Digitális ​szociológia 1 csillagozás

Szociológiai képzelet a digitális korban
Dessewffy Tibor: Digitális szociológia

Forgószélben ​élünk: a digitális technológiák teljességgel felforgatják az életünket, átalakítják a kultúrát, a személyközi viszonyokat, a politikát és a gazdaságot. Ezek a folyamatok néha látványosak: felrobbanó tőzsdeárfolyamok, széteső kapcsolatok, a hagyományosan kalkulált esélyekkel szemben felszárnyaló vagy éppen megbukó politikusok, példátlan gyorsasággal semmiből emelkedő sztárok, mániák és gesztusok sokasága jelzi a digitális technológiákban testet öltő változások erejét. Máskor ez az átalakulás nehezebben ragadható meg, nincs napi hírértéke: a mobiltechnológiákkal töltött idő ugrásszerű növekedése, a dolgok internetének észrevétlen elterjedése, a felhőalapú adatszolgáltatás dominánssá válása kevésbé hangzik izgalmasan, mégis brutális folyamatokat jelöl.

Mindez a társadalomtudományok számára kettős kihívást jelent. Egyrészt a digitális térben zajló társadalmi jelenségek és folyamatok alapos megértésének igényét veti fel, szemben a médiapercepciót uraló morális… (tovább)

>!
Typotex, Budapest, 2019
284 oldal · ISBN: 9789634930648

Enciklopédia 1


Most olvassa 1

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

Akiba2>!
Dessewffy Tibor: Digitális szociológia

Dessewffy Tibor: Digitális szociológia Szociológiai képzelet a digitális korban

Izgalmas téma, témák: hogyan lehet a közösségi hálókon keletkező hatalmas mennyiségű adatot (pl: like-olásokat), mint dokumentált aktív cselekvést, újszerű kérdések megválaszolására, újszerű csoport-háttérmintázatok megragadására felhasználni.

Sajnos ugyanakkor a szerző adós marad a könyv megírásával: néhány tudományos közleményének együttes újrakiadásáról van szó. Ez több szempontból is vitatható megoldás: egyrészt a könyv önálló teljesítményként szerepel a szerző tudományos munkásságában (www.mtmt.hu), másrészt félrevezeti az olvasót, aki a formátum, a cím és a fülszöveg alapján joggal vár el kerek, önálló művet. Ehelyett a tudományos közleményekhez szükséges, de az önálló könyvek, tankönyvek, ismeretterjesztő művek esetén teljesen indokolatlan formai felépítésű, nagy mértékű redundanciát (önismétlést) tartalmazó szöveget kap. Pár napos munkát megért volna a tanulmányok önálló művé formálása, ha már pénzért árusítják a könyvet…

Mindemellett:

– Tudományos közleményekről lévén szó, akár etikainak is tekinthető hiba a szerző szubjektív értékítéleteket sugárzó hozzáállása kísérleti objektumaihoz.
– megfelelő összehasonlítható kontroll nélkül minősít adatokat. Például: „(… {a nemzeti rock rajongók} alacsony affinitást mutattak a kozmopolita élelmiszerek iránt. Ebben a szegmensben a célcsoport 4%-a volt csupán aktív” (123. o.) állítja, miközben nem rendelkezik adattal arról, hogy a nem nemzeti rock rajongók hány %-os aktivitást mutatnak az adott szegmensben (azaz like-oltak adott oldalakat), tehát nem tudhatjuk, hogy a 4%-os érték alacsonyabb, vagy magasabb mint ami a nemzeti rockhoz való viszonyulás ismerete nélkül várható bármilyen részmintában. (Tudományos igényű gondolkodásban egyébként sincsen kicsi, nagy stb., csak kisebb mint, nagyobb mint …).

– Gyakran egyáltalán nem egyértelmű fogalmak jelentését csak a sokadik előfordulás alkalmával definiálja a szerző. (Az még esetleg indokolható, hogy szociológiában magas szinten jártas olvasókat feltételez, és ezeket a fogalmakat ismertnek feltételezi, de akkor minek ad később értelmezést? Ha meg úgy érzi, hogy értelmezés szükséges fogalmakhoz, akkor miért nem az első előforduláskor határozza meg őket?)

Bár a fentiek miatt időnként kissé bosszankodtam, összességében izgalmas, gondolatébresztő olvasmány volt, ajánlom azoknak, akiket nem riaszt a tudományos közlemények stílusa.


Népszerű idézetek

dtk8 P>!

A legnagyobb magyar közösségi könyves site-ot Nagy Bence újságíró alapította 2008-ban. 2015 februárjában a moly.hu-nak közel 140 ezer tagja volt, akik több mint 227 ezer könyvről 1 és egynegyed millió értékelést adtak. Az olvasói közösségben erős moly.hu-s identitás alakult ki az oldalhoz köthető számos tevékenységforma mentén. Ezek a könyvkritikák írásától a kedvenc könyvek listázásán át a valódi könyvcserékig, illetve az offline világban kialakított molycsoportokig terjednek. A közösségnek a globális Goodreadshez képest kisebb mérete ebben az esetben intenzívebb kapcsolatokat és erősebb identitást eredményezett.

40.

Dessewffy Tibor: Digitális szociológia Szociológiai képzelet a digitális korban

Kapcsolódó szócikkek: moly.hu
4 hozzászólás
dtk8 P>!

Összességében elmondható, hogy a Harry Potter iránt affinis csoport inkább rendelkezik liberális politikai-társadalmi attitűdökkel. Ez a teljes mintán tapasztalható jelenség továbbá nem annak köszönhető, hogy a Harry Potter-fogyasztók például nők, magasabb iskolai végzettségűek vagy fiatalok lennének, hiszen amint láttuk, ez az összefüggés (legalább trend szinten) minden vizsgált demográfiai kategóriában fennállt.

204. Harry Potter, avagy a politikai bölcsek köve?

Dessewffy Tibor: Digitális szociológia Szociológiai képzelet a digitális korban

dtk8 P>!

A generációkat a külső történelmi, társadalmi tematika konstruálja, míg a generációs egységek az ezekre a külső impulzusokra adott hasonló válaszok alapján alakulnak ki, vagyis azok, akiket megszólít egy történelmi téma, és erre azonos választ adnak.

200. Harry Potter, avagy a politikai bölcsek köve?

Dessewffy Tibor: Digitális szociológia Szociológiai képzelet a digitális korban


Hasonló könyvek címkék alapján

Martin Ford: Robotok kora
Damage: Damage Report
Armand Mattelart: Az információs társadalom története
Tari Annamária: Bátor generációk
Veszelszki Ágnes (szerk.): A világhálóba keveredett ember
Csepeli György – Prazsák Gergő: Örök visszatérés?
Hajdu Péter – Pálinkás Jenő – Szász Gábor – Vámosi Zoltán: Az információs kor sajátosságai
Z. Karvalics László: Az információs társadalom keresése
Sebestyén György: Légy az információs társadalom polgára!
Tari Annamária: Ki a fontos: Én vagy Én?