Deuterokanonikus ​bibliai könyvek 2 csillagozás

Deuterokanonikus bibliai könyvek

A Septuaginta alapján készült, első önálló kötetbe gyűjtött protestáns fordítás.
Kiadja a Magyar Bibliatársulat megbízásából a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója Budapest, 1998

Tartalom:
Tóbit könyve
Judit könyve
Salamon bölcsessége
Jézus, Sirák fia könyve
Bárúk könyve
Jeremiás levele
A Makkabeusok első könyve
A Makkabeusok második könyve
Zsuzsanna és a vének
Bél és a sárkány

>!
Kálvin, Budapest, 2004
180 oldal · ISBN: 963300974X

Kedvencelte 1

Most olvassa 2

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

>!
emros
Deuterokanonikus bibliai könyvek

Egy szeminárium keretein belül volt szerencsém elolvasni. Igen érdekes. Annyi bizonyos, hogy ezek miatt tudom mostmár, hogy mit jelent az, hogy Isteni ihletettségű, ami a ref. Bibliában van, és mit jelent nem annak lenni, mint a deuterokanonikusak. Mindenesetre a Makkabeusok 1 és 2, a Bél és a sárkány, illetve főként a Tóbit könyve marad a kedvencem.

7 hozzászólás

Népszerű idézetek

>!
bratan P

Amióta tudományosan kutatják a Bibliát, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az ősegyház Bibliája a Septuaginta volt. Jézus és a jeruzsálemi ősgyülekezet még a héber kánont használta, de Pál apostol és társai nagyméretű missziói munkája nyomán a kereszténység súlypontja áttevődött a hellenista műveltség világába, abba a környezetbe, amelynek nyelve a görög köznyelv, a koiné volt A Septuaginta kánonában pedig jelen voltak a deuterokanonikus könyvek, az intertestamentális zsidó apokrifus és pszeudoepigráfus irodalomnak egy jelentős része. Ezek a könyvek nemcsak történetileg hidalják át a babiloni fogsággal, ill. a közvetlen a fogság utáni korral megszakadt prófétai időszakot és az Újszövetség korát, hanem megmutatják azt a lelki környezetet is, amelyben a választott nép a birodalmak, az eszmék és a vallások vonatkozásában, szinkretista hatásoktól körülvéve élt, és sok kísértés között, harc és vértanúság árán megőrizte hitét. Mindez nagy hatással volt nemcsak az őskereszténység lelkiségére, hanem az újszövetségi szent iratok stílusára és tartalmára is, természetesen úgy, hogy azok fő scopusa, fő magyarázója Jézus Krisztus személye és váltságműve maradt.

10. oldal (Kocsis Elemér: A deuterokanonikus irodalom jelentősége...)


Hasonló könyvek címkék alapján

Újszövetség
Újszövetség / Zsoltárok / Példabeszédek
Biblia
Szent Biblia
Szentírás
Etienne Dahler: A Biblia felfedezése 1. – Teremtés; A pátriárkák
Képes Biblia I-II.
Magyarázatos Biblia
Jutta Seibert (szerk.): A keresztény művészet lexikona
Richard Rohr: Rejtett dolgok