Tizenhét ​hattyúk 137 csillagozás

Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk

„Én, Csokonai Lili löttem e nyívvel tellyes világra az 1965. esztendőben 17. septembris virradólag Csepel szürke lapályában, az igaz római hitben és hitetlenségben megmaradván hóttig.” Így kezdődik Csokonai Lili könyve. Regény és önéletrajz, látomás és valóság. Egy árván maradt lány sivár, profán kálváriája a mai ember számára szakrális nyelven. Nevelőapja kikezd vele, mennie kell, takarítónő lesz, szexről, szép ruhákról, illatszerekről ábrándozik, elveszti szüzességét, nős emberrel kerül viszonyba, később a test és a lélek csábításainak egyaránt engedvén a legkülönfélébb kalandokba keveredik. Egy lány a 80-as évek közepétől elkezdi mondani az életét. Az életünket. Reménykedjünk.

Eredeti megjelenés éve: 1987

Tartalomjegyzék

>!
Magvető, Budapest, 2015
136 oldal · ISBN: 9789631433326
>!
Magvető, Budapest, 2005
136 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631424243
>!
Magvető, Budapest, 2005
136 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631422550

2 további kiadás


Enciklopédia 4


Kedvencelte 13

Most olvassa 12

Várólistára tette 67

Kívánságlistára tette 29


Kiemelt értékelések

Bla IP>!
Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk

Hát ez a könyvecska – valami fantasztikus volt. Eddig csak a létezésével és a történetével hatolt el hozzám, tudtam, kiderült korábban Esterházy játéka, de ma, azaz tegnap éjszaka szembe találkoztam ezzel a veretes, XVII. századi archaikus nyelvezettel, s az író játékainak s üzenetének lényegével – döbbenetesen kiváló! A 17 mint prímszám, a nyelvezetre, Lili korára, s a haikura (egy távol-keleti versformára), valamint az írás szerkezetére is utal, ugyanakkor árulkodó, hogy egy ilyen fiatal nem beszélhet ilyen jól latinul, s ezen a nyelvezeten a XX. század végén. A hattyúk átváltozása ismert – fordított történet 'A rút kiskacsa" –, itt Lili átváltozása a balesettel valósul meg fordított irányban – elveszíti korábbi lényét, s alkotja újjá írásával. Mindeközben rejtetten Jézus, ill. egyházi szertartásban megtestesülő misztériuma előtt is áldoz az író – szóval egyszerűen fantasztikus, többrétegű jelentéstartalmat hordozó mű – IGAZI OLVASNIVALÓ! Remélem sikerül majd dedikáltatnom! – Sikerült! Liliként írta alá!

2 hozzászólás
mbazsa P>!
Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk

Molyértékeléshattyú:

Anno Domine 2006-odik esztendejében en olvasám vala príma könyvet az gróf Esterházy Pétertűl. Nem tudám, hogy az Magasságos kegyelmébűl vagy az ördöngtűl rendelteték. Böcsülettel végigolvasám vala. Légyen siralomnak völgye, nagy szenvedések közepette béfejezém, es megfogadám, en tübbet az istentelen gróftól nem olvasék. Be keveredék az grófnak további pajzán könyvecskéi az ennen kezem ügyeibe. (Egy nőrűl, az Hrabalnak könyve, Hahn-Hahn grófnénak pillantásárúl etcetera.) Hagyám hogy az en ídes anyanyelvem kalauzoljon engemet. Nagyokat kacagék, nem törődvén lelkem kárhozatátúl, az bűnös literátor ílvezetekben, ponyvákban en megfetrengenék. Olyak, mint az áfium.

Anno Domine 2021-edik esztendejében olvasám repetícióként az Tizenkét hattyúkat. Pediglen olvasám az grófnak bölcselkedésit, az Kitömött hattyújában, kvázi memoárját eme ponyváról, pediglen nézem és hallám az Ott és Gács úrhölgyek disputáját, purpárléját, (Anna valék mindketten,) mégis maradék setétségben, heába várom az idves illuminációt. Esmérem az grófnak príma tehetségét, ki mívelé az magyar ídes anyanyelvet igen kivánlón, magiszterátusi szinten, en magam mégsem szórakózék eme textuson. Tobzódni vágyom az Csokonai Lilla románcában, be ahogyan mondanok második millenniumban, hoppon maradék, megfekszi gyomromat az en ídes anyanyelvem. En még nem maturálódtam emez könyvhöz. Bele is töretik ennen pennám eme bírálatomba, nem is bírom az nyelv eme regiszterét. Harmonia Caelestis légyen az en favoritom, az gróf legkiválóbb míve, úgyhogy bele is vetém en magamat teljesen.

Appendix a molyértékeléshattyúhoz:

Pics@ba az archaizmussokkal, éljenek a neológusok.

Roszka>!
Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk

Nem igazán tudom ezt a könyvet hová tenni. Nem értem miért a régies beszéd. Nem értem miért a trágárság, vagy alpáriság. A történet nem rossz. Lehet még egyszer el kell olvasnom, hogy megértsem. De annyira meg nem volt jó. Szóval nem értem.

5 hozzászólás
robinson>!
Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk

Sajnos a %-os értékelést nem igazán tudom emelni… az Abortuszhattyú és a Halálhattyú táján, már talán együtt voltunk Lilivel, de gyorsan kisiklott, elrepült…

Frank_Waters I>!
Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk

Tragikus história az magyarság viharos évszázadábúl (húszadik).

Nem es annyira az viharrúl vólna itt szó, hanem e leánrul, szép Csokonai Liliről, ki e könyvet írá.

Bizonos feltételezések szerént e könyvet a nagynevű családbúl származó jó Esterházy Petrus írá. Lator hazudság, hát hiszem az borítón is Lili neve áll.

Mirűl szól? Mondhassuk, hogy az szerelemrűl, az Úristenrűl, meg a bogárhátú hintórúl, de mastan ehhez nincsen kedvem. (üres hely hagyva)

Beszélnék inkább arrúl, hogy a nyelv, hogy az könyv nyelve olyan, valamint Bethlen Katáé.

Tizenhét hattyúk: tizenhetedik század.

Mondá e könyvrűl jó Selyem Zsuzsa asszon, hogy idézet. Hogy úgy írni, mint a régiek, az idézet, mastan nem ígyen gondolkozik senki se, hanem hát máshogy. Tovább mönnék: a nyelv mindég idézet. Mit hallánk apánktúl s anyánktúl, legelébb azt másoljuk, későbben a jó kódexek szóit s grammatikáját tanúllyuk el.

Így vala ez mindenkoron.

De vajh kit idézett az első embör, kit az Úristen (avagy az Evolúczió) a Fődre helyezett, s ki először megszólalt vala? Kezdetben vala a szó? Kezdetben vala ga.

Abszolut hülyeség.

Nem es beszélnék többet, bár ügön élvezem, úgy írni, mintha én es. (Értve: mintha az tizenhetedik századbúl szólnék hozzátok az internet nevű találmány s Deo közbenjárásával.)

Mongyuk egy kérdésöm még vólna.

Komolyabban kéne vőni azt a kurva üdőt?

sophie P>!
Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk

Újraolvasás vala.:)

Először a filmet láttam. Nem tetszett persze. „A cselekmény sima, mint az asztallap” – mondja egy kommentelő a porton, Gryllus Dorka nagyon fiatal, a rendező kicsit kapkod. Az imdb-n 6,6-on áll, szerintem ebből legalább kettő az erotikus jeleneteknek tudható be.

Utána rögtön elolvastam a könyvet. Telitalálat. A történet színes. És tragikus.

Most, második olvasásra szinte egyáltalán nem volt fontos a cselekmény. A leány a fontos. Meg a szöveg. A szavak. A mondatok. A ritmus. Csodálatos.

8 hozzászólás
discipula_magistri>!
Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk

Még ha akadnak is Esterházynak olyan művei, amelyek talán kevésbé felelnek meg az ízlésünk támasztotta igényeknek, aki ilyet képes alkotni, az egyszerűen nem lehet rossz író.
A nyelvezetért még egyszer ennyi csillagot adnék.

Piintyő>!
Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk

ez aztán már tényleg psyché! mondtam is magamnak: te tényleg hülye vagy, hogy neked minden psyché :)
hát, majd még meggondolom, mi is volt a kifogásom, mert ez sem igazán tökéletes.
kétségtelen, ez a nyelvezet nagyon csábító, az ember késztetést érez, hogy felolvadjon benne, s ne lássa meg a rejtező hibákat, pedig számomra pont a nyelvezet az, amiben ellentmondást éreztem a tartalom és forma vonatkozásában.
ha befejeztem, még írok.
hát igen. az az egy nem tetszett benne, hogy ehhez az archaikus nyelvhez nem illettek azok a modernkori kifejezések pl Volkswagwen, BKV, Politechnik, dinamó stb, vagy olyan szavak, mint; kisanyám, generálkérdés stb. ezeknél mindig az volt az érzésem, hogy kiesett a szerepéből. persze nem volt ez olyan sok, de mégis egy kicsit meghökkentett, mint ahogy az is az első oldalon, hogy 1965-ben született az elbeszélő. el is olvastam még egyszer, hogy nem tévedtem-e.
azért ezek mellett a hibák mellett is nagyon tetszett, nem tudok ellenállni ennek a régies nyelvi kifejezésnek, enélkül sokkal kevésbé lett volna kifejező, bármennyire is drámai a téma.
nos, hát: talán nem is volt az annyira hülyeség, hogy a fuharosoknál is éreztem ezt a Weöres hatást, itt meg még hatványozottabban.
úgy gondolom, Csokonai Lili uram, ideje megismerkedni az igazi hangjával is. de vajon melyik az?

2 hozzászólás
odivne P>!
Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk

Elég nehéz volt „belerázódni” az olvasásba, nem volt könnyű eset. Lili balesete megnyitja a múltat, s ő rendre elmeséli átváltozásait.

latinta P>!
Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk

    Nem mondom – írom –, hogy habkönnyű olvasmány lett volna.

    A régi magyar irodalommal idestova lassan negyven éve kerültem közvetlenebb kapcsolatba.

    Mindenesetre remek stílus(ismétlés)gyakorlat, -bravúr ez a többszörösen megcsavart (1. férfi írja a nőt; 2. római-fürdői egy csepelit; 3. mit ne mondjak: arisztokrata a munkást(?) – méghozzá milyen ősi(!!!) munkást!) történet.

    Ezspoilerért(?) aztán nem is áll távol a nyelvi környezet a témától.

    Szédületes emberi-nyelvi-irodalmi, szóval: lét-távlatok nyíltak meg ezeken a tipográfiájában is különleges oldalakon.

>!
Magvető, Budapest, 1988
166 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631413225

Népszerű idézetek

gwyneira P>!

Felrobbant pipacsok a számban. Tél nyílik a nyárbúl. Az orcám fekete. Hideg szivárkodik erdőbe. Havon poros árnyék. Az ölem fekete. Micsoda lepentő benzinszag. Lüktetek búza főd. Emberem fekete. Tárt tárt karom kereszt sár göröngy. Alattam az égbolt. Vigaszom fekete.

58. oldal - Volkswagenhattyú

morcos>!

A várástúl félek. A jelent szeretem, a jövőtűl rettegek. Attól es, az mit majd mint jelent annak utána szeretni fogok (nem lévén más választásom).

23. oldal (Magvető, 1987)

psvianne>!

A tórúl felszállt vala a pára. Hattyúk úsztanak, tizenhetet számoltunk össze. A tizenhét az prímszám, mondá Kéri uram. És hogy mi vólna a prímszám. Prímszám kedig az vólna, az mi csak őmagával és eggyel vóna osztható. Osztható meg az, hogy maradék nélkül megvan. Igen, a tizenhét prím tényleg. Csak az számít, mondá Kéri, pusztán az, valamit az emberek az elalvás előtti öt percekben gondolnak. Az öt es prím, válaszoltam vala sovány eszezés múltán, és ezt, hogy az öt prím, jó jelnek alejtom vala.

A tizenhetedik hattyú

Kapcsolódó szócikkek: prímszám
sophie P>!

Én Istenem, Teremtőm, be jó lenni valami emberrel!

23. oldal

morcos>!

Hogy ő se?, kérdém púposkodva, jól megnéze, nem válaszola, de mikoron a kamoraszékbűl érkezék, pultja megül odasúgta vóna, hogy én csak ne hinném fennkölten, hogy nem öregednék majd meg. Szigorúan bólogatott, ugyan már nem vala, mint előbb, a hangjában gyűlölet, megöregszel tis.

46. oldal (Magvető, 1987)

morcos>!

Milyen vala az én édes apám, kitűl eredetemet vőm? Az én édes apám, kitűl eredetemet vőm, meggyfaszagú vala.

8. oldal (Magvető, 1987)

morcos>!

Tele van a város szerelemmel, nem baj, ha egyedül vagy (Rádió); de baj.

23. oldal (Magvető, 1987)

morcos>!

Arra én vérmes, szigorú, „istállóhoz illendő possadt” szavakhoz fordulék, frisselve-gyalázva küldvén őt az anyja ide-odájára, mit búgna, piperézne, finnyáskodna, nyeggetné az eszét – ösmerné jobbadán be, hogy aprólék, aprólék az életünk, az üé es, az enyém még különlegesen, és a poklos fenébe!, miforma nagyvonalúság fakanna bennem, valamig este létrárúl elig bírok leszányi és bűzölök a szerektűl és a kezem es meggombásodék, berepedezék a bőr és eves lé jut a résekbűl nyomásra és fáj és rút és ezenyét hallgatom szerinszerte az irodákban a leánokat, az miről fecsegnek, ezeket a hóttbarom, negédes vakszövegeket meg a zsírra indult ifiket, az mi alatt kölcsönös árulásikat észre nem es véve, próbálnak egymásnak csühödve kellemet szörözni… és hogyne Kéri uramnak sok igazság, fényes es, setét es, nyomná a lölkét, ugyan azért csak arányoznám, hogy könnyébb vólna úgy, a kukrejtes rákokkal etcetera. Könnyébb, édesem. Nam így kurva nehez. Könnyébb neked, mert kötetlenebbűl élsz, barátosaid vadnak, nem vagy egyest, törött utad, autód, lakásod, in specie két asszon közt választhatsz…

29. oldal (Magvető, 1987)

Frank_Waters I>!

Temetni azért köll, mert mü élünk! Az ott meghótt, holott mü nem! Nincsen más valami számítana, az csak, hogy mü élünk. Item, vélünk talám ez meg es nem fog történnye, nam majd mü fegyelmezünk.

95. oldal

1 hozzászólás

Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Fehér Klára: Bezzeg az én időmben
Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
Hamvas Béla: Karnevál
Karácsony Benő: Napos oldal
Rejtő Jenő (P. Howard): A szőke ciklon
Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül
Örkény István: Tóték
Parti Nagy Lajos: Sárbogárdi Jolán – A test angyala
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér
Böszörményi Gyula: Szer'usz világ