Virágzabálók 103 csillagozás

Darvasi László: Virágzabálók Darvasi László: Virágzabálók

Darvasi ​László nagyregénye egyszerre teremt magyar és közép-európai mítoszt, alföldi veszedelmes viszonyokat, tündérmesét és haláltáncot. Árad itt minden – tűzvész, árvíz és forradalom, szerelem és csalódás. Testet ölt egy nő, Pelsőczy Klára, akinek tenyere közepén folt piroslik („angyal lábnyoma lehet, odaszállt, amikor születtél, táncolt a te kicsi tenyereden”), valamint három férfi – Imre, Péter és Ádám –, akik hol izzó szenvedéllyel, hol önkínzó odaadással, hol bohém széptevéssel próbálják egyszer és mindenkorra meghódítani Klárát. Ott van egy nem akármilyen doktor, Schütz bácsi, és egy fűmuzsikus, aki évszázadok óta zenél egy fűszálon, meg az ő kompániája, Mama Gyökér, Féreg úr és Levél úr.
Előtűnik egy tizenkilencedik századi magyar város, Szeged, ahol együtt élnek magyarok, németek, szerbek, zsidók és cigányok, s amelyet hol ékesít és éltet, hol pedig áradásaival pusztít el folyója, a Tisza. 1848-ban itt is föllángol a forradalom, véres ütközetek zajlanak, majd az… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 2009

Tartalomjegyzék

>!
Magvető, Budapest, 2015
672 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789631426960
>!
Magvető, Budapest, 2015
672 oldal · ISBN: 9789631432770
>!
Magvető, Budapest, 2010
672 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789631426960

1 további kiadás


Enciklopédia 12

Szereplők népszerűség szerint

Johann Wolfgang Goethe

Helyszínek népszerűség szerint

Szeged · Bécs · Alpok · Szeged (Rókus) · Tisza


Kedvencelte 24

Most olvassa 14

Várólistára tette 129

Kívánságlistára tette 92

Kölcsönkérné 5


Kiemelt értékelések

csend_zenésze>!
Darvasi László: Virágzabálók

Nehéz. Maga a kötet (súlyra, emésztésre), meg a vélemény szavakba foglalása is.
Szerencsére gyorsan magába szippantott a nyelvezet. Valami hihetetlen, hogy olyan egyszerű szavakat használ látszólag, amiket mi is, de mégis egy furcsa ködben érezzük magunkat ringatózni, ahogy végiggurulnak a nyelvünkön a mondatok. A karakterek egyszerűen szépek, mélyek és mesések. Hiszen minden csak egy mese. Szeged is csak egy mese – itt, ahol mindenki virágot zabál, csak mese lehet, mert csak akkor létezik, ha becsukjuk a szemünket.
Persze nagyon jót tett neki a reális talaj, főleg hogy azon a reális talajon – értsd: Szegeden – letettem már párszor a talpamat. Láttam a Fekete Sas utcát, a tavaszt és a telet, a Boszorkányszigetet, a virágokat. A TIszát. Kavargott, ahogy az „emberi sorsok”.
Igen, hosszú. Igen, néha vannak kósza hullámvölgyek, mert a Tisza is kitérhet, aztán persze rájön, hogy butaságot csinál, és folytatja az útját az igazi, eredeti medrében. Embert, figyelmes olvasót követel, ami nem baj, csak vannak hátrányai. Például kevés az olyan könyv, ami ennyire erősen napszakot, éjszakát követel magának, amikor csend van, az álmok pedig kiszabadulnak a kalickájukból. Sokszor húzta a vállamat a táskámban az a majd' 700 oldalnyi teleírt, gyönyörű lap, de mégis inkább vittem magammal egész júliusban, még ha egy sort se tudtam belőle olvasni a nyaralás során, mert nem volt nyugtom, de velem volt.
Úgy érzem, el kell olvasnom újra. Ha másért nem, legalább azért, hogy ismét és örökre beleszeressek Pallagi Ádámba.

