Dallos Ferenc (szerk.)

Imádkozzatok ​Testvérek! 0 csillagozás

Imakönyv és lelki kalauz
Dallos Ferenc (szerk.): Imádkozzatok Testvérek! Dallos Ferenc (szerk.): Imádkozzatok Testvérek!

A miséző pap a felajánlás után minden szentmisében ezzel a figyelmeztetéssel fordul a hívekhez: „Orate fratres, – Imádkozzatok testvérek!” Imádkozzatok, mert ez az Úr parancsa: „Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak” (Mt 7,8). Imára figyelmeztet Szent Jakab apostol: „Szomorú valaki köztetek? Imádkozzék. Jó kedve van? Énekeljen zsoltárokat.” (Jak. 5,13). Az imádság a lélek anyanyelve: imádságának szavával szól az ember Istenéhez, magasztalja szent fölségét, hálálkodik számtalan adományáért és könyörög földi élete testi és lelki szükségleteiért, végül lelkének üdvösségéért.

>!
Anonymus, Róma, 1957
498 oldal · puhatáblás
>!
Anonymus, Róma, 1955
448 oldal

Kedvencelte 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Madari Gyula (szerk.): Eucharisztikus jubileumi információs és liturgikus kézikönyv 2000
Latin-magyar nappali zsoltároskönyv az évközi időre
Énekes Zsolozsma az Esztergomi Breviárium alapján – I/B Virrasztó Zsoltárkönyv (Nokturnále)
Barsi Balázs: Vade Mecum Franciscanum
Énekes Zsolozsma az Esztergomi Breviárium alapján – II/A Ádventi Diurnále
Psalterium latino-hungaricum / Latin-magyar zsoltároskönyv
Halász Pál (szerk.): Plébániai imádságos és énekeskönyv
Cser-Palkovits István: Nagyheti gondolatok
Efraim testvér: A rózsafüzér titkai
Schuschnigg Theresia: Őáltala, Ővele, Őbenne élünk