Ausztria-Magyarország ​és Bulgária a san stefanó-i béke után (1878-1879) 0 csillagozás

Diószegi István: Ausztria-Magyarország és Bulgária a san stefanó-i béke után (1878-1879)

A ​Habsburg-birodalom életének utolsó félévszázadát külpolitikai téren a „nagy délszláv állam” létrejött ellen vívott harc töltötte ki. A soknemzetiségű Ausztria bomlása sajátos úton ment végbe; határai mellett erős önálló nemzeti államok alakultak, amelyek egyes nagyhatalmak segítségére támaszkodva magukhoz vonzották az osztrák monarchiába zárt testvéreiket. A XIX. század utolsó harmadára ez a folyamat Olaszország és Németország vonatkozásában lezárult, nyugvópontra került a magyar nemzeti kérdés is; a történeti fejlődés soron következő szakasza a szláv nemzeti államok kialakulását és Ausztria szlávjainak ezen államokhoz történő csatlakozását tűzte napirendre. Ez látszólag az olasz És a német fejlődés megismétlődése, valójában sokkal több annál. Az olasz nemzeti mozgalom csak a birodalom perifériáit érintette, a német csupán a Deutscher Bundban betöltött vezető szerepét veszélyeztette. A szláv nemzeti mozgalom ezzel szemben a birodalom lakosságának csaknem felér és centrális… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Értekezések a történeti tudományok köréből Akadémiai

>!
Akadémiai, Budapest, 1961
122 oldal · puhatáblás

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Juhász Antal: A halasi puszták az 1870-es években
Majoros István: Sedan
Kecskeméthy Aurél: Éjszak-Amerika 1876-ban
Kövér György: 1873. Egy krach anatómiája
Máthé Gábor: A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása 1867–1875
Jay Akhtar – Csákváry Ferenc (szerk.): Nagy csaták 7.
Ádám Gáspár: Vérrel vagy ármánnyal?
Barbara Jelavich: A Balkán története I-II.
Dobai Péter: Csontmolnárok
Zahari Sztojanov: Egy nemzet mámora