41 hozzászólás
Gyula_Böszörményi IP>!
Darvasi László: Virágzabálók

Ez kemény menet volt – és sajna már megint ostoba olvasónak érzem magam. Tudom én, hogy mágikus realizmus, meg azt is, hogy ez „magas irodalom” [jelentsen ez bármit], de Laci, ezt egy kicsit túltekerted – szerintem. Gyönyörű mondatok, mesébe illő jelenetek, a való életen átderengő legendák, mondák. Ez mind szép, a regény valóban remekmű, ezt irodalmárként látom, elismerem – olvasóként viszont kicsit ledermedtem, hülyének érzem magam, és ez nem jó: az írónak sem.
P.S.: Nagyon sokszor jutott eszembe közben Gaimen Amerikai istenek-je. Hm.

mbazsa P>!
Darvasi László: Virágzabálók

Darvasi igazi könyvmutatványos, bármit is jelentsen ez a szó. Ezt már első vaskos nagyregényével, a Könnymutatványosok legendájával is bizonyította. A Virágzabálók szintén ilyen súlyos kötet, amelyet azzal a könnyedséggel olvashatunk, mint amivel Darvasi ír. Az író azonban nem csak ahhoz ért, hogy sajátos stílusában meglovagolja a magyar nyelvet, és bravúros mondataival sziporkázzon, hanem nagyon jó mesélő is egyben, aki narrációs eljárásaival úgy építi föl a sztorit, hogy a kedves olvasó élvezze a történetvezetést.

Az első nagyregényhez hasonlóan itt is a magyar történelem csak ürügyet szolgáltat, vagy inkább díszletet képez, amely leginkább csak az időt jelöli ki a könyvben. Ezúttal a kora újkor helyett a késő újkorba, a XIX. századba kalauzol el minket Darvasi. A tér pedig elsősorban Szeged. (Persze Pesten és Bécsen is megfordulnak hőseink.) A könyv öt nagyobb egységből áll. Egy-egy rész egy-egy szereplőre fókuszálva mutatja be nagyjából ugyanannak az időintervallumnak az eseményeit. Így a cselekményszálak folyamatosan bővülnek, kiegészítik, átszövik, sőt néha éppen felülírják, vagy megkérdőjelezik egymást. Ez a narrációs technika lehetővé teszi, hogy egy-egy jelenet teljes egésze homályban, titokban maradjon, és akár több alternatív megoldást is megjelenítsen a regény.

A szöveg stílusa direkt túlburjánzott, túldíszített, rengeteg cselekményben bővelkedik, sztoridús, a mágikus realista elemekben is tobzódhatunk rendesen, sohasem tudhatjuk biztosan, hogy mi a valóságos, és mi a képzelet szüleménye csupán, folyamatoson ezerrel égünk az olvasás folyamán. Mindezek a szövegvilág szerves részét képezik, amelyre ha nem tudunk ráhangolódni, akkor tényleg csak kínkeserves lesz az olvasás. De ha igen, akkor viszont visz magával minket ezerrel, mint a nagy tiszai árvíz. A könyvből lehetett volna húzni, ezt az egyet tudom felhozni hibaként, persze miből nem.

Hogy miről is szól ez a mű, erre nehéz, vagy leginkább nem is tudok mit válaszolni, ahogyan a Könnymutatványosoknál sem tudtam. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor azt mondanám, hogy a cselekmény szintjén, egy szerelmi három-, vagy inkább négyszögről, vagy ki tudja hány szögről szól ez a regény. De szerintem nem ez a lényeg, hanem az olvasás (esztétikai) élménye, ahogyan a mondatok hömpölyögnek, ahogyan a cselekmény sodrása visz előre magával. A főszereplők inkább meseszerűek, mint húsvér-emberek. Ezért érdemes úgy tekintenünk erre a regényre, mint egy nagy mesekönyvre, amelyet a Darvasi László nevű nagy mesélő most elmesél nekünk. És ki ne szeretett annak idején gyerekként meséket hallgatni, majd olvasni. Persze felnőtt mese ez, az életről, a kuszaságáról, a halálról és a szerelemről.

