Grammatikalizációs ​folyamatok a magyar nyelvben – elméleti kérdések és esettanulmányok 0 csillagozás

Dér Csilla: Grammatikalizációs folyamatok a magyar nyelvben – elméleti kérdések és
esettanulmányok

Az utóbbi néhány évtized nyelvtörténeti és általános nyelvészeti vizsgálatainak egyik
legmeghatározóbb vonulatát kétségtelenül a grammatikalizációs kutatások képezik: ezt
tanúsítja az a számtalan, lassan végeláthatatlan sort képező szakmunka, amely mind ezt
a nyelvváltozástípust igyekszik valamilyen módon körüljárni.
Magyarországon elsősorban az utóbbi tíz évben szaporodott meg a témával
foglalkozó tanulmányok száma, ami azt mutatja, hogy ez a kutatási irány nálunk is
népszerűvé vált. A teljes képhez hozzátartozik, hogy hazánkban valójában korábban
sem hiányoztak a magyar nyelvű grammatikalizációs elemzések, esettanulmányok, de
olyan mű még nem született, amely magát a grammatikalizációt választotta volna
tárgyául.

>!
Akadémiai, Budapest, 2009
152 oldal · ISBN: 9789630586689

Hasonló könyvek címkék alapján

Kövesdi Pál: A magyar nyelv alapjai – Elementa Linguae Hungaricae
Pereszlényi Pál: A magyar nyelv grammatikája / Grammatica Lingvae Ungaricae
Szenczi Molnár Albert: Novae grammaticae Ungaricae libri duo / Új magyar grammatika két könyvben
Czakó Gábor: Beavatás a magyar észjárásba
Kiss Jenő – Szűts László (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből
Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből
Asbóth Oszkár: Szláv jövevényszavaink
Bagyinszki Szilvia – P. Kocsis Réka (szerk.): Anyanyelvünk évszázadai 2.
Fodor István (szerk.): A világ nyelvei
Szabó T. Attila: Nyelv és múlt