Híres ​férfiak 4 csillagozás

Cornelius Nepos: Híres férfiak

Szentenciák, bölcs mondások, egyszerű életigazságok tömör megfogalmazásban – ez Cornelius Neposnak, az i. e. I. századi római történetírónak legigazabb írói világa. Ezért volt évszázadokon át híres könyv a Híres férfiak: Európa iskolás gyerekei belőle tanultak latinul. A mai olvasó más értékeit fogja felfedezni Cornelius Neposnak – például a kor hiteles rajzát, a jellemek emelkedettségét, a neposi történetszemlélet jellegzetességeit.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Az ókori irodalom kiskönyvtára

>!
Európa, Budapest, 1984
254 oldal · keménytáblás · ISBN: 963073608X · Fordította: Havas László

Enciklopédia 14

Szereplők népszerűség szerint

Epameinóndasz · Pelopidasz · Timoleon


Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 5


Kiemelt értékelések

anesz>!
Cornelius Nepos: Híres férfiak

Nagyon szégyellem magam, de nem rémlett nekem Nepos neve. Pedig milyen jó kis kötetet olvashattam tőle. Rómaiként görög hadvezérekről írt, és méltatta őket. Ez már eleve nagy pozitívum, hiszen az olaszok mindig is el voltak telve maguktól, hát még az ókorban. Azt hitték, hogy ők fújják a passzát szelet. Mondjuk volt rá egy kis alapjuk, de könnyen túlzásba estek…
A történelmi helyzetet is vázolja, de ezek a rövid életrajzok inkább az emberekre, a tulajdonságaikra összpontosítanak. Nagyon tetszik, hogy megpróbál objektív lenni, és elmondja mindig, hogy ez az ember a szerencséjének köszönheti hírnevét, vagy keményen megdolgozott érte, avagy sokkal jobb ember, mint hadvezér.
A legjobban természetesen a Hannibál életrajz tetszett, hiszen ő nagy kedvencem, és nem csak az alpoki húzása miatt, hanem a furfangos, váratlanak hadvezéri döntései miatt is. Utána kéne néznem, hogy van-e róla valami regény.
Egyszóval egészen ki voltam békülve ezzel a kis könyvecskével.

Mimiti>!
Cornelius Nepos: Híres férfiak

„Több példát is említhetnénk még, de mértéket kell tartanunk, mert úgy határoztunk, hogy egyetlen irattekercsben foglaljuk össze annak a számos kiváló férfiúnak az életét, akiknek tetteit előttünk megannyi szerző adta elő külön-külön sokezernyi sort kitevő műben.”

Ennek a mondatnak köszönhető, hogy megkapja az öt csillagot, ugyanis pl. Plutarkhoszhoz mérve igen elnagyoltak az életrajzok, de a szerző saját szavaival emlékeztetett arra, hogy mi is a célja ennek a könyvecskének. Ezzel együtt úgy érzem, hogy időnként aránytalan, egyes életrajzoknál egy – akár jelentéktelen – eseménnyel foglalkozik szinte végig, aztán váratlanul lezárja az adott személy életét. Az életrajzok hossza sem feltétlen fedi a személyek „fontosságát”.
Hatalmas hiányosságnak érzem, hogy tényleges, átfogó görög történelmet egyetemi szinten nem tanultam, csak művészet- és vallástörténetet, illetve egy-egy specifikusabb eseményhez kapcsolódó óránk volt, ezért bizony voltak olyan személyek, akikkel ezeken az oldalakon keresztül ismerkedtem meg. Ideje elolvasnom a Görög történelem könyvet. :)
Különösen élveztem a hellenisztikus kor alakjainak bemutatását, na meg a saját korának az ekézését.

tschk >!
Cornelius Nepos: Híres férfiak

Nem érdekelt a mű, csak azért, mert hiányzott a sorozatból, aztán összejött annyi pont, hogy meg tudtam rendelni. Kár volt rá várni ennyi időt, vagy jó?, nem tudom.

Nepos műve könnyen olvasható, ezt le kell szögeznem, nem kell tőle félni, attól még, hogy ókori, szaladnak a sorok.

Nepos nehéz helyzetben van. Róma útkereszteződéshez érkezett. Népuralom, vagy egyeduralom, dönteni kell. A két döntés következményeit szemlélteti történelmi távlatból.