Peónia>!
Darvasi László: Virágzabálók

Darvasi átütötte bennem azt a falat, amely egyre masszívabban vastagodott közém és a regények közé az utóbbi hónapokban. A rosszul választott, majd félbe hagyott könyvekhez kapcsolódó fanyalgások után a Virágzabálók különleges nyelvezete úgy behúzott a regény élvezetébe, hogy a fejem búbjáig alámerültem abba a csodavilágba, amelyben a valóság éles, kontúros elemei, cselekvései közötti időt és teret folyamatosan átlengi a fantázia hol ködös, hol színes, egyszer könnyed, másszor csatakos, súlyos világa. Ez a két világ olyan nyelvi bravúrral, olyan természetességgel szövődik össze a történetben, hogy alig kívánkozik eldönteni, a valóságnak éppen melyik szintjén mozognak a szereplők, hisz a fantáziavilág éppoly valóságos a szereplők többsége (és az olvasó) számára, mint a hétköznapi valóság. Nem tudom, nem is érdekel, hogy ezt a játékot nevezhetjük-e mágikus realizmusnak, és ha igen, mennyire sajátosan magyar. A kategorizálásnál sokkal fontosabbnak tartom a primer befogadói élményt, és én nagyon élveztem azt az érzelmi és nyelvi intelligenciát, amellyel Darvasi be tudta mutatni azt a folyamatot, amelyben egy kislány (Klára) a bő képzelőerővel megáldott, alkoholista apa mellett fogékonnyá válik a valóságon túli valóság konkrét valóságként való megélésére, és végül olyan fiatal nővé válik, akinek a személyiségében hosszú ideig szinte minden amorf. Kláráról az olvasó is sokáig gondolhatja, hogy „csak” önfeledt és naiv nő, akibe a férfiak bármit bevetíthetnek, és aki alkalmas arra, hogy körülölelje, befogadja azokat, akik akarják őt. Kezdetben fiatalasszonyként sem jelöl ki határokat, így a környezete nem is tudja, hogy sebezhető. Pedig ez a hétköznapiságban, a konkrét valóságban mindig csodára váró, földes elemhiányos nő a maga örök várakozásával és vágyakozásával mélyen sebezhető. Ahogy halad előre a történet, megkeményedik, veszít a színeiből, kifosztottá válik. Darvasi örök női kérdéseket szőtt Klára alakjába: megőrizhető-e a szabadság, a csodákra való fogékonyság, az élet íze olyan férfi mellett, akiben a nő a nyugalmat és a biztonságot választotta, amikor összeházasodott vele? Meddig tolerálható egy szabadságra vágyó nő számára a férfiak sajátos szabadságvágya, és hol értelmezhető a hűség határa. Milyen anya válhat egy olyan nőtípusból, mint amilyen Klára? Ezek és még jó néhány jó kérdés ad lélektani mélységet is ennek a többrétegű történetnek.
Három nagyon különböző karakterű férfit tart fogva ez a különös asszony, és a regény egyik érdekessége éppen az, hogy ugyanazt a magtörténetet különböző szemszögekből (Klára, Imre, Ádám Péter) különböző történetként ismerjük meg. Ez a regényszerkesztési forma lehetőséget teremt a történet újraértelmezésére, komplexebbé válik a regényszövet jelentéstartalma, gazdagodunk a kapcsolatok értelmezésének lehetőségével, és egyre tisztábban látjuk a vonzások és taszítások oksági rendszerét.
Újabb jelentésréteget jelent, hogy a személyes történetekre, mint formálható alapanyagokra rányomja magát a történelem. Mindenki azt és úgy kapja belőle, ahogy befogadni képes a rámért nemzeti sorsot. A történet a XIX. századot járja be, és ebből kiemelkedik 1848-49. Hatalmas bravúr az is, ahogy Darvasi a zsidó, magyar, német, osztrák, cigány, szerb szereplők személyes sorsában megkeveri, vagy éppen összecsattantja a Kárpát-medence ezer szállal sodort történelmének egy –egy meghatározó élményét.
Bármennyire sok értéket találtam a regényben, csak 4,5 pontot nyomok rá, mert helyenként soknak, hosszúnak éreztem, ezzel együtt bátran ajánlom azoknak, akinek a lélektan, az élet bár itt van, de „az élet máshol van” határmezsgyéjének bejárása érdekes kalandnak tűnik.

