Dánél Mónika (szerk.) · Fodor Péter (szerk.) · L. Varga Péter (szerk.)

Esemény ​– trauma – nyilvánosság 0 csillagozás

Dánél Mónika – Fodor Péter – L. Varga Péter (szerk.): Esemény – trauma – nyilvánosság

A ​kötet tanulmányai többek között olyan kérdésekre keresik a válaszokat, hogy miként határozható meg a történelmi és az irodalmi esemény, hogyan válik ön- és világértelmezést átalakító módon a történés eseménnyé, és ebben milyen szerepük van a mediális összetevőknek. Az esemény, illetve a trauma jelenségének vizsgálata magában foglalja az irodalmi – és nem csak irodalmi – nyilvánosság szerkezetének irodalom- es médiatörténeti, valamint történettudományi szempontú elemzését. Az interdiszciplináris közelítésmódot az indokolja, hogy az irodalmi esemény értelmezhetőségét nem lehet elválasztani sem a történelem tapasztalatától, sem annak a nyilvánosságnak a szerkezetétől, amelyben – eseményként – megjelenik. A különböző tudományterületek kutatóinak közös munkája széles perspektívát kínál, a kötetben szereplő írások eltérő szempontok alapján, változó hangsúllyal közelítenek történelmi és irodalmi esemény, valamint az azok létrejöttét előfeltételező nyilvánosság korszakonként és… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Ráció-Tudomány Ráció

>!
Ráció, Budapest, 2012
396 oldal · ISBN: 9786155047374

Várólistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Szegedy-Maszák Mihály: Szó, kép, zene
Zsávolya Zoltán: Elágazó ösvényen
Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
Kulcsár Szabó Ernő: Történetiség, Megértés, Irodalom
Trócsányi Miklós: William Golding regényeinek képi valósága
Kulcsár Szabó Ernő: Beszédmód és horizont
Sándor Iván: Németh László üdvtana
Szegedy-Maszák Mihály: „Minta a szőnyegen”
Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben
Buda Attila – Nemeskéri Luca – Pataky Adrienn (szerk.): „…mi szépség volt s csoda”