Civil ​forgatókönyvek 1 csillagozás

Válogatott tanulmányok és publicisztikai írások (1983-2002)
Csapody Tamás: Civil forgatókönyvek

Csapody Tamás kötete válogatás közel húsz év publicisztikai terméséből és tanulmányaiból. A jogász és szociológus szerző napilapokban, hetilapokban megjelent írásai, valamint társadalomtudományi folyóiratokban közölt tanulmányai a társadalmi átalakulás jól megragadható, civil oldaláról adnak képet. A kötet egy-egy fejezete betekintést enged a magyarországi béke- és bázisközösségi mozgalmak történetébe, nyomon követi a katonaiszogálat-megtagadás és a polgári szolgálat hazai problémáit, morális kérdéseket vet fel Magyarország NATO-csatlakozása és a jugoszláviai háború kapcsán, elemzi és értékeli az állam és egyház, továbbá az állam és a civil szervezetek kapcsolatát. Az írások – műfajuktól függően – tudományos igényességgel megfogalmazott munkák, elemzések, összegzések, illetve a közírói tevékenység részei, amelyeket összeköt egy, az egész köteten átívelő, emberi jogokon nyugvó, pártoktól független civil gondolatiság, objektivitásra törekvő, vállaltan erőszakmentes megközelítés.

>!
Századvég, Budapest, 2002
430 oldal · ISBN: 9639211540

Várólistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Antal Attila (szerk.): A civilek hatalma
Szalai Erzsébet: Globális válság – magyar válság – alternatívák
Szabó Márton: A közügy politikaelmélete
Glózer Rita: Diskurzusok a civil társadalomról
Saul D. Alinsky: A civil szervezkedés ábécéje
Bódi Gábor: Versenyhelyzetben
F. William Engdahl: NGO Titkos Akták
George Orwell: Csavargóként Párizsban, Londonban
Wolfgang Kraushaar: Diplomások lázadása
Kákai László: Önkormányzunk értetek, de nélkületek!