Újabb ​költemények 3 csillagozás

Czóbel Minka: Újabb költemények Czóbel Minka: Újabb költemények

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

Eredeti megjelenés éve: 1892

>!
136 oldal · ISBN: 9789634172758
>!
Singer és Wolfner, Budapest, 1892
270 oldal · keménytáblás

Enciklopédia 1

Szereplők népszerűség szerint

Buddha


Kiemelt értékelések

Chöpp P>!
Czóbel Minka: Újabb költemények

Gyönyörű leírások, szebbnél szebb természeti képek mestere Czóbel Minka. Hangja és lírája, szóképei és nyelvi leleményessége Arany Jánost és balladáit idézik. Méltánytalanul elfeledett költőnője a magyar irodalomnak.

A kötet legszebbjei:

A bagoly.
A változhatatlan.
Horváth Klára.
Kőasszony.

Ratoncita P>!
Czóbel Minka: Újabb költemények

Véletlenül találtam rá a költőnő kötetére és meglepetés volt, mennyi szépség lakozik benne. A természeti képek tetszettek a legjobban.


Népszerű idézetek

Chöpp P>!

És Buddha jó, bánat s öröm helyébe
Nyugalmat nyújt engesztelés gyanánt,
Nemlét fátylát kegyelmesen borítja
Ürömre, fájdalomra egyaránt.

Jó égiek. (részlet)

Kapcsolódó szócikkek: Buddha
Chöpp P>!

Beteljesült kivánság élvezet
Csakis reménytelenséghez vezet!

KŐASSZONY. XIII. (részlet)

Chöpp P>!

Hogy ha majd a kis ablakot
Jégvirágnak pelyhe fedi,
Szegény asszony, ki sem nézhet,
Csak a tavaszt emlegeti.

Eljön az is végre, végre,
Újra kiül a ház elé,
Lassan, lassan, de csak mégis,
Folyik élte, végefelé.

Nem kívánja, nem is bánja,
Csak eltűri, csak elvárja,
Mint eltűri, ha rá esik,
A nap fénye, lombok árnya.

Szegény asszonyt látogatni
El-eljártam, néha-néha,
Mindig vidám mosolygással
Nézett elémbe a béna.

Megkérdeztem: hogy van? mint van?
Jobban van-e? – »Na még mehet,
»Nincs rossz napom, meleg is van«,
Volt rendesen a felelet.

Tovább kérdém: unja magát?
»Dehogy, miért? – hiszen látok!
»Megszoktam már, megszerettem
»Úgy a hogy van, a világot.«

Hogy ha láttam, észrevettem:
Szenvedése kínzóbb, nagyobb,
Csak azt mondta: majd elmúlik,
Jó az Isten, ád jobb napot.

Vigaszt vinni jártam hozzá,
Vigaszt hoztam magam tőle,
Több kellett az én szívemnek,
Mint az övének belőle.

Idegen föld halmát jártam,
Mikor egyszer hírét vettem,
Hogy az asszonyt eltemették,
Kit oly nagyon megszerettem.

»Jól járt szegény!« – mondták többen,
De én tudtam ott is, távol,
Hogy egy csendes, majdnem boldog
Élet múlt ki a világból.

Sírját most is a napsugár
Arany fénynyel hintegeti,
A mig itt élt e világon,
Jól esett a napfény neki.

Kis homokos sírdomb felett,
A perje közt, hangyák járnak
Olyan sokszor nézegette,
Megbámulta a hangyákat.

Ákáczhajtás vékony galyán
Énekelnek a madarak,
De sokszor is elhallgatta,
Szerette a madarakat.

És ő maga? ki oly csendes
Türelmes volt életében,
Még csendesebb, türelmesbb lett,
Nyugszik, pihen némán, szépen.

Egy darab élet. (részlet)

Chöpp P>!

Temetőben sárga agyag
Frissen hantolt dombra tapad,
Nedves nehéz barna rögök
Széjjelhintve a fű között.

Az új sírnak szomszédjában
Régibb hanton kék virág van,
Kék virágba szállt a lélek
Halott felett hajt az élet.

Kubikos nóta. (részlet)

Chöpp P>!

A VÁLTOZHATATLAN.

Csendes sötét éjjel, meglepett egy álom,
Idegen az élet – holtak után vágyom.
Barátok, rokonok voltak körülettem,
Éltem javát velök de rég' eltemettem.
Csendes sötét éjjel vissza-visszajárnak
Emlékek, visszhangok, ködbe olvadt árnyak.
Virágos kertekbe hívnak, csalogatnak,
Mennék – de már késő – úgy is vége annak.
Egyedül, egyedül kell a pusztát járnom,
Nem tehetek róla, hisz' nem választásom.
Azt hiszitek, hogy nem szívesebben lennék
Élet-asztalánál vígadozó vendég?
Mint így, a sötétben, tágra nyitott szemmel
Nézni, miként szenved féreg, állat, ember.
Segédkező kézzel hajlanék hozzájuk,
Visszataszít szemök, visszariaszt szájuk.
Néma kérés szállong mindegyik szeméből:
»Kimélj meg legalább szánalom terhétől!«
Behúnyom szememet, inkább ne is lássam,
Mindhiába – örök, hozzám kötött társam:
Saját szenvedésem, mások szenvedése.
Ezer tövis mélyed minden szívverésbe.
Sötétség, pusztaság – ki segíthet itten?
Könyörüljél rajtunk hatalmas nagy Isten!

Chöpp P>!

Mint jó anya, ki lelkén hordja,
Hogy boldog légyen kit szeret,
E női szívben összeolvad
A szerelem s a szeretet.

A tánczterem II. (részlet)

Chöpp P>!

Háború tüzében
»Sok gyom terem az ember szívében,
»Kikél benne minden, a mi földi,
»Mint a nap a kigyótojást költi.«

HORVÁTH KLÁRA. I. BEVEZETÉS. (részlet)

Chöpp P>!

Regényes múlt, regény-alakja:
Csatában küzdő gyönge nő,
Lelkeddel ellentétes élted,
Mi egyszerűen érthető.

Hogyan? ámúlva kérdik mások,
»Csatába ment s nem volt merész?«
Szeretted férjed, elkísérted,
– Igy értem én, – ez az egész.

Fesztetics Judit. (részlet)

Chöpp P>!

Hangjában is jelzi egy lehellet:
Az, életért alkudozni kellett.
Alkudozik hát, mi mást is tenne?
Más úgy se menne!
A szegénységet ő nem tanulta,
Született benne.

Város végén. (részlet)

Chöpp P>!

Az anyaföldnek egy-egy édes álma:
Rég elvirult növényzetek pora,
Elhamvadt nemzedékek tábora,
Szétomlott sziklák foszlott törmeléke. –
Csak száll a por a finom esti légbe,
S örökre egyesülve benne téved
Az elmúló – kifogyhatatlan élet.

A por (részlet)


Hasonló könyvek címkék alapján

Petőfi Sándor: Petőfi Sándor összes költeményei
Arany János: Rózsa és Ibolya
Egy pesti arszlán: A pesti művelt társalgó
Mikszáth Kálmán: Víg órák a kis gyermekek számára
Babits Mihály: Levelek Iris koszorújából
Vörösmarty Mihály: Vörösmarty Mihály összes költeményei
Berzsenyi Dániel: Berzsenyi Dániel összes versei
Szalay Fruzina: Versek
Ábrányi Emil: Ábrányi Emil költeményei
Arany János: Arany János kisebb költeményei