11 hozzászólás
kaporszakall >!
Darvasi László: Virágzabálók

Ugyanaz a történet öt látószögből­*; benne Szeged mikrotörténelme, a XIX. század közepén. Erősen túlírva, a látószögek optikája mentén redundánsan, és egy adag szükségtelen, jóformán testidegen mitológiával nyakonöntve.

Ez utóbbi különösen zavart; mert míg a szerző korábbi – és általam legjobbjának tartott – A könnymutatványosok legendájában a szürreális-mitologikus elemek hézagmentesen illeszkednek a regény szövetébe, addig az itteni mítikus szereplőkre (Koszta Néró fűmuzsikus, Mama Gyökér, Levél és Féreg urak) semmi szükség, úgy fityegnek a cselekmény fonalán, mint birka bundájában a kullancs. Már a cigánytábor (Gilagóg népe) szürreális figuráit is túlszínezettnek éreztem, de ők még belefértek az események láncolatába, viszont a koszovói gyászhuszár és társai már alig.

És a cselekmény bő lére eresztett hömpölygése, mely az események mozaikkockáit lassan érthető alakzatba rendezi, ugyancsak zavart. Sok fölösleges elmélkedést, öncélú stilisztikai zsonglőrködést éreztem az oldalakon; szerintem a regény kétharmad ekkora terjedelemben és mitológia nélkül sokkal jobb lehetett volna. Hogy mire képes az író, ha megzabolázza a tollát, azt a negyedik rész (Fehér árnyék) tükrözi legjobban: kitűnően ábrázolja a negyvennyolc-negyvenkilences délvidéki harcok gyűlölettől átitatott anarchikus kavargását. De sajna a szöveg jelentős része nem lett ilyen ökonomikus.

Némely kitűnő részletek ellenére, mint egész, nekem csalódást okozott.

*(spoiler)

Stendhal>!
Darvasi László: Virágzabálók

A könnymutatványosok után – bevallom – féltem nekikezdeni. Féltem, hogy megint elvesztem a fonalat. Féltem, hogy majd nem értem. Féltem, hogy nem tudom hol ér véget a valóság és hol kezdődik a mese. Mindez talán egy kicsit így is volt.

Valami csodálatosan különleges, ahogy a történet a szereplők különböző szemszögéből kibontakozik az olvasó előtt hol kevésbé, hol jobban beleszipppantva a XIX. századi Szeged, vagy éppen Bécs életébe. …és mint ahogy saját életünk szereplői is hosszú idő elteltével egészen más emlékeket őriznek meg egyazon eseményről, a könyv szereplőinek szemén át is másképp játszódiknak le az események.

Talán tényleg nem mindig és nem egészen egyértelmű, hogy hol ér véget a valóság, hol kezdődik a varázslat, talán tényleg nincs meg mindig az a bizonyos fonal, talán csakugyan maradnak megfejtés nélkül kérdések, a szavak keltette igézetet mindez nem gyengíti.

Csak azt tudom javasolni, ne féljetek!

1 hozzászólás
n P>!
Darvasi László: Virágzabálók

Ismét egy Rotary-díjas könyvet vettem a kezembe. Nem tudtam, hogy az. Most, hogy kicsit utána olvastam Darvasinak, látom mennyi munkába tellett neki egy valóban „testes” könyv. Hat évig írta. Azt mondja: „Nehéz ezt a könyvet fekve olvasni…” Én úgy olvastam, de megszokott párnámmal támasztott…am alá, mert igen súlyos volt. Nem csak kívül, belül is. Lassan ballagva vezeti be az író az olvasót a XIX.. századi Szeged forradalmába.
Szerelmi história 673 oldalon.
Három férfinek Klára körül ' forr a dala' és Klára nem tétlenkedik, hogy testi-lelki igényeit forráspont fölé helyezze. Úgy éreztem, hogy a Tisza már az első szónál áradni kezd és a végén belefulladok én is. De nem így lett. A hömpölygő folyón virágszirmok úsznak. S a letépett virágszirmok csábító eledelként rózsállanak a szerelem hevében égő szereplőknek.
Varázslatos történet, misztikus világ.

