A ​magyar novella antológiája I-II. 3 csillagozás

Domokos Mátyás (szerk.): A magyar novella antológiája I-II.

Prózairodalmunk leggazdagabban termő ága a tizenhatodik századtól napjainkig: a novella. Bornemisza Péter Ördögi kisirtetekjeitől vagy Heltai Gáspár Fabuláitól az erdélyi emlékírókon – Cserei Mihály, Apor Péter, Hermányi Dienes József – át napjainkig olyan világirodalmi szintű mű-velői voltak a műfajnak, mint Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Tersánszky Józsi Jenő, Füst Milán, Nagy Lajos, Kosztolányi Dezső, Csáth Géza, Kodolányi János, Gelléri Andor Endre, Papp Károly, Tamási Áron, Ottlik Géza, Mándy Iván és társaik. Ez a gyűjtemény több mint négy évszázados termésének színe-javát adja közre két kötetben, Domokos Mátyás szerkesztésében és válogatásában.

Eredeti megjelenés éve: 2003

A művek szerzői: Heltai Gáspár, Bornemisza Péter, Bethlen Miklós, Cserei Mihály, Apor Péter, Mikes Kelemen, Hermányi Dienes József, Faludi Ferenc, Dugonics András, Kazinczy Ferenc, Fazekas Mihály, Kisfaludy Károly, Kölcsey Ferenc, Széchenyi István, Vörösmarty Mihály, Nagy Ignác, Garay János, Eötvös József, Kemény Zsigmond, Arany János, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Gyulai Pál, Tóth Kálmán, Vértesi Arnold, Herman Ottó, Tolnai Lajos, Csiky Gergely, Eötvös Károly, Kiss József, Toldy István, Mikszáth Kálmán, Gozsdu Elek, Petelei István, Iványi Ödön, Bársony István, Benedek Elek, Ambrus Zoltán, Justh Zsigmond, Gárdonyi Géza, Bródy Sándor, Herczeg Ferenc, Papp Dániel, Tömörkény István, Kóbor Tamás, Cholnoky Viktor, Szomory Dezső, Thury Zoltán, Heltai Jenő, Bánffy Miklós, Lovik Károly, Szini Gyula, Ady Endre, Krúdy Gyula, Molnár Ferenc, Cholnoky László, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Szabó Dezső, Kaffka Margit, Bíró Lajos, Babits Mihály, Nagy Lajos, Kós Károly, Laczkó Géza, Szép Ernő, Kosztolányi Dezső, Kuncz Aladár, Csáth Géza, Karinthy Frigyes, Török Gyula, Füst Milán, Tersánszky Józsi Jenő, Nyirő József, Hunyady Sándor, Zilahy Lajos, Szabó Pál, Déry Tibor, Barta Sándor, Pap Károly, Tamási Áron, Sinka István, Veres Péter, Lengyel József, Kodolányi János, Márai Sándor, Szerb Antal, Kádár Erzsébet, Németh László, Illyés Gyula, Illés Endre, Rideg Sándor, Sziráky Judith, Cs. Szabó László, Gelléri Andor Endre, Kolozsvári Grandpierre Emil, Szentkuthy Miklós, Wass Albert, Tatay Sándor, Örkény István, Ottlik Géza, Örley István, Jékely Zoltán, Mándy Iván, Sarkadi Imre, Karinthy Ferenc, Mészöly Miklós, Kardos G. György, Kamondy László, Szabó István, Császár István, Gion Nándor, Hajnóczy Péter, Galgóczi Erzsébet, Nagy István

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Osiris Klasszikusok Osiris

>!
Osiris, Budapest, 2003
1830 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633894859
>!
Osiris, Budapest, 2003
1000 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633895677
>!
Osiris, Budapest, 2003
834 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633896685

Enciklopédia 9


Kedvencelte 1

Most olvassa 1

Várólistára tette 12

Kívánságlistára tette 8


Kiemelt értékelések

BZsofi P>!
Domokos Mátyás (szerk.): A magyar novella antológiája I-II.

I. kötet (2015.12.16.)
Nos, így 2,5 év alatt sikerült elolvasnom eme önvédelmi fegyvernek is nyugodtan nevezhető féltéglát, mármint az első kötetet. Hihetetlenül gazdag a magyar novellairodalom, és fantasztikusan szép darabokat sikerült belőle Domokos Mátyásnak összeválogatni. Több szerzőtől szeretnék komplett novelláskötetet is elolvasni ezek után. Jövőre jöhet a másik féltégla. :D
II. kötet (2017.09.09.)
És röpke 1 év 8 hónap alatt a második féltéglát is sikerült befejezni! (Örök hála a Bradbury kihívásoknak!)
Ez a kötet is nagyon jó volt, itt is felfigyeltem jó néhány, korábban ismeretlen szerzőre.

9 hozzászólás

Népszerű idézetek

BZsofi P>!