Neposnak: az igazán nagy kaliberű államférfi úgyis magához ragadja az irányítást. Így csak rajta áll, hogy melyik utat választja az állam számára.

A két út közül melyik a jó? Úgy tűnik Neposnak és nekem is, hogy az egy vezet sokat-val szemben a hogyan udvaroljunk sokaknak, hogy azt gondolják, hogy… elv a nyerőbb. Nem az igazi, de tovább tart. Jó megoldás is van, a harmadik út, de aki arra lép, jó esetben magányos farkas marad :)


Népszerű idézetek

Sli P>!

A szerény ajándékok szoktak ugyanis megmaradni, a gazdag jutalmak meg gyakran idegen kézre kerülnek.

57. oldal, Thrasybulus (Európa, 1984)

Kapcsolódó szócikkek: ajándék · jutalom
mcgregor>!

Vele volt apósa, Mithrobarzanes, a lovasság parancsnoka, aki mikor vejének helyzetét reménytelennek látta, átszökött az ellenséghez. Hallva ezt Datames megértette: ha híre megy a seregben, hogy egy oly közeli hozzátartozója faképnél hagyta, mások is követni fogják ezt a példát. Kihirdette tehát, hogy Mithrobarzanes az ő utasítására távozott, szökevénynek adva ki magát, hogy így könnyebben befogadják és végezhessen az ellenséggel. Ezért semmi értelme nem lenne, ha elhagynák, hanem inkább kövessék valamennyien. Ha bátor lélekkel így cselekszenek, az ellenség nem lesz képes ellenállni, és mind egy szálig kardélre hányják a sáncon belül is, kívül is. Terve helyeslésre talált, erre elővezette a táborból hadseregét és Mithrobarzanes nyomába indult, de csak akkor adta meg a jelt a támadásra, amikor már egészen közel volt az ellenséghez. A pisidiaiakat meglepte a váratlan fejlemény, s arra a következtetésre jutottak, hogy a szökevények hitszegők és társaikkal összejátszva cselekedtek, hogy – miután befogadták őket – kárt tudjanak okozni. Ezért az ellenség először azokra támadt rá, akik hozzájuk csatlakoztak. A szökevények, mivel fogalmuk sem volt róla, hogy mi történik és miért, kénytelenek voltak fegyvert fogni azok ellen, akikhez átálltak, s így azok mellé sorakoztak fel, akiket cserbenhagytak. Őket azonban egyik fél sem kímélte, s ezért nyomban felkoncolták őket. Ezután Datames rátört a maradék ellenálló pisidiaira; az első rohammal megfutamította őket, üldözőbe vette a menekülőket, sokukat lekaszabolta, s elfoglalta az ellenség táborát. Ezzel a hadicsellel egyszerre számolt le az árulókkal és mért döntő csapást az ellenségre.

87-88. oldal

Sli P>!

A bőkezű és isteni erejű természet, hogy minél nagyobb csodálatot keltsen maga iránt, és hogy minél nagyobb legyen jótéteményeinek súlya, egyetlen embernek sem adott meg mindent, de senkitől sem tagadott meg minden adományt.

189. oldal, Töredékek (Európa, 1984)

Kapcsolódó szócikkek: adomány · természet
mcgregor>!

Edzett volt a teste, és számos kitűnő lelki tulajdonságot mondhatott magáénak. Mert szerény volt, bölcs, tiszteletet parancsoló, aki okosan tudott élni a körülményekkel; értett a harchoz, karja izmos volt, a lelke roppant bátor; annyira becsülte az igazságot, hogy még tréfából sem hazudott. Ura volt szenvedélyeinek, jóindulatúnak és csodálatosan türelmesnek tartották, aki nemcsak a nép, hanem barátai bántását is elviselte; különösképp meg tudta őrizni a rábízott titkokat; és ami néha nem kevésbé hasznos, mint az ékesszólás: figyelmesen hallgatott másokat, mert azt tartotta, hogy ebből lehet a legkönnyebben tanulni.

94-95. oldal Epaminondas

mcgregor>!

