A ​filozófiában jeleskedők élete és nézetei 1-2. 5 csillagozás

Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei 1-2. Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei 1-2.

Diogenész ​Laertiosz A filozófiában jeleskedők élete és nézetei tíz könyvben című műve mind a mai napig az antik filozófiatörténet egyik leggyakrabban idézett forrása (miután a filozófiatörténet mai formájában sokáig ismeretlen volt). Ha a szerző népszerűségre törekedett, minden kritika és szövegkritika ellenére elérte célját.
    Laertiosz kezünkben levő műve sajátságos műfaj. Maga a szerző filológusként mutatkozik be, aki minden rendelkezésére álló forrást felhasznál, és megpróbál a „filozófusok történetének" Prokrusztész-ágyába kényszeríteni. Leginkább nagy mondaciklusnak tekinthetjük művét, amely a „relata refero"-elv alapján közvetíti amit mások mondtak. Úgyszólván az egész nem egyéb, mint indirekt beszéd.
    Laertiosz igyekszik az életrajzi adatokat élénkíteni különböző groteszk jelenetekkel a bölcsek és filozófusok életéből, és amennyire lehetséges, nézeteiket áthagyományozni az utókornak. így számít széles olvasókörre, akárcsak jelen fordítása.
(tovább)

>!
Jel, Budapest, 2007
352 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789639318991 · Fordította: Rokay Zoltán
>!
Jel, Budapest, 2005
260 oldal · keménytáblás · ISBN: 963931885X · Fordította: Rokay Zoltán

Enciklopédia 71

Szereplők népszerűség szerint

Szókratész · Platón · Arisztotelész · Anakharszisz · Arisztipposz / Aristippus · Biasz · Karneadész · Khilón · Kroiszosz · Phaléroni Démétriosz · Szolón · Thalész · Theophrasztosz


Kedvencelte 2

Most olvassa 1

Várólistára tette 19

Kívánságlistára tette 34


Kiemelt értékelések

aggieolvas>!
Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei 1-2.

Az egyik legismertebb és legtöbbet forgatott ókori görög nyelvű forrás. Az más kérdés, hogy mennyi a valóság és mennyi a legenda a filozófus-életrajzokban. Az ókorászok a mai napig bezárólag haszonnal olvassák, idézik, és mivel egyre kevesebb az ógörög szakos, illetve ógörögül értő szakember, nagyon jó dolog, hogy a teljes mű magyar fordításban is megjelent. Filozófia vagy történelem szakos hallgatóknak, ókortudományi PhD-tanulmányokat folytató doktoranduszoknak (szerintem) nélkülözhetetlen, segédkönyvként is használható forrás ez a mű. Köszönet Rokay Zoltánnak a nagy munkáért, és köszönet a Jel Kiadónak a megjelentetésért!
(szgá)

1 hozzászólás

Népszerű idézetek

Sli P>!

[…] a barátság: Egy lélek, amely két testben lakozik.

214. oldal, I. kötet - Arisztotelész (Jel, 2005) · Arisztotelész

Kapcsolódó szócikkek: barát · barátság · emberi test · lélek
Sli P>!

Ne azt tanácsold, ami a legkellemesebb, hanem ami a legjobb!

51-52. oldal, I. kötet - Szolón (Jel, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: Szolón · tanács
3 hozzászólás
Sli P>!

Ne a külsővel dicsekedjünk, hanem viselkedésünk legyen szép.

42. oldal, I. kötet - Thalész (Jel, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: szépség · Thalész · viselkedés
Sli P>!

Gyakran mondta magában, amikor látta a piaci árukészlet bőségét: „Mennyi minden van, amire nincs szükségem.”

90. oldal, I. kötet - Szókratész (Jel, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: piac · Szókratész
1 hozzászólás
Sli P>!

Ahogyan nem egészségesebbek, akik sokat esznek és tornáznak, azoknál, akik csak annyit (esznek), amennyi szükséges, úgy nem azok az erényesek, akik sokat, hanem azok, akik hasznos dolgokat olvasnak.

108. oldal, I. kötet - Arisztipposz (Jel, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: Arisztipposz / Aristippus · erény · olvasás
Sli P>!

Ne előzze meg nyelved az eszed.

56. oldal, I. kötet - Khilón (Jel, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: beszéd · ész · Khilón
Sli P>!

Ne barátkozz senkivel könnyelműen! De ha barátot szereztél, ne hagyd el!

51. oldal, I. kötet - Szolón (Jel, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: barát · barátság · Szolón
Sli P>!

[…] a műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék.

214. oldal, I. kötet - Arisztotelész (Jel, 2005) · Arisztotelész

Kapcsolódó szócikkek: balsors · műveltség
Sli P>!

Amikor szemére vetették, hogy valami gonosz embernek könyöradományt adott, azt mondta: „Nem a jellemen, az emberen könyörültem.”

213. oldal, I. kötet - Arisztotelész (Jel, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: adomány · Arisztotelész · emberek · gonosz · jellem · könyörületesség
Sli P>!

Egyesek azt mondják, hogy Kroiszosz tarka ruhával ékesítette fel magát, trónjára ült és megkérdezte: látott-e már szebb látványt? (Szolón) azt felelte: kakasokat, fácánokat és pávákat – őket a természet díszítette fel ezerszer szebb ékességgel.

48. oldal, I. kötet - Szolón (Jel, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: kakas · Kroiszosz · páva · ruhanemű · szépség · Szolón
2 hozzászólás

Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Cornelius Nepos: Híres férfiak
Hérodotosz – Thuküdidész – Xenophón – Polübiosz: Görög történetírók
Theophrasztosz: Jellemrajzok
Polübiosz: Polübiosz történeti könyvei I-II.
Platón: Szókratész védőbeszéde / A lakoma
Hérodotosz: Kürosz / Xerxész
Epikuros: Epikuros legfontosabb filozófiai tanításai
Sarkady János (szerk.): A demokrácia bölcsője
Platón: Ión / Menexenosz