Hermányi Dienes József: Nagyenyedi Demokritus (részlet)

91.
[…] Csernátoni Miklós is Deákja vala ez időtájban Körmöndinek; de egykor ez a vékony tudományú Deák szörnyű fogfájásba esék, úgy hogy a kín semmit sem enyhülne napokig. Lőn azért egyik napon, hogy Csernátoni bévonván kucsmáját a szeméig, s a keszkenőit csomósan a fájós pofájára tartván bal kezével, járna alá s fel a skóla udvarán s a kertbe kínjába. Reá bökkenvén a professzora, monda:
– Mi lelt tégedet frater Csernátoni?
– Mi lelt Uram? Majd megbolondulok a fogfájásban.
Monda erre Körmöndi:
– Miért nem jelentetted eddig énnékem, hogy hasznos orvasságot mondottam volna tenéked?
Monda erre a fogfájós:
– Most sem késő, tiszteletes professzor uram!
Akkor Körmöndi így szóla:
– Menj el, öcsém, a kollégium sütőjébe, hideg vízzel vedd tele a szájadat, menj a kemence szenéhez, told le a nadrágodat, gatyádat, s mindaddig pirítsd a seggedet, míg megforr a szájadban a víz – s elálla fogad fájdalma.

28. oldal (I. kötet) · Hermányi Dienes József

2 hozzászólás
BZsofi P>!

A szeretet olyan, mint… de nem, nincs hasonlat a szeretetre. Nincs oka, nincs magyarázat reá. A szeretet, úgy látszik, önmagáért való. Néha felgyűlik egy emberben és kiárad.

344. oldal (II. kötet)

Kapcsolódó szócikkek: szeretet
BZsofi P>!

A legtöbb anya ósdi, tanulatlan és együgyű és sopánkodó, olyanok, akiket szeretni és ámítani kell. Anyó egészen más! Ő a legokosabb ember, és igazi jó barát. Nem is hiszed, mi mindent meg lehet tárgyalni ővele egészen fesztelenül. Nem ütközik meg semmin, mindent úgy fog fel, ahogy kell.

839. oldal I. kötet - Kaffka Margit: Csendes válságok · Kaffka Margit

Kapcsolódó szócikkek: anya
BZsofi P>!

[…] ez olyan igazi szoba, mert olyan nagyon hasonlít a gazdájára. Itt minden egészen a mama.

838. oldal I. kötet - Kaffka Margit: Csendes válságok · Kaffka Margit

BZsofi P>!

Valentine párizs egyik leghíresebb demi-mondaine-je volt. Kálmán belészeretett hírébe. Úgy találta, hogy diadalaihoz éppen csak Valentine-nel való viszonya hiányzik. Együtt mentek Dieppe-be; egy nagy villát bérelve a tengerparton, itt élték azt a mámoros négy hónapot, amely időszak a legszebb volt Kálmán életében. Ez időszakban nyerte meg Je me gobe nevű lovával a Grand prix de Dieppe-et, ezen a napon az egész sportvilág, s az, ami ezzel a világgal karöltve jár (de nem nyilvános helyeken), királyként ünnepelte. Aztán ez is elmúlt. Valentine, ki négy hónap alatt egy félmillió frankba került, elhagyta, egy orosz nábobbal menvén utazni, félrelökve szívtelenül azt, akit elhasznált.

453. oldal I. kötet - Justh Zsigmond: "Taedium vitae" · Justh Zsigmond

Kapcsolódó szócikkek: demi-mondaine
BZsofi P>!

Bár szegény volnék, nem is kívánok egyebet. A szegény mind egyforma. Szabadon választ szíve szerint, s nem kérdi senki, hogy a falu melyik végéről hozza a feleségét, s hány darab marhája volt apjának. Mihelyt vagyon van a háznál, meggyűl a nyomorúság is. A telkes gazda lenézi, akinek csak fél telke van, a féltelkes a zsellért, a zsellér azt, akinek háza nincs.

100. oldal, I. kötet, Eötvös József: Téli vásár · Eötvös József

BZsofi P>!

[…] a szülők áldása [a párválasztáshoz, házasságkötéshez] a fődolog, mert áldás nélkül az embernek nincs egy nyugodt pillanata, és utoljára is csak sírás az egész örömnek a vége."

100. oldal, I. kötet, Eötvös József: Téli vásár · Eötvös József

BZsofi P>!

Fehércselédben nincs meggondolás.

107. oldal, I. kötet, Eötvös József: Téli vásár · Eötvös József

Kapcsolódó szócikkek: nők
BZsofi P>!

(Nem tanácsolom senkinek, hogy dinnyére bort igyon vagy borra dinnyét egyen, mert úgy tapasztaltam, hogy könnyen be lehet tőle rúgni. Fogalmam sincs róla, hogy miért. Ez is egyike azoknak az igazságoknak, amelyek nem az elméletieskedés, hanem csakis a gyakorlati tevékenység eredményeként jönnek létre.)

742. oldal - II. kötet (Osiris, 2003) · Császár István


Hasonló könyvek címkék alapján

Bazsányi Sándor (szerk.): Szivárványbaleset
Kőrössi P. József (szerk.): Az elfelejtett rab
Körmendy Zsuzsanna (szerk.): Körkép 1996
Szigethy Gábor (szerk.): Magyar Húsvét
Nagy Gabriella – Keresztury Tibor (szerk.): Eurovízió
Szilágyi Zsófia (szerk.): 20. századi magyar novellák – 1980–2000
Szilágyi Eszter Anna (szerk.): Nagymaminak szeretettel
Borbély Sándor – Pomogáts Béla (szerk.): Ötágú síp
Nagy Gabriella – Jánossy Lajos (szerk.): Mátyás-ponyva
Kepes András (szerk.): Könyvjelző – Kepes András válogatása a magyar novellairodalomból