Deme László (szerk.) · Fábián Pál (szerk.)

Helyesírási ​kéziszótár 3 csillagozás

Deme László – Fábián Pál (szerk.): Helyesírási kéziszótár Deme László – Fábián Pál (szerk.): Helyesírási kéziszótár Deme László – Fábián Pál (szerk.): Helyesírási kéziszótár

Egy negyedszázadnál is több idő telt el azóta, hogy 1961-ben megjelent a Helyesírási tanácsadó szótár első kiadása. Ennek a hamar népszerűvé vált könyvnek az elkészítését (majd 9 változatlan kiadásban ismételt közrebocsátását) főképpen az tette szükségessé, hogy a helyesírási szabályzatnak korlátozott terjedelmű szójegyzéke természetszerűleg nem elégíthette ki az átlagosnál igényesebb (elsősorban a nyomdai, a szerkesztőségi és az iskolai) írásgyakorlat szükségleteit. A Helyesírási tanácsadó szótár kedvező hatását és széles körű elterjedtségét ismerve, az MTA Helyesírási Bizottságában már a helyesírási szabályzat 11. kiadásának előkészítő munkálatai során kialakult az a határozott vélemény, hogy az új szabályzat megjelentetése után hamarosan korszerűsíteni kell a tanácsadó szótárt, nehogy közönségünk hosszabb ideig nélkülözni kényszerüljön a szabályzati szójegyzéknél részletesebb tájékoztatást. Egyetértett ezzel a szándékkal az Akadémiai Kiadó is.

>!
Akadémiai, Budapest, 1998
keménytáblás · ISBN: 9630569051
>!
Akadémiai, Budapest, 1995
688 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630569051
>!
Akadémiai, Budapest, 1991
688 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630560402

2 további kiadás


Kiemelt értékelések

Sonnenschein>!
Deme László – Fábián Pál (szerk.): Helyesírási kéziszótár

Kicsit már efelett is eljárt az idő, de sokáig az egyik legszéleskörűbb gyűjteményt képviselte a Kazinczy nyomán haladni próbálók eszköztárában.

Jeffi P>!
Deme László – Fábián Pál (szerk.): Helyesírási kéziszótár

Már amennyire egy szótárt olvas az ember…egyezünk ki abba…használtam :D


Hasonló könyvek címkék alapján

A magyar helyesírás szabályai
Kovalovszky Miklós – Juhász József – Szőke István – O. Nagy Gábor: Magyar értelmező kéziszótár
Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás
Deme László – Fábián Pál – Tóth Etelka (szerk.): Magyar helyesírási szótár
Zaicz Gábor (szerk.): Etimológiai szótár
Ittzés Nóra (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára
Timkó György (szerk.): Helyesírási és tipográfiai tanácsadó
Papp Ferenc (szerk.): A magyar nyelv szóvégmutató szótára
Szabadi Gusztáv: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára 2. kötet (Önálló)
Vörös Éva: A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára