A ​bizánci irodalom kistükre 1 csillagozás

Dimitriosz Hadzisz (szerk.): A bizánci irodalom kistükre

A ​bizánci irodalom egészen sajátos helyet foglal el a világ irodalmai között. Páratlan érdekességű, ha önmagában, fejlődésének különös rétegezettségében tekintjük; ahogy a klasszikus örökségből fel növő tudós, atticizáló irodalom évszázadokon át változatlan épülete mellet, azt át-meg átfonva szüntelenül jelen vannak az eleven Bizánc keresztény és népi elemei, a majdani újgörög irodalom gazdag, sokrétű hagyományaként. S különös jelentőségű az az erőteljes hatás, melyet a bizánci kultúra a középkori Kelet- és Közép-Európa szellemi életére gyakorolt. Így a bizánci kulturális hagyomány nekünk, magyaroknak is izgalmas; hiszen honfoglalás előtti történelmünkre, s az Árpád-korra vonatkozó ismereteink java bizánci forrásokból ered. Mindaz, ami Bölcs Leó császár Taktiká-jában az ősmagyarokról harcmodorokról benn foglaltatik, nemzeti tudatunk alkotóelemévé vált: valamennyien ismerjük Arany János Szibinyáni Jankját, Hunyadi János ifjúkorának legendás epizódját. Kevesen tudjuk azonban, hogy a… (tovább)

A művek szerzői: Anna Komnéné

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Irodalom kistükre Európa


Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 6

Kölcsönkérné 1


Népszerű idézetek

tschk >!

Hát hol van a gyermek? A csillaga feljött,
hol a kisded – kérdik a bölcsek –, ama király?
Mi jövünk, hogy elébe boruljunk! –

477. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Anna Komnéné: Alexiasz
Thomas Mann: A kiválasztott / A törvény
Oscar Wilde: Oscar Wilde összes művei I-III.
Johann Christian Friedrich Hölderlin: Versek, levelek / Hüperión / Empedoklész
Vera Mutafcsieva: Pagane jóslata
Umberto Eco: Baudolino
Ladányi-Turóczy Csilla (szerk.): A tavaszidő édessége
Kerekes György – Teodor Pompiliu (szerk.): Kutassátok az írásokat
Zircz Péter – Engel Károly: Gozsdu pályakezdése és levelezése
Kabdebó Lóránt (szerk.): Érlelő diákévek