"Tégy engem mint pecsétet a te szívedre,
mintegy pecsétet a te karodra,
mert erős a szeretet, mint a halál,
kemény, mint a sír a buzgó szerelem;
lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai." ( Énekek Éneke 8:6)

Goofry>!
Darvasi László: Virágzabálók

„Ettél már virágot?, kérdezte Zsófia, a hangja halk volt és bizalmas.
Hát persze, mondta ő gyorsan, mintha hazudna, és elpirult.
(…)
…virágot enni olyan szép!”
383.o.

Ebben a Darvasi-féle kulináris bokrétában érzésem szerint túlburjánzottak a húsevő növénykék. Persze tudom, és koszorús költőnk is rég megmondá: a virágnak megtiltani nem lehet…, jó van, mindazonáltal nekem akkor is nagyon hiányzott a virágszálakat meghatározó és mosolygásra késztető női kellem, valamint a vigyorgásra ingerlő, az író nőalakjait rendszerint körüllengő feminin huncutságot árasztó fluidum vagy azoknak papíron való tükröződése. Ám tükröződésben így sem volt hiba, de erről talán majd később. (Előbb le köll szögeznem, azér' huncutságban nem volt hiány.)

Naszóval, férfiember a szívén esett sebbel és csalódottságában a borban a haverságban keres menedéket, így találtam rá az 500.! oldal környékén a nagy Virágfaló Péter barátságára. Mert kérem, a költői emelkedettséget nélkülöző szirmokkal nem bánunk kesztyűs kézzel, azokat nem falatozzuk és eszegetjük ildomos ember módjára, azokat mink fölzabáljuk, ott és úgy ahogy érjük. Nincs ezen mit csodálkozni kéremszépen!

Hosszan, nagy mesélőkedvvel, elmémnek tetszetős mondatokkal kötötte egybe mondandóját az Íróúr, az általam Szív-béli hiányosságoknak ítélt dolgokat pedig jobb, ha inkább feledem. A szereplőgárda egymásra irányuló reflexiói éppen úgy zártak egy kör mentén, mint ahogy a nagyepikai-, az önmagába forduló történet eseményei. Álljunk meg egy szóra, szereplők! Féregúr, Levélúr, Mama Gyökér, és Habred benneteket meg tudjátok ám, hogy hova a fészkes izébe kívántalak…, csak azér'mondom! A mindenlébenkanál Schütz doki figuráját viszont készséggel lájkolom, jól szőtte az öreg pók, azt meg kell hagyni!

A bőven áradó, széles árterű Tisza víztükrében meg-megjelenő, hol csordogáló, hol forrdogáló történelmi események remek kulisszáit adták a regénynek, és benne a fokozatosan feltáruló titkok és az egymásra ható emberi sorsok fordulatainak. Innen is onnan is szemembe villantva az egyes karakter kislámpásának fényén át, emígy valahogy:
„…ha az Isten és az ember nem tükröződnének egymásban, nem lenne értelme az életnek! Akár helytelent, akár jót cselekszünk, az látszik Istenben. Az ember is tükröződik a teremtésben, az ember tükröződik az emberben is, vagyis mindabban, amit teremt, a fiú tükröződik az apában, a lány az anyában, a nő a férfiben, a férfi a nőben. A jó tükröződik a rosszban, a rossz a jóban, semmi sem állhat meg a tükörképe nélkül. Csak egyet szólunk, s az a szó százezer darabbá hull a világban. A tükörképünk is végtelen!”

