Domonkosi Ágnes (szerk.) · Lanstyák István (szerk.) · Posgay Ildikó (szerk.)

Műhelytanulmányok ​a nyelvművelésről 0 csillagozás

Domonkosi Ágnes – Lanstyák István – Posgay Ildikó (szerk.): Műhelytanulmányok a nyelvművelésről

Ez ​a kötet a nyelvművelésről szól, a nyelvművelésről idestova két évtizede folyó vitákhoz kíván új nézőpontokat is kijelölve kapcsolódni. Ám az ilyen témájú kiadványoktól feltűnően különbözik abban, hogy nem valamelyik „tábor” híveinek írásait tartalmazza, hanem olyan szerzők szerepelnek benne, akiket a közvélemény más-más irányzatok képviselőinek tart. Ennek ellenére a kötetben megszólaló szakemberek döntő többsége valójában ugyanahhoz a „tábor”-hoz tartozik: a beszélőknek a nyelvhasználat dolgaiban való segítését, a nyelvi ismeretterjesztést, sőt a nyelvi változásokba való beavatkozást is értelmes és szükséges tevékenységeknek tartók „táborába”. A szerzők többségének szilárd meggyőződése: a nyelvművelésnek éppúgy, mint a nyelvalakítás egyéb válfajainak az igazi ellenségei nem valamely irányzat képviselői, hanem a szakszerűtlenség, a felületesség, a felelőtlenség és az etikátlanság.

Arra, hogy a kötetben megszólaló szakemberek valóban szívügyüknek tartják a… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához Tinta

>!
Gramma Nyelvi Iroda / Tinta, Dunaszerdahely - Budapest, 2007
290 oldal · ISBN: 9789637094750

Hasonló könyvek címkék alapján

Kas Bence (szerk.): „Szavad ne feledd!”
Kovalovszky Miklós (szerk.): Nyelvünk világa
Bachát László (szerk.): Szépen magyarul – szépen emberül
Montágh Imre: Tiszta beszéd
Kálmán László – Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvről
Hernádi Miklós: Közhelyszótár
Grétsy László (szerk.): Anyanyelvi kaleidoszkóp
Hernádi Sándor: Beszédművelés
Lőrincze Lajos: Édes anyanyelvünk
Fábián Pál – Lőrincze Lajos: Nyelvművelés