Mert egész életében megmaradt szegénynek, annak ellenére, hogy dúsgazdag lehetett volna a gyakorta ráruházott tisztségek és azon rendkívüli megbízatások jóvoltából, melyekkel a nép kitüntette. Visszautasította Philippus király hatalmas értékű ajándékát, pedig a követek biztatták, hogy fogadja el, és arra is figyelmeztették, hogy ha maga könnyedén lemond is a kincsekről, legyen tekintettel legalább a fiaira, akiknek nem lesz könnyű dolga, ha oly nagy szegénység közepette kell megőrizniük atyjuk tekintélyét. Phocion eképpen válaszolt nekik:
– Ha rám fognak hasonlítani a gyermekeim, őket is ellátja majd élelemmel az a földecske, amely engem is elvezérelt erre a magas méltóságra: ha viszont nem akarnak hozzám hasonlítani, eszem ágában sincs a saját pénzemmel jól tartani és nagyra növelni élvhajhászásukat.

130. oldal Phocion

Sli P>!

(…) Demaenetus, a népgyűlés előtt ócsárolni kezdte Timoleon tetteit és heves kirohanást intézett ellene. Timoleon erre azt mondta: végre-valahára teljesült az óhajtása, mert szüntelenül arra kérte a halhatatlan isteneket: adják vissza a syracusaeiak szabadságát, legalább annyira, hogy mindenki büntetlenül elmondhassa a véleményét, akiről csak akarja.

138. oldal, Timoleon (Európa, 1984)

Kapcsolódó szócikkek: szabadság · Timoleon · vélemény
Sli P>!

Abban az időben, amikor a száműzöttek Pelopidas vezetésével elfoglalták Thebaet, és elűzték a fellegvárból a lacedaemoni helyőrséget, Epaminondas mindaddig otthonában tartózkodott, amíg polgártársait mészárolták, hiszen az elvetemülteket sem védelmezni, sem pusztítani nem volt kedve, nehogy honfitársainak vérével mocskolja be a kezét, mert úgy gondolta, hogy a polgárháborúban minden győzelem csak gyászos lehet.

102. oldal, Epaminondas (Európa, 1984)

Kapcsolódó szócikkek: Epameinóndasz · győzelem · háború · Pelopidasz
tschk >!

Közös hibája ugyanis a nagy és szabad államoknak, hogy a dicsőségnek társául szegődik az irigység, és az emberek szívesen ártanak azoknak, akikről látták, hogy fölébük emelkednek; ezért nézik ferde szemmel a szegények mások, az előkelők vagyonát.

76. oldal

mcgregor>!

Dion megérkezett Corinthusba, s ugyanoda menekült a lovasság főparancsnoka, Heraclides is, akit szintén Dionysius száműzött: a két férfi teljes erővel hozzálátott a háború előkészítéséhez. De nem sokra mentek, mert az önkényuralom már oly sok éve tartott, hogy az emberek azt gondolták, roppant erő rejlik benne, ezért csak kevesen álltak rá, hogy osztozzanak a közös veszélyben. Dion azonban – nem annyira saját csapataiban, mint inkább a zsarnok elleni gyűlöletben bízva – roppant bátorsággal elindult két teherszállító hajóval, hogy megostromolja azt az ötven éve fennálló hatalmat, amelyet ötszáz hadihajó, tízezer lovas és százezer gyalogos védelmezett. Sikerével minden nép bámulatát kivívta, mert olyan könnyen szétverte az ellenséget, hogy Szicíliába való megérkezése után a harmadik napon már bevonult Syracusaeba. Ebből is látszik, hogy egyetlen birodalom sem érezheti magát biztonságban, ha nem a szeretet bástyái védik.

66. oldal

Sli P>!

(…) Thebae Epaminondas születése előtt és halála után szüntelenül idegen hatalmaknak engedelmeskedett, amikor viszont ő állt az állam élén, ez a város volt egész Görögország feje. Ebből meg lehet érteni, hogy egy ember többet ér az összes polgárnál.

102. oldal, Epaminondas (Európa, 1984)

Kapcsolódó szócikkek: ember, emberiség · Epameinóndasz

Hasonló könyvek címkék alapján

Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei 1-2.
Polübiosz: Polübiosz történeti könyvei I-II.
Appianos: Róma története
Hérodotosz – Thuküdidész – Xenophón – Polübiosz: Görög történetírók
Theophrasztosz: Jellemrajzok
Epikuros: Epikuros legfontosabb filozófiai tanításai
Kuo Mo-Zso: Csü Jüan
Xenophón: Xenophón történeti munkái
Csuang-ce – A virágzó délvidék igaz könyve