Gyöngy ​és homok 0 csillagozás

Ideológiai értékjelképek az erdélyi magyar irodalomban
Cs. Gyímesi Éva: Gyöngy és homok

A ​transzilvanizmus a trianon utáni Romániában léte új értelmét kereső magyar szellemiség ideológiájaként született meg. Akkor is, azután is heves viták zajlottak körülötte, s új viták kereszttüzébe került napjainkban, amikor ismét az ifjúság áll ki a porondra a maga különvéleményével sorsunkat és azzal összefüggő, elvárható magatartásformáinkat illetően. Ez a mostani vita (tavaly az Európai Idő hasábjain és a Korunk „erdélyiség-számában") különösen időszerűvé teszi Cs. Gyímesi Éva 1986-ban íródott tanulmányát. Közvetlenül a huszas-harmincas évek erdélyi lírájában igen népszerű, de később is fel-felbukkanó, "gyöngykagylómotívum” irodalomtörténeti-esztétikai elemzése, ezen túl azonban a költői kép mögött rejlő ideologikum vizsgálata is. Lehet-e esztétikai értékteremtő a szenvedés? Igazolhatóvá válhat-e a kisebbségi sors a belőle szenvedés árán megszületett erkölcsi-esztétikai értékek által? Nem válik-e a sorsunkba való belenyugvás az azzal való megalkuvás motivációjává, önáltatássá?… (tovább)

>!
Kriterion, Bukarest, 1992
102 oldal · puhatáblás · ISBN: 973260297X

Hasonló könyvek címkék alapján

A. Gergely András (szerk.): Másság – idegenség – elmozdulás
Mályusz Elemér: A vörös emigráció
Lőrincz György: Pusztulás
Végh Balázs Béla: Kanonizáció a kisebbségi irodalmakban
Balázs Sándor: Jakabffy Elemér és a Magyar Kisebbség
Tamási Áron: Szülőföldem
Kolozsvári Grandpierre Emil: A rosta
Filep Tamás Gusztáv: A humanista voksa
Horváth István – Tódor Erika-Mária (szerk.): Nyelvhasználat, tannyelv és két(több)nyelvű lét