A ​trianoni békediktátum 2 csillagozás

Oknyomozás
Dobó Attila: A trianoni békediktátum

A ​magyar történelemben sorsfordító trianoni békediktátum hatásait nehéz pontosan szavakba önteni. A magyarság azóta teljesen megváltozott helyzetét jól jellemzi egy eddig még sehol nem publikált adat: 1920-tól napjainkig több mint nyolcmillió magyar kényszerült, illetve született kisebbségi létbe, és az elnyomás különböző módozatai hatására legalább egyötödük, több mint másfél millió ember kényszerült szülőföldje elhagyására. E döbbenetes méretű sorsforduló történetét már sokan próbálták megírni, születtek tényszerű megközelítések éppúgy, mint önmarcangoló végkövetkeztetéseikben is haza- és nemzetáruló művek is.

Jelen kötet fontosságát és létjogosultságát az egykorú dokumentumok hiteles megszólaltatása adja. A magyar történettudományban napjainkra immáron újólag elfogadott és elismert, hogy a történeti Magyarország feldarabolását nem belső tényezők okozták, hanem a vesztes háború katonai összeomlása és külpolitikai katasztrófája. Úgymond magától, „belülről” a történelmi… (tovább)

>!
230 oldal · ISBN: 9786158107839

Kívánságlistára tette 4


Hasonló könyvek címkék alapján

Apponyi Albert: Emlékirataim
Bencsik Gábor: Igazságot Magyarországnak
Romsics Ignác: Erdély elvesztése – 1918–1947
Bánffy Miklós: Huszonöt év
Botlik József: Nyugat-Magyarország sorsa 1918–1921
Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok
Glant Tibor (szerk.): Az Egyesült Államok útja Trianonhoz
Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és ellenforradalomról
Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély 1940–1944
Schlett István: A szociáldemokrácia és a magyar társadalom 1914-ig