Az ​Újszövetség teológiája 3 csillagozás

Cserháti Sándor: Az Újszövetség teológiája

Nem ​könnyű útra hívja az olvasót új kötetében Cserháti Sándor, az újszövetségi exegézis és teológia professzora. Ahogy a kötet egyik fejezetének címe is megfogalmazza: keskeny az út, amelyen az újszövetségi teológia kutatójának végig kell mennie, hiszen több különböző irányban is szinte észrevétlenül letérhet róla. Ha a biblikus tudományok e két ágának, a bibliai írásmagyarázatnak és a biblikus teológiának az egymáshoz való viszonyát egy épület felépítésének folyamatához hasonlítjuk, azt kell mondanunk, hogy az Újtestamentum eredeti szövegének magyarázata húzza fel a falakat, amelyeket azután az újszövetségi teológia fed be az építkezési folyamat betetőzéseként. Amint tehát a tetőnek az alaprajzot követő falakhoz kell igazodnia, nem pedig fordítva, úgy kell az újszövetségi teológiának is az írásmagyarázat eredményeihez idomulnia.
Cserháti Sándor tudományos kutatói életművének egyfajta betetőzéseként értékelhető Az Újszövetség teológiája című műve, amely számos exegetikai… (tovább)

>!
Luther, Budapest, 2012
340 oldal · ISBN: 9789639979659

Most olvassa 1

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

>!
Juci P
Cserháti Sándor: Az Újszövetség teológiája

A fene se gondolta volna másodévben, vagy mikor is, amikor Sankó bácsinál ebből vizsgáztam, hogy egyszer majd én fogom korrektúrázni az akkor még csak fénymásolt jegyzetet majdani könyv formájában. Nyomokban még emlékeztem is egy-két dologra (kicsit elkeserítő, hogy csak ennyire). Hasznos összefoglaló kézikönyv, a téma iránt érdeklődő laikusok is bátran olvashatják.

>!
Sytka MP
Cserháti Sándor: Az Újszövetség teológiája

Őszintén szólva Cserháti Sándor Korinthus-kommentárjait jobban szeretem, még akkor is, ha a két munka más teológiai műfajba sorolható. Amennyiben abból indulunk ki, hogy a biblika teológia a közös rendező elvet keresi az Újszövetségben, úgy ez a könyv nem igazán nyújt egységes képet: számomra legalábbis nem rajzolódott ki semmiféle olyan koncepció, ami a teljes szöveget összekötő egyetlen témát sejtetné. Ettől függetlenül vannak remek részei, ilyen például az Ősegyház teológiáját taglaló szakasz, de Pál nézeteit és Jézust illetően is tudott újat mondani.

>!
jeno
Cserháti Sándor: Az Újszövetség teológiája

Hát, így karácsonyra stílusos olvasmány volt. Megállapítottam, hogy az újszövetségi teológia érdekes tudomány, bár kicsit idegesítő, és a teológiával mint tudománnyal továbbra sem tudok teljesen mit kezdeni. Persze az biztos, hogy ezután másképpen fogok belelapozni az Újszövetségbe.

2 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Karner Károly: Apokalipszis
Groó Gyula: Jakab levele
Veöreös Imre: János levelei
Szent Biblia
Biblia
Dietrich Bonhoeffer: Követés
Luther Márton: Az egyház babiloni fogságáról szóló könyvecske
Jakob Böhme: Szent sóvárgás
Luther Márton: Bűnbánat, keresztség, úrvacsora
Klaus Douglass: Az új reformáció