Fizika ​11. 0 csillagozás

Emelt szintű kiegészítésekkel
Dégen Csaba – Elblinger Ferenc – Simon Péter: Fizika 11. Dégen Csaba – Elblinger Ferenc – Simon Péter: Fizika 11.

A ​tankönyv célja a fizika tantárgy érdekessé és érthetővé tétele, valamint a fizika és mindennapjaink kapcsolatának bemutatása. A könyv szép kivitelű, gazdagon illusztrált. Tudományos érdekességeket, naprakész információkat is tartalmaz. A Fizika 11. tankönyvben számos olyan tartalmi és formai újdonság van, ami (jelenleg) egyetlen más fizikakönyvben sem található meg. A fejezeteket oldalpár nyitja: baloldalon a fejezet egy kísérletének videó-képkockái láthatók, jobboldalon a fejezet témájának rövid ismertetése szerepel.
Minden lecke új oldalon kezdődik két nyitóképpel és egy nyitó kérdéssel, valamint egy mindennapi jelenségről szóló rövid szöveggel és kérdéssel. A leckéket alcímek tagolják, segítve a tananyag követését, a szövegben való tájékozódást. A leckékben szereplő tartalmi elemek: kísérletek leírása tapasztalattal és következtetéssel, kidolgozott feladat(ok), olvasmány(ok), kérdések és feladatok. A fejezetek végén rajzos összefoglalás található. A könyv végén a… (tovább)

>!
248 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789631978599
>!
248 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789631978599
>!
308 oldal · ISBN: 9789631962659

Most olvassa 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Hortobágyi István – Rajkovits Zsuzsanna – Wajand Judit: Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések
Hack Frigyes – Fülöp Ferenc – Kugler Sándorné – Radnai Gyula – Urbán János – Szabados László – Nemerkényi Antal – Balázs Lóránt – Büki András: Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok
Halász Tibor: Fizika 9 – Mozgások – energiaváltozások
Halász Tibor – Jurisits József – Szűcs József: Fizika 11. – Rezgések és hullámok – Modern fizika
L. V. Taraszov – A. N. Taraszova: Fizikai kérdések és feladatok
Kugler Sándor – Kugler Sándorné: Fizikai képletek és táblázatok
Karácsonyi Rezső: Fizika a gimnáziumok 9. évfolyama számára – Mechanika
Juhász András (szerk.): Fizikai kísérletek gyűjteménye 2. – Elektromosságtan, mágnességtan
Juhász András (szerk.): Fizikai kísérletek gyűjteménye 3. – Atom- és magfizika, szilárdtestfizika, nemlineáris jelenségek, csillagászat
Gulyás János – Honyek Gyula – Markovits Tibor – Szalóki Dezső – Varga Antal: Ötösöm lesz fizikából