Éjjeli ​lepkevadászat 12 csillagozás

Bordélyvilág a történeti Magyarországon
Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat

A ​lányok? A lányok nem mindig angyalok. És persze a férfiemberek sem. Ha a lányoknak könnyű a vérük vagy nehéz a sorsuk, vagy nem akarnak a megszabott határok között élni, ha kalandra vadásznak, vagy a kényszerűség hajtja őket, pénzért adják a rövid szerelmet. És a férfi a 19. század végén, a 20. század elején magától értetődően – szigorúan a polgári otthon falain kívül – pénzért veszi meg a gyors és feledhető szerelmet. De tőle senki nem kérdezi, miért teszi. Vannak olyan történeti korszakok, amelyek igyekeznek úgy tenni, mintha nem ismernék az ilyesfajta illetlen dolgokat. Pedig a 19. század végi Magyarország már mindent tudott a bordélyok, a magánbárcás kéjhölgyek, a fülledt erotikát ígérő lokálvilág szilajságáról, az emberkereskedelemből élő alvilág szereplőiről, a nyomorban és a nemi betegségben szenvedő nagyvárosokról. Erotikus újságokat, pajzán tartalmú, sőt ízléstelen pornókiadványokat kínált, és a testéből élő nőt – némi romantikus gesztussal – művészeti alkotásokba… (tovább)

>!
Osiris, Budapest, 2009
382 oldal · ISBN: 9789633899052

Enciklopédia 2


Kedvencelte 2

Most olvassa 1

Várólistára tette 33

Kívánságlistára tette 49

Kölcsönkérné 2


Kiemelt értékelések

Nienna001 P>!
Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Minőségi ismeretterjesztés. Az illusztrálásnak választott képek között van néhány pikánsabb is. A Szaktárs adatbázis nyílt hónapjának keretében olvashattam el, amiért nagy köszönet a honlapnak.

Joeymano>!
Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Ez egy monumentális album a 19. század végi és a 20. század eleji kéjnők világáról, rengeteg erotikus képpel, korabeli írásokkal tűzdelve. Nagyon széles körben, néha talán túl sok felesleges információval mutatja be ezt a világot, nem csak magára a prostitúcióra koncentrálva, hanem a körülötte zajló történelemre is. Tanulmányozhatjuk, a kéjnők világát, az ellenük küzdők próbálkozásait, a betegségeket, a szélsőséges szexuális vágyakat, Fedák Sári leplezetlen nőiességét, és egyéb körülményt. A magyarázat hiányában nekem nem mindig függtek össze az egy oldalon bemutatott képek és írások, és még jobban kíváncsi lettem volna a bárcás kéjnők életére, a ruhájukra, a személyi tárgyaikra, a lakóhelyükre, sok-sok mindenre. Ezekre azonban nem kaptam választ. Összességében érdekes, néha többletinformációktól terhes, de jó tudni egy ilyen könyvről, ami megcáfolja a nagyik „Bezzeg az én időmben” beszólásait. :)

Gyula_Böszörményi IP>!
Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Nagy és derék munka, de a konkrét témáról alig ad infót – egy összefoglaló tanulmány nagyon hiányzik belőle. Bosszantó, hogy sok kérdést nem válaszol meg, és több cikk, kép többször is be lett szerkesztve.

Fapicula P>!
Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Nagyon terjedelmes album, ami mögött hatalmas kutatómunka áll. Mégsem vagyok teljesen elégedett, valahogy izgalmasabb, olvasmányosabb kiadványra számítottam.
Lényegében korabeli cikkek, vers,- és tanulmányrészletek, esetenként szépirodalmi idézetek tárháza, színesítve jegyzékekkel, kimutatásokkal és képekkel.
Színtiszta válogatás, saját megfogalmazású, összefüggő szöveg nincs benne. Így tényleg csak egy levéltárakból és magángyűjtőktől összeválogatott, nagy terjedelmű korrajz.
A fotók, képeslapok érdekesek voltak, de olyan igazán különleges kevés akadt a kiadványban. Némely többször is be volt szerkesztve.

Frank_Waters I>!
Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Szépek a képek ;)


Népszerű idézetek

Natasha>!

Férfi: Azt a nőt, aki a férjét megcsalja, élve kell eltemetni.
Feleség: És azt a férfit, ki nejét megcsalja?
Férj: Nos, azt halva kell eltemetni.

104. oldal (Szóváltás)

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat Bordélyvilág a történeti Magyarországon

1 hozzászólás
Natasha>!

„Hidd el Blanka, hogy nekünk nőknek a férfiak ellen a legerősebb fegyverünk a toalett.”
„Csakhogy ezt a fegyvert már a legelső ütközetnél letesszük.”

82. oldal (képaláírás)

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Natasha>!

[…] honnan van, hogy Magyarország asszonyai a legszebbek a világon? Onnan van, hogy sehol a világon annyi vérkereszteződés nem ment végbe, mint itt, a kelet és nyugat csataterén, ahol a nemzetek évszázadokon át felváltva törtek reánk és mind itt hagyta nyomát […] a vérkereszteződés által, az idegen vér beadása által a mi vérünk újból, meg újból felújult s a fajjavítás nagyszerű produkciója ment végbe.

49. oldal

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Natasha>!

[…] az asszony mind egyforma, csak a helyzetükben van különbség. Minden tisztességes asszonyban van a kokott és minden kokottban benne van a tisztességes asszony: az egyik kivágyik a tisztességből, a másik bevágyik a tisztességbe, velejükben egyformák.

65. oldal (Schöpflin Aladár: Színház)

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Natasha>!

– Az hiszem, meg kell mutatnunk a férfiaknak a szivünket, ha eredményt akarunk elérni.
– Oh, én már szép eredményt értem el a kezemmel.

66. oldal (Sziv és kéz)

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Natasha>!

Az otthon boldogságot talált férfi soha sem lesz hűtlen, mint ahogy a jóllakott ember közönyös a legmesteribben szervírozott lakoma iránt is. Aki pedig elhagyja otthonát, valószínűleg azt keresi, amit otthon nem talál meg. Az asszonynak kell szigorúan megvizsgálni önmagát, hogy legtöbbször tapasztalatlanságból nem ő szolgáltatott okot arra, hogy férje házonkívül keresse a boldogságot. Megmaradt-e még mindig az egykori ideálnak, a bájos, kívánatos, tiszta nőnek.

67. oldal (Gallowich Jenő: A férfi hűsége a nő hűsége)

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Natasha>!

– Mondja, tengerész ur, mért adnak önök a hajóknak többnyire női nevet?
– Mert a felszerelésük azoknak is nagyon sokba kerül!

85. oldal (Kis élczlap, 1902)

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Joeymano>!

A prostitució is a kereslet és kínálat törvényének van alávetve és a kereslet itt a férfi részéről történik. Ezt a keresletet pedig az ember ősi, hatalmas érzetéből, a nemi ösztönből fakadó vágy és hiányérzet idézi elő. Ezt pedig a nemi kielégítés legitim módja: a házasság teljesen fedezni és kielégíteni nem képes.[…]
A nagyvárosi utcai prostitució azután maga képezi a kínálatot, amely tolakodó, csábító fellépése által a serdülő ifjak ezreiben felébreszti a nemi ösztönt és ezeket a prostitució igénybevételére csábítja.
Így keletkezik az örökös körforgás: a férfi elcsábítja a nőt, a nő azután bűnre csábítja a férfit, aki ezt ismét elölről kezdi az évezredes, ismert formula szerint.

130. oldal (Dr. Schreibel Emil: A prostitució)

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Joeymano>!

[…] Szánnunk kell e nőket, hogy sorsuk oly foglalkozásba kergette, mely őket a társadalomból teljesen s mindenkorra kizárja. De megvetésünkkel és szánalmunkkal egyidőben jusson eszünkbe az, hogy a nyilvános prostituált éppen nekünk, kik utáljuk őket, tesz szolgálatot, amikor levetkőzve minden szégyenérzetet, odadobja magát az őt kívánók karjaiba, s a már elveszett erkölcsén kivül egészségét is kockára teszi. […] a venericus megbetegedés veszedelmeivel is minduntalan szemben találja magát, s azon csekély anyagi haszonért, melyet önfeláldozásáért jutalmul kap, a kórházak hosszantartó s lelket tompitó rabsága vár reá.
Jusson eszünkbe, hogy ha prostituált nők nem lennének, nejeink és lányaink folytonos inzultusoknak volnának tárgyai a férfiak részéről, mely inzultusok igen gyakran az erőszak formáját öltenék.

142. oldal (Molnár Lajos: Az erkölcsök, a közegészség és a prostitució)

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat Bordélyvilág a történeti Magyarországon

Joeymano>!

Bierbauer Virgil: Budapest városépítési problémái

Minden városnak megvannak az imádói és szerelmesei. De csak kevés város van, amely tökéletes és hibátlan. Ezért van az, hogy éppen azok, akik a legjobban szeretik városukat, a „Város”-t, szemrehányással illetik azokat, akik e hibákat szerintük okozták. Ezért van az, hogy míg az idegenek, akik rövid tartózkodás alatt a városnak csak a szépségeit látják és csodálják és dicsérik – a városhoz tartozók legjobbjai hallgatva csodálják szépségét és hangosan ostorozzák hibáit.

46. oldal

Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat Bordélyvilág a történeti Magyarországon


Hasonló könyvek címkék alapján

Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege
Kéri Katalin: Hölgyek napernyővel
Podhorányi Zsolt: Dámák a kastélyban
Karády Viktor – Kemény István: Zsidóság a magyar nemzetépítésben
Czingel Szilvia: Ünnepek és hétköznapok
Gyáni Gábor: Hétköznapi Budapest
Szécsi Noémi – Géra Eleonóra: A budapesti úrinő magánélete
Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés
Szécsi Noémi: Lányok és asszonyok aranykönyve
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők 2.