Rendszer ​és politika 0 csillagozás

A rendszerváltás utáni politikai nyilvánosság szociológiaelméletéről
Dombrádi Krisztián: Rendszer és politika

Társadalomfilozófiai-politikatudományi esszék füzérét tartja kezében az Olvasó, amit a kommunikáció folyamatainak kibővülő, de egymásra épülő logikával rendszerképpé formálódó leírása köt össze. A szöveg nyomán többet látunk és értünk a magyar világból, mindenképpen kirajzolódik, hogy milyen bonyolult a társadalmi kommunikáció rendszere, és milyen sokoldalúan kapcsolódik össze a politikai kommunikációkkal. A kötet tehát elméleti tanulmány, hermeneutikai segítség az eligazodáshoz, módszertani elemzés, amely remélhetőleg sok szakembert elgondolkodtat, vitára ingerel és talán vizsgálódásra ösztönöz.

Dr. Buda Béla

>!
Századvég, Budapest, 2004
124 oldal · ISBN: 9639211885

Most olvassa 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása
Sipos Balázs: Média és demokrácia Magyarországon
Angelusz Róbert – Tardos Róbert – Terestyéni Tamás (szerk.): Média, nyilvánosság, közvélemény
Merlin Donald: Az emberi gondolkodás eredete
Róka Jolán: Kommunikációtan
Demeter Márton (szerk.): Konstruált világok
Nemes György: Kommunikáció igazságosságban és szeretetben
Daniel C. Hallin – Paolo Mancini: Médiarendszerek
Denis McQuail: A tömegkommunikáció elmélete
Erdélyi Ildikó: A televízió a családban