Végezetül szeretném köszönetemet kifejezni az olvasmányélményért, valamint nagyrabecsülésemről biztosítani a Moly olvasó közösségének nagy barátját, az ő protekcionizmusának az érdeme, hogy ezt a könyvet a kezembe vettem.
Ezen értékelésemet, a http://moly.hu/kihivasok/vandorlas-darvasi-laszlo-vilagaban kihívásra fikarcoltam! :-)

4 hozzászólás
olvasóbarát>!
Darvasi László: Virágzabálók

Nagy kedvencem Darvasi és ez a regénye is nagyon tetszett. Rám, aki Szegeden élek különös hatása van ennek a könyvnek, hiszen a város történetéről (is) szól és mellette egy mesevilág szövődik. Még könyvtárosként dolgoztam, amikor éveken keresztül kutatott a szerző a könyvtárban, régi újságok, dokumentumok anyagában, figyeltük és vártuk mikor készül el és vehetjük kézbe az új regényt. Elvarázsoló stílusa van, szokatlan mondatszerkezetek, nagyon be tudja szippantani az olvasót.
Keretbe foglalja a történetet az árvíz, a hatalmas tragédia, amelyben elpusztult Szeged. Az idősíkok váltakoznak. A regény az1848 és 1879 közötti történéseknek állít emléket. A városban együtt élnek magyarok, németek, szerbek, zsidók és cigányok. A Tisza végigkíséri a város életének történetét, munkát ad a halászoknak, a hajósoknak, hallal táplálja, majd elpusztítja a várost. „Árad a víz, a forradalom, a szerelem.”

2 hozzászólás

Népszerű idézetek

daniagi>!

Ne feledd, meg lehet tanulni a várakozásban a jót, mondta. Amire vársz, leginkább az a tiéd. Azért vársz rá, mert nincs hozzá közöd. Akkor lesz jó várni, ha meg tudod köszönni neki, egy ígért alkalomnak, egy hiányzó másik embernek, hogy várhatsz rá. Akkor megérted, hogy ő is a tiéd. S ha megkapod, szomorú leszel, hogy nem várhatsz rá többé.

Goofry>!

A fájdalom az, kedvesem, amikor magunkon kívül nem látunk mást.

92. oldal

1 hozzászólás
Goofry>!

Az igazság sem szent, jegyezte meg Imre, túl sok van belőle.

252. oldal

1 hozzászólás
Psyche>!

Akit szeretünk, attól kérünk. Ha nagyon szeretjük, sokat kérünk. Akit nem szeretünk, attól nem kell semmi, suttogta Klára. Akit szeretünk, attól mindent elkérünk!

48. oldal, Magvető

havas>!

… nem tudod, hogy az fáj a legjobban, amikor sehogyan sem akar fájni?!

47. oldal

cippo I>!

Mi az, hogy igazi költészet?, kérdezett közbe Klára.
Pelsőczy nyalogatta a felső ajkát, gondolkodott, majd annyit mondott, ami nagyobb fájdalmat okoz, mint ami valóban van.

dodelka>!

Igaz, hogy a fájdalom elfáraszt, de míg gyötörni tud, ébren tart. S ha te meghalnál, mint egy virág, csak ő, a fájdalom alszik el benned, míg te tovább virrasztasz mindenki másban, aki valaha szeretett téged!

195. oldal

havas>!

[…] vannak olyan történetek is, amiknek abban a pillanatban lesz végük, amint hozzájuk kezdenek, de nyomban elkezdődnek, amikor a végükre érnek."

8. oldal

havas>!

Elmenni valahová mindig könnyebb, mint visszatérni […].

326. oldal

3 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Bólya Péter: A veréb századik lépése
Halász Margit: Éneklő folyó
Zabos Géza: Tiszahát
Döbrentei Kornél: Tiszóka
Kádár Lajos: Kolomp szól a ködből
Kertész Mihály: Szökés a teknőben
Juhász Antal: Parasztok, pásztorok, kézművesek
Tóth Béla: A szegedi nagyárvíz képeskönyve
Takács Tibor: Tiszai mesék
Bátyi Zoltán: Táncol a Tisza