Széles ​vízen keskeny palló 0 csillagozás

Magyar és összehasonlító folklórtanulmányok
Demény István Pál: Széles vízen keskeny palló

A kötet két részre tagolódik: a népdaltanulmányokra, valamint a magyar- és világirodalmi alkotások motívumainak párhuzamait vizsgáló „kuriózus” munkákra. Az elsőben az alkalomhoz nem kötött népdalok történetének dilemmáival, osztályozásának kérdéskörével, motívum- és szimbólumrendszerével foglalkozik a szerző, a második részben pedig érdekes egyezéseket fedez fel a magyar és a világirodalmi alkotások között. Az előző korszakok közösségi, szóbeli művészetének termékei közül sok folklórmotívum mélyen gyökerezik az emberi lélekben, az időben, átlépve a műfaji, kifejezési, formabeli és etnikai határokat.

>!
Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2002
266 oldal · ISBN: 9738079586

Hasonló könyvek címkék alapján

Gulya János (szerk.): A vízimadarak népe
Boldizsár Ildikó: Meseterápia
Magyar Zoltán: A magyar népi kultúra régiói 2.
Orbán Balázs: A Székelyföld
Kóka Rozália: Hadikfalvi betlehemes
Küllős Imola: Közkézen, közszájon, köztudatban
Vöő Gabriella – Salamon Anikó (szerk.): Tréfás népi elbeszélések
Putz Éva: Å kolonyi lågzi
Berecz András: Sinka ének
Molnár V. József: A magyar lélek képe