Nagy ​Lajos kora 0 csillagozás

Dercsényi Dezső: Nagy Lajos kora Dercsényi Dezső: Nagy Lajos kora

„Ez a könyv, mindmáig a magyar középkori művészettörténet-írás egyik legsikeresebb, legkönnyebben olvasható és legszuggesztívebb korszakmonográfiája, 1941-ben jelent meg. Nagy Lajos király megkoronázásának 600. évfordulója előtt egy évvel. Sokak kedvelt olvasmánya lett, mert kielégítette azt az érdeklődést, amely a magyar középkori királyság e fénykoraként, kulturális csúcspontjaként elismert század iránt mindig is megnyilvánult.”

A könyv létrejöttében kétségtelenül közrejátszott a „három tenger mosta” magyar Anjou-birodalom iránti nosztalgia, a vele párosult erkölcsi ideálkeresés, nem utolsósorban azonban az az igény, mely – hasonlóan a korszak történetírásában, irodalomtörténet-írásában –, régi adósságokat teljesítve, egységes képbe akarta foglalni a felhalmozódott ismereteket, a szerves egészet akarta megmutatni. Ez talán sikerének titka.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: RS Akadémiai

>!
Akadémiai, Budapest, 1990
322 oldal · ISBN: 9630556901
>!
320 oldal

Kívánságlistára tette 4


Hasonló könyvek címkék alapján

Deér József: A magyarok szent koronája
Kozma Andor: Honfoglalás
Kempelen Béla: Magyar főrangú családok
Fraknói Vilmos: Pázmány Péter
Szalárdi János: Várad várának, az pogány török által megh szállásárul…
Gaál Mózes: Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
Szekfű Gyula: A magyar állam életrajza
Szabó Károly: Magyar vezérek kora Árpádtól Szent Istvánig
Peter Baum – Beke László – Steven Mansbach: Konok
Henszlmann Imre: Kassa Városának ó Német Stylű Templomai