Titkos ​tanítások 3 csillagozás

magyar mesékben – Belső Ösvény
Csöpel Láma – Kovács Imre Barna: Titkos tanítások Csöpel Láma – Kovács Imre Barna: Titkos tanítások

Évezredek ​óta az emberiség legnagyobb bölcsei egyetlen titkos dolgot tartanak a legfontosabbnak és a legnagyobb kincsnek. Vajon mi ez a kincs? Milyen gazdagságról beszélnek a bölcsek? Erről szól ez a könyv. A Belső ösvény, amely ehhez a kincshez vezet, nem kötődik semmilyen valláshoz, bármely vallás hívei követhetik, sőt azok is, akik semmilyen vallással sincsenek kapcsolatban.

Ez az első könyv, amely hitelesen bemutatja a Belső Ösvény magyarul fennmaradt tanításait. A könyvben magyarázott hagyomány a legrégibb eurázsiai Belső Ösvény tanítások három útját tartalmazza, amelyek a mai napig élő átadásban maradtak meg, mint titkos, szóbeli tanítások. Ez a három út a Táltosok Útja, a Gyémánt Út és a Nagy Teljesség Útja. Ezek a tanítások képezik a könyv magyarázatainak az alapját és vezérfonalát.

A Belső Ösvény értelmezésében a múlt önmagában érdektelen, csakúgy, mint a gyökértelen újítások egymást követő sora. A hagyomány követése nem a múlt felidézése, hanem sok száz… (tovább)

>!
Belső Ösvény, Debrecen, 2002
300 oldal · ISBN: 9632049608

Kedvencelte 2

Most olvassa 1

Várólistára tette 5

Kívánságlistára tette 10


Kiemelt értékelések

szuzii>!
Csöpel Láma – Kovács Imre Barna: Titkos tanítások

Nagyon tetszett. Elgondolkodtató, másképp olvasni a meséket.


Népszerű idézetek

palastim>!

A helyes indíték kialakítása három szinten történik:

Az első szinten el kell fogadnunk azt a törvényt, hogy minden tettünk visszahat ránk, és a cselekedet hatásának minőségét a cselekedet indítékának a minősége határozza meg, nem pedig a cselekedet külső látszata. Az indíték a vetőmaghoz hasonlítható, míg a visszahatás az aratáshoz. – Ha búzát vetsz, búzát aratsz.

A második szinten meg kell ismernünk önmagunkat, meg kell tanulnunk az őszinteséget, hogy tisztában legyünk valódi indítékainkkal, és azokat uralni tudjuk. Fontos, hogy az indítékainkat, szándékainkat tisztán lássuk. Ehhez tudatosság és önismeret kell, tudnunk kell, miért teszünk dolgokat, mert teljesen az indítéktól függ a visszahatás. A tett, ok és gyümölcs törvényéről beszélünk, amely szerint minden cselekedet visszahat a cselekvőre. A bumerángra gondolhatunk. A bumeránggal az ember céloz, valamit le akar ütni vele, eldobja, majd utána visszajön, el kell kapni. A bumeráng eldobása három mozzanatból áll: szándékból – célzunk, cselekedetből – eldobjuk, és visszahatásból – el kell kapni. Ez a karma: a tett, ok és gyümölcs törvénye.
Megfigyelhetjük, hogy cselekedeteinket legtöbbször érzelmeink irányítják. Az érzelem hatása alatt cselekszünk, s amíg az érzelem hatása tart, addig minden nagyon jónak látszik, de az érzelem elmúltával sokszor már nem szívesen vállaljuk cselekedeteink következményét.
Minden dolog okok által keletkezik, ezek viszont teljes egészükben a cselekvő magatartásának irányultságától függenek.

A harmadik szinten ki kell fejlesztenünk magunkban a jó indítékot, amely által minden cselekedetünknek jó hatása lesz.
Ezen a szinten már azt kell elérnünk, hogy a szívünk mélyén rejlő, legbelső indítékunk is jó legyen. Ha valakiben őszinte jószándék van, akkor cselekedetének hatása jó lesz. Tehát ha szeretetből, gondoskodásból tesz valamit, annak jó eredménye lesz még akkor is, ha esetleg a cselekvés külső látszata ezt nem árulja el, mint a gyermekét gonddal, ám ugyanakkor kellő szigorral nevelő, szerető szülő esetében. Ezzel szemben egy ártó szándékkal elkövetett dolog eredménye ártalmas lesz. A rejtett, ártó szándékú, csalárd indítékú cselekedet, amely kifelé mosolyt és megnyerő grimaszokat mutat, látszólag segít, gondoskodik, de mivel az indíték, a hátsó gondolat gonosz, az eredmény ártalmas lesz. Az ártó szándékú cselekedet visszahatása magára a cselekvőre pedig elkerülhetetlenül szenvedés lesz.

152. oldal

7 hozzászólás
Farkasdal>!

Az együttérzés nemcsak egyszerűen egy szenvedő lény iránt érzett rokonszenv vagy törődés, nemcsak az előtted lévő lény felé irányuló meleg szív, vagy az ő szükségeinek és fájdalmának éles, világos felismerése, hanem mindezen túl egy kitartó és gyakorlati elszántság arra, hogy megtégy minden lehetőt és szükségeset, ami segíti a szenvedés enyhítését. Az együttérzés nem valódi, ha nem tevékeny.

>!

Gombnyomásra működő garázsajtók, előcsomagolt élelmiszerek, légkondicionálás, tömegtermelés, műholdak, hatalmas munkagépek, nyolcórás munkaidő, TV – mind arra valók, hogy megkíséreljünk egy élvezetes, megbízható, biztonságos és általunk irányítható világot teremteni.

207. oldal

>!

A dolgok ott vannak, mivel nincsenek ott – máskülönben nem létezhetnének. A dolgok azért lehetnek ott, mert nem léteznek. A dolgok léte a nemlétükön alapul. A dolgok csak úgy létezhetnek, ha képesek a nemlétre is. Az országúton átmenő fehér kutya nem fehér kutya, mert a fehérsége a feketeségen alapul. Ezért a fehér kutya tényleg fehér kutya, mert a fehérség a feketeségen alapul. Az országúton átmenő fehér kutya mindenképpen fehér kutya, mert nem fekete. Ugyanakkor nincs is országút.

116. oldal

Farkasdal>!

A mesék leírják az elme természetét, és rávezetnek a szabadulás útjára.


Hasonló könyvek címkék alapján

Nagy Olga: Táltos és Pegazus
Bajkán László – Berze Nagy János – Bősz Imre Ádám – Grandpierre Attila – Koszecz Sándor – Makoldi Sándor – Pap Gábor – Szakács Attila – Szántai Lajos: „Aki nem hiszi, járjon utána”
Leszkoven László: Magyar népmeséink – mindennapi útmutatóink
Pápes Éva: Királylányok, tündérek, boszorkányok
Róna-Tas András (szerk.): A nyolcszirmú lótusz
T. Aszódi Éva (szerk.): Kisgyermekek nagy mesekönyve
Kovács Ágnes (szerk.): Icinke-picinke
Ágh István (szerk.): Parazsat evő paripa
Boldizsár Ildikó (szerk.): Mesék boldog öregekről
Kormos István (szerk.): A háromágú tölgyfa tündére