Az ​ókeresztény egyház liturgiája 0 csillagozás

A liturgia fejlődése az egyházatyák írásainak tükrében
Dolhai Lajos: Az ókeresztény egyház liturgiája Dolhai Lajos: Az ókeresztény egyház liturgiája

Az ​egyházban a szentségi élet kialakulását elég későn követte a teológiai reflexió. Az egyházatyák liturgikus jellegű írásai arról tanúskodnak, hogy már a kezdeti időben is tisztában voltak azzal, hogy az Egyházban nem minden liturgikus cselekmény egyformán fontos. A legfontosabbnak a kereszténységbe bevezető szentségeket tartották. A liturgikus szövegek és az egyházatyák írásai tanúsítják, hogy a többi szentség kiszolgáltatása is, – bár másféle formában – élő gyakorlat volt az első évezredben is. Csak a XII. században született meg az általános szentségtan és a szentségek hagyományos definíciója. Sajnálatos módon a skolasztikus teológiával kezdődően a szentségekről szóló tanítás kikerült természetes közegéből, a liturgikus összefüggésekből, s évszázadokon keresztül csak a fogalmi gondolkodás módszerével határozták meg a szentségek lényegét. A szentségek liturgikus vonatkozásait pedig csak a liturgika tárgyalta.

Prof. Vanyó László és munkatársainak jóvoltából immáron… (tovább)

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Litteratura Patristica Jel

>!
Jel, Budapest, 2018
208 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786155147807
>!
Jel, Budapest, 2001
178 oldal · puhatáblás · ISBN: 9639318175

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 7


Hasonló könyvek címkék alapján

Kránitz Mihály (szerk.): Az atyák dicsérete
Frenyó Zoltán: Krisztológiai és antropológiai kérdések az ókeresztény gondolkodásban
Vanyó László: Ókeresztény írók lexikona
Bugár M. István: Szabadság, szeretet, személy
Rugási Gyula (szerk.): Elváló utak – Rabbinikus és ókeresztény exegézis
Vanyó László: Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe
Alexandriai Kelemen: Paidagógosz
Vanyó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai
Altaner Bertold: Ókeresztény irodalomtörténet
Eric Osborn: Erkölcsi minták az ókeresztény gondolkodásban