Ez ​volt…, így volt Börtönországban 0 csillagozás

Egy evangélikus lelkipásztor élete a román diktatúrában
Dani Péter: Ez volt…, így volt Börtönországban

Elhatalmasodott bennem az a belső bizonyosság, hogy nem szabad többé halogatnia az átélt, megtapasztalt, a múltban lepergett tények leírását, mert ezek hatása ma is tetten érhető – mondta az 1982 óta Németországban élő lelkész Dani Péter. – A kényszermunkatáborból való 1964-es szabadulásomtól kezdve 1982-ben bekövetkezett elüldöztetésemig egész Románia egy nagy börtön volt számunkra. A közvetlen környezetünkbe beépített besúgókkal az állambiztonsági hatóság mindent ellenőrzött. A házkutatás veszélye állandó volt. Elüldöztetésem után Németországban jóindulatúan figyelmeztettek, hogy a securitate itt is szaglászik utánam. Féltettem az otthon maradt öreg szüleimet, akik állandó rendőri zaklatásoknak voltak kitéve. Sajnos már egyikük sincs közöttünk, így nyugalmazott lelkészként elérkezettnek láttam az időt a bizonyságtételre, a vallomástételre.

>!
Püski, Budapest, 2006
334 oldal · ISBN: 9630613409

Hasonló könyvek címkék alapján

Reményik Sándor: Reményik Sándor összes verse I-II.
Thurnay Béláné Schulek Vilma: Termő csipkebokor
Cserháti Sándor – Balikó Zoltán: A megrepedt nádat nem töri el
Megerősödés
Túrmezei Erzsébet: A kegyelem ege alatt
Kovács Eleonóra: A Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezet története
Hitünk-életünk
Börönte Márta: Csillaggyertyafény
Fabiny Tibor (szerk.): „Serkenj fel, aki aluszol”