Csizér Kata (szerk.) · Holló Dorottya (szerk.) · Károly Krisztina (szerk.)

Dinamikus ​csoport, dinamikus tanulás 0 csillagozás

A csoportdinamika szerepe a nyelvtanulásban
Csizér Kata – Holló Dorottya – Károly Krisztina (szerk.): Dinamikus csoport, dinamikus tanulás

A ​csoportdinamika a tanulói csoport vizsgálatának terepe. A Dinamikus csoport, dinamikus tanulás című kötet tanulmányai azzal a kérdéssel foglalkoznak: milyen tanulói közösségekre van szükség ahhoz, hogy osztálytermi környezetben sikeres nyelvtanulók dolgozhassanak.
Az áttekinthetőség érdekében a könyv négy nagyobb fejezetből áll. Az első rész elméleti összefoglalást nyújt a csoportdinamika és a nyelvtanulás kapcsolatáról. A második fejezetben található tanulmányok azt vizsgálják, hogy a csoportdinamikai folyamatok milyen szerepet játszanak a diákok motivációjának és teljesítményének alakításában. A harmadik rész olyan kutatásokat tartalmaz, amelyek a tanulói csoport működését írják le különböző oktatási helyzetekben. A kötet záró fejezete a kutatási eredmények osztálytermi vonatkozásainak összefoglalása. Olyan technikákat és praktikákat sorakoztat fel, amelyeket a szerzők kipróbálásra ajánlanak nyelvszakos tanároknak.
A kötet hozzájárul ahhoz, hogy a különböző… (tovább)

>!
Tinta, Budapest, 2011
284 oldal · ISBN: 9789639902794


Hasonló könyvek címkék alapján

Boldizsár Ildikó (szerk.): Meseterápia a gyakorlatban
Kulcsár Marianna – Nagy Zsuzsanna – Szőts Éva Katalin – Vóna Mária: Életre kelt mesék
Andóczi Balogh Éva – Kulcsár Marianna – Palánkainé Sebők Zsuzsanna: Megszelídített történetek
Krajcsi Attila: Kísérletvezérlés és adatelemzés a kognitív tudományban
Forgács Róbert: Anya – nyelv – csavar
Rigler Endre: Az általános edzéselmélet és módszertan alapjai I-III.
Kériné Borda Edit – Varga Elekné: Hagyományok és népi játékok az óvodában
Tüskés Tibor: Kortárs irodalom a középiskolában
Rakó Ágnes – Nagy Zsuzsanna – Gálos Gréta Diána – Csikósová Sabina – Gulyás Éva – Veres Judit: Hitelintézetek könyvvizsgálata és ellenőrzése
Medgyes Péter – Major Éva: A nyelvtanár