamás: Magyarázatok és elméletek a szociológiában
Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika?
Madarász Tiborné – Pólos László – Ruzsa Imre: A logika elemei
Szalai Sándor: Bevezetés a társadalomtudományba