A ​Kárpát-medence fémnyersanyag-forgalma a későbronzkorban és a vaskorban 0 csillagozás

Czajlik Zoltán: A Kárpát-medence fémnyersanyag-forgalma a későbronzkorban és a vaskorban

A ​könyv georégészeti szempontrendszer alapján dolgozza fel a Kárpát-medencében egykor élt népek fémnyersanyag-felhasználásának történetét. a bronzkor kései szakaszától a vaskor végéig, közel két évezreden át. Bizonyos esetekben azonban elengedhetetlen, hogy visszanyúljon a fémfeldolgozás kezdeti időszakát jelentő késő neolitikus és rézkori kultúrák idejére is.
A munka alapját a szerző az elmúlt közel 20 évben a témában született publikációi, kutatásai, közvetlen magját pedig az 1997-ben elkészült, 1998-ban megvédett kandidátusi disszertációja adta. A kötetbe beépültek a Franciaországban eltöltött posztdoktori ösztöndíj tapasztalatai, valamint az ezt követő Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj és a Bolyai János Kutatói Ösztöndíj keretében végzett kutatások, melyek a magyarországi anyagokkal kapcsolatos ismeretek kiszélesítésére adtak lehetőséget. A kötet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió támogatásával jelent… (tovább)

>!
172 oldal · ISBN: 9789632842783

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Vágó Ádám: A Kárpát-medence ősi kincsei
Kovács Tibor: A bronzkor Magyarországon
Pásztor Emília: Bronzkori, vaskori földvárak és halomsírok a Dunántúlon
Nagy Marcella – Ilon Gábor – Révész József: „KINCS”
Hampel József: A bronzkor emlékei Magyarhonban I-III.
Németi János – Molnár Zsolt: Bronzkori hatalmi központok Északnyugat-Erdélyben
P. Fischl Klára: Ároktő-Dongóhalom bronzkori tell telep
Raczky Pál (szerk.): Dombokká vált évszázadok
Ecsedy István – Kemenczei Tibor – Kovács Tibor: A bronzkor kincsei Magyarországon
R. D'amato – A. Salimbeti: Bronzkori